שימוש כללי – ועד הלשון (תרע"ד, תרפ"א, תרצ"ח)

סריקות   

הקדמה: מילים בשימוש כללי - ועד הלשון


א. מלים נפרדות

 
[לרשימה זו אין הקדמה.]
 
רשימת "מלים נפרדות" עברית-צרפתית-גרמנית פורסמה בזכרונות ועד הלשון מחברת ד (תרע"ד), עמ' 83–84. 

ב. מִלִּים וּמֻנָּחִים
 
[המונחים נדונו בוועד הלשון בירושלים בחורף תר"ף. חברי הוועד היו אליעזר בן-יהודה, דוד ילין (נשיאים), ד"ר אהרן מאיר מזיא, ד"ר יוסף קלוזנר, חיים אריה זוטא (מזכיר), ישראל איתן, אליעזר מאיר ליפשיץ, יוסף מיוחס וד"ר נחום סלושץ. חברים משתתפים בארץ-ישראל: ד"ר יצחק אפשטיין, שמחה בן-ציון ויהודה גרזובסקי.] 
 
***
 
הרשימה "מִלִּים וּמֻנָּחִים" עברית-צרפתית-גרמנית פורסמה בזכרונות ועד הלשון מחברת ה (תרפ"א), עמ' 94–95.

ג. רשימת מונחים שונים: מונחים כלליים
 
המלים המתפרסמות להלן הונחו ע"י הועדה לענייני לשון אקטואליים שבירושלים – למן ישיבתה הראשונה בכ"ח סיון תרצ"ז ועד א' בשבט תרצ"ח.
מתפקידה של ועדה זו לטפל בכל שאלות לשון הבאות מתוך הצבור אל מזכירות הועד בירושלים – בין שאינן נכנסות לתחומי מקצועות מסוימים, שלמענם עובדות שאר הועדות המקצועיות של ועד הלשון, ובין שאינן סובלות דיחוי ותובעות דיון מהיר. וממילא יובן שמכל שפע החומר המובא בפני ועדה זו מתפרסם אך מועט, במדה שיש בו ענין לא רק לשואל בלבד, אלא לכל קהל דוברי לשוננו ובשעה שיש בו משום חידוש או קביעה. (הוצאו מכאן ההצעות לשמות משפחה עבריים הניתנות למבקשיהן.)
חברי הועדה הם: פרופ' דוד ילין, רא"ם לפשיץ, הרב מ. צ. סגל, ד"ר י. ריבלין, ומזכירה ד"ר ז. בן-חיים. (בשעת הרכבת הועדה הוסכם שאליה יצטרף הפרופ' נ. ה. טורטשינר כשתגמר עבודת אחת הועדות שהוא משתתף בהן עתה.)
 
***
 
הרשימה "מונחים שונים" התפרסמה בלשוננו ט (תרצ"ח), עמ' 148–149.
הקדמה זו הובאה בראש סדרה של רשימות מונחים שהתפרסמו בלשוננו ט: "צרכי משרד" (משרד), "מלאכות" (בעלי מלאכה), "רפואת שניים", "סחר עצים", "מונחים כלליים" (שימוש כללי).