שפות תכנות [טכנולוגיית המידע] (תשע"ה)

סינון
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
תָּכְנִית רָאשִׁית תוכנית ראשית בשפות תכנות – פִּרקָן של תכנית, המבוצע ראשון והיכול גם להפעיל פרקנים אחרים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מְשִׂימָה משימה בשפות תכנות – פִּרקָן הניתן לביצוע בו-זמנית עם פִּרקָנים אחרים במחשב רב מעבדים או בסירוג במעבד אחד
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
קֶטַע קְרִיטִי קטע קריטי חלק של משימה שבמהלך ביצועו אסור הביצוע של משימות אחרות
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
סִנְכְּרוּן מְשִׂימוֹת סנכרון משימות תיאום בזמן הפעילות של משימות באמצעים שונים כגון אתת, משגוח או מפגש, כך שבכל פעם יבוצע רק תהליך אחד מתוך כמה תהליכים מקבילים
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִפְגָּשׁ מפגש בשפות תכנות – ההידוד (interaction) בין שתי משימות בנקודה מסוימת בכל ביצוע של המשימה, שבה עיבוד אחד עשוי להמתין לעיבוד אחר
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
אַתָּת אתת בשפות תכנות – מבנה נתונים משותף לבקרה, באמצעות תור, של הגישה למשאבים הזמינים לכמה משימות, משימה אחת בכל פעם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מַשְׁגּוֹחַ משגוח בשפות תכנות – עצם נתונים משותף וקבוצת פעולות העשויות לטפלל אותו, המיועדים לבקרה על גישות למשאבים, אחד בכל פעם
העתק
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
עֲרִיכָה עריכה בשפות תכנות – התמרת ערכים לייצוג המתאים לתסדיר נתון
דלג למונחים