שימוש כללי – ועד הלשון (תרע"ד, תרפ"א, תרצ"ח)

סינון
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
אֲגִימוֹן אגימון מוט ברזל קטן כנזכר במלה אַגְמוֹן, שמים קצהו בטבעת קבועה בחלונות למען ישארו פתוחים
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
אַגְמוֹן אגמון מוט ברזל בקיר מאחורי דלת שיכולים לנעץ קצהו הכפוף לתוך טבעת קבועה בדלת למען תשאר סגורה
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
הֶדֶק הדק דבר שמהדקים בו נירות רבים יחד, או כבסים אל החבל שהם תלוים עליו
המונח המעודכן: אֶטֶב
העתק
העתק
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
קֶלֶת קלת קפסה שבה שמים חפצים קטנים רבים מועילים
העתק
כללי (תרע"ד, 1914)
שׁוֹפִין* שופין* כלי מלאכה שמשפשפים ולוטשים בו ברזל להחליקו
* במילון המקורי כתוב: שׁוּפִין
העתק
חלופות תקניות : שְׁבִילָה
להרחבה
חלופות תקניות : שבילה
להרחבה
העתק
העתק
כללי (תרפ"א, 1921)
אַרְכֻּבָּה* ארכובה* השפופרת הכפופה באמצע
* במילון המקורי כתוב: אַרְכּוּבָה
העתק
כללי (תרפ"א, 1921)
תֶּקַע וְשֶׁקַע תקע ושקע שני הקצוות של שתי השפופרות, שהאחת נכנסת לתוך השניה.
העתק
העתק
כללי (תרפ"א, 1921)
כּוּךְ כוך החדר הקטן, שחופרים תחת האדמה לבדוק אם הכל כסדר.
העתק
העתק
כללי (תרצ"ח, 1938)
סְמוּכָה סמוכה, סְמוּכוֹת סמוכות משענת במכרות-פּחם לבל תשקע האדמה
המונחים המעודכנים (משוערים): סָמוֹךְ, תְּמוֹכָה
דלג למונחים