איכות הסביבה (תשע"א)

סינון
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
אָחוּ לַח אחו לח רווח 'אגן ירוק'; מערכת לטיפול בשפכים באמצעות "ביצות" מלאכותיות
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
בֻּצָּה בוצה חומרים כבדים השוקעים בתחתית המכל, הברֵכה וכדומה
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
הַכְלָרָה הכלרה טיהור מים באמצעות כלור
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
הַפְלָרָה הפלרה הכנסת אטום פלואור לתרכובת
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
מַיִם מוּשָׁבִים מים מושבים קולחים שהטיפול שנעשה בהם מאפשר להשתמש בהם שימוש חוזר, למשל בחקלאות ובתעשייה; משמש גם מַיִם מְמֻחְזָרִים, מַיִם מְטֹהָרִים

treated wastewater treated wastewater sufficiently treated for reuse in agriculture and in industry
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
צוֹאִים צואים, מַיִם צוֹאִים מים צואים מי אסלה; משמש גם מַיִם שְׁחֹרִים
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
צֹפֶת צופת החלקיקים הקלים הצפים על פני המים
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
קוֹלְחִים קולחים שפכים שטופלו במכון טיפול בשפכים לצורך הסרת מזהמים, ומועברים לשימוש חוזר או מוזרמים לנחלים ולים; מונח מקביל ל(זורמים) יוצאים
העתק
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
שְׁפָכִים שפכים מונח כללי; מקובל גם 'מי ביוב'
העתק
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
שְׁפָכִים בֵּיתִיִּים שפכים ביתיים כל השפכים היוצאים מהבית – דלוחים וצואים; מקובל גם שְׁפָכִים סָנִיטָרִיִּים
דלג למונחים