מתמטיקה גבוהה (תרצ"ח)

סינון
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
אֵיבָר איבר סמ' אֵיבַר; ר' אֵיבָרִים, סמ' אֵיבְרֵי
העתק
מתמטיקה (תרצ"ח, 1938)
הֶעֱמִיד עַל* העמיד על*, הֶעֱמִיד בְּעָיָה עַל בְּעָיָה* העמיד בעיה על בעיה*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲמֵד עַל
* במילון המקורי כתוב: הַעֲמֵד בַּעֲיָה עַל בַּעֲיָה
דלג למונחים