איכות הסביבה (תשע"א)

סינון
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
העתק
העתק
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"ד, 2014)
מְאַפְרֵר מאפרר מכשיר. ראו עוד מִשְׂרָפָה
העתק
איכות הסביבה (תשע"ד, 2014)
מֶחְזָר מחזר חומר גלם ממקור ממוחזר
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
מִטְמָנָה מטמנה אתר להטמנת פסולת
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
מְכוּלָה מכולה מכל לפסולת בניין, לגזם
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"ד, 2014)
מִשְׂרָפָה משרפה מתקן. ראו עוד מְאַפְרֵר
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
פְּסָד פסד רוֹוח ברבים: פְּסָדִים; שאריות בעלי חיים לאחר שחיטה שלא נוצלו לתצרוכת מזון לאדם
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
פְּסֹלֶת חֲרִיגָה פסולת חריגה פסולת שאינה ניתנת לסילוק עם האשפה הרגילה, כגון פסולת בניין וגזם
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
פְּסֹלֶת מוּצָקָה עִירוֹנִית פסולת מוצקה עירונית פסולת הנוצרת בתחום הרשות המקומית, כוללת אשפה ביתית, גזם, גרוטאות ופסולת בניין, אך למעט פסולת תעשייתית
דלג למונחים