פנקסנות [חשבונאות] (תש"ה)

סינון
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
חִשְׁבֵּן* חשבן*, עָרַךְ חֶשְׁבּוֹן* ערך חשבון*
* במילון המקורי כתוב: חַשְׁבֵּן
* במילון המקורי כתוב: עָרוֹךְ חֶשְׁבּוֹן
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מִסְפֵּר* מספר*, סִפְרֵר* ספרר*
* במילון המקורי כתוב: מַסְפֵּר
* במילון המקורי כתוב: סַפְרֵר
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
סִכּוּם סיכום, סַךְ הַכֹּל* סך הכול* ס"ה, סה"כ
* במילון המקורי כתוב: סָךְ הַכֹּל
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
סִכֵּם* סיכם*
* במילון המקורי כתוב: סַכֵּם
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
סַךְ הַכֹּל כְּלָלִי* סך הכול כללי*, סַךְ הַסִּכּוּמִים* סך הסיכומים*
* במילון המקורי כתוב: סָךְ הַכֹּל כְּלָלִי
* במילון המקורי כתוב: סָךְ הַסִּכּוּמִים
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
המונחים המעודכנים: דְּמֵי מַחְזוֹר, קֻפָּה קְטַנָּה
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
שִׁלֵּם* שילם*
* במילון המקורי כתוב: שַׁלֵּם
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מֵרֵק* מירק*, סִלֵּק* סילק* את החוב
* במילון המקורי כתוב: מָרֵק
* במילון המקורי כתוב: סַלֵּק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מֵרֵק* מירק* פלוני מן החוב
* במילון המקורי כתוב: מָרֵק

to discharge to discharge someone from obligation
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
שִׁלֵּם חֶשְׁבּוֹן* שילם חשבון*, סִלֵּק חֶשְׁבּוֹן בִּמְזֻמָּנִים* סילק חשבון במזומנים*
* במילון המקורי כתוב: שַׁלֵּם חֶשְׁבּוֹן
* במילון המקורי כתוב: סַלֵּק חֶשְׁבּוֹן בִּמְזֻמָּנִים
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
עָשָׂה חֶשְׁבּוֹן* עשה חשבון*, סִדֵּר חֶשְׁבּוֹן* סידר חשבון*
* במילון המקורי כתוב: עָשׂה חֶשְׁבּוֹן
* במילון המקורי כתוב: סַדֵּר חֶשְׁבּוֹן
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
כְּנִיסָה כניסה של כספים, של סחורות וכי"ב
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
יְצִיאָה יציאה של כספים, של סחורות וכי"ב
העתק
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
פִּנְקַס הַבַּנְק* פנקס הבנק*
* במילון המקורי כתוב: פִּנְקַס הַבַּנְקְ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
עָלָה לְ* עלה ל*, הִגִּיעַ לְ* הגיע ל*
* במילון המקורי כתוב: עָלֹה ל
* במילון המקורי כתוב: הַגֵּעַ ל
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
גִּלּוּי טָעוּיוֹת* גילוי טעויות*
* במילון המקורי כתוב: גִּלּוּי טָעֻיּוֹת
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
שְׁטָר שטר, שְׁטַר חוֹב* שטר חוב*
* במילון המקורי כתוב: שְׁטָר חוֹב
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
תִּאֲרֵךְ* תיארך*, רָשַׁם תַּאֲרִיךְ* רשם תאריך*
* במילון המקורי כתוב: תַּאֲרֵךְ
* במילון המקורי כתוב: רָשׁוֹם תַּאֲרִיךְ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הִקְדִּים תַּאֲרִיךְ* הקדים תאריך* לכתוב תאריך שעבר
* במילון המקורי כתוב: הַקְדֵּם תַּאֲרִיךְ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
אִחֵר תַּאֲרִיךְ* איחר תאריך* לכתוב תאריך שיבוא
* במילון המקורי כתוב: אַחֵר תַּאֲרִיךְ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
פָּשַׁט אֶת הָרֶגֶל* פשט את הרגל*
* במילון המקורי כתוב: פָּשׁוֹט אֶת הָרֶגֶל
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
קִצְבָּה לִימֵי חַיִּים* קצבה לימי חיים*
* במילון המקורי כתוב: קִצְבָה לִימֵי חַיִּים
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הַמְּחֻבָּר* המחובר*, הַחֵלֶק הַמְּחֻבָּר* החלק המחובר* של תעודה
* במילון המקורי כתוב: הַמְחֻבָּר
* במילון המקורי כתוב: הַחֵלֶק הַמְחֻבָּר
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
שׁוּלֵי גִּלָּיוֹן* שולי גיליון*, שׁוּלַיִם שוליים
* במילון המקורי כתוב: שׁוּלֵי גִלָּיוֹן
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הֶעְתִּיק* העתיק*
* במילון המקורי כתוב: הַעְתֵּק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
נְיַר פֶּחָם* נייר פחם*, נְיַר עִתּוּק* נייר עיתוק*
* במילון המקורי כתוב: נְיָר פֶּחָם
* במילון המקורי כתוב: נְיָר עִתּוּק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
דְּיוֹ דיו ר' דְּיוֹאוֹת
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
דְּיוֹתָה דיותה ואילו הַקֶּסֶת הריהי כלי קיבול לדיותה, עפרונות, עטים וכי"ב
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
כָּפַל* כפל*, כָּפַל פִּי שְׁנַיִם* כפל פי שניים*, הִכְפִּיל* הכפיל*
* במילון המקורי כתוב: כָּפוֹל
* במילון המקורי כתוב: כָּפוֹל פִּי שְׁנַיִם
* במילון המקורי כתוב: הַכְפֵּל
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
שִׁלֵּשׁ* שילש*
* במילון המקורי כתוב: שַׁלֵּשׁ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
כִּפֵּל* כיפל*
* במילון המקורי כתוב: כַּפֵּל
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
כָּתַב בִּמְכוֹנָה* כתב במכונה*, טָפַס* טפס*
* במילון המקורי כתוב: כָּתוֹב בִּמְכוֹנָה
* במילון המקורי כתוב: טָפוֹס
העתק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
גָּרַד* גרד* בסכין, מָחַק* מחק* במוחק
* במילון המקורי כתוב: גָּרוֹד
* במילון המקורי כתוב: מָחוֹק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מַחַק* מחק*
* במילון המקורי כתוב: מוֹחֵק
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מַקֵּב מקב ר' מַקְּבִים
המונח המעודכן: מְחוֹרֵר, רבים: מְחוֹרְרִים
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
נִקֵּב* ניקב*
* במילון המקורי כתוב: נַקֵּב
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
חִשֵּׁב* חישב*
* במילון המקורי כתוב: חַשֵּׁב
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
הוֹדִיעַ* הודיע*
* במילון המקורי כתוב: הוֹדֵעַ
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
דִּין וְחֶשְׁבּוֹן דין וחשבון, דו"ח דו"ח קרי דְּוַח, ר' דְּוָחִים
עדכון: דּוּ"חַ; ברבים דּוּ"חוֹת
העתק
חשבונאות (תש"ה, 1945)
מָסַר דִּין וְחֶשְׁבּוֹן* מסר דין וחשבון*, מָסַר דו"ח* מסר דו"ח*
* במילון המקורי כתוב: מָסוֹר דִּין וְחֶשְׁבּוֹן
* במילון המקורי כתוב: מָסוֹר דו"ח
דלג למונחים