הדין הפלילי [משפט] (תשס"ו)

סינון
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
שִׁמּוּעַ שימוע הזמנת הנאשם אל הרשות המחליטה לפני הגשת כתב האישום. לציון המעמד של הקראת גזר הדין יש להשתמש במונח השמעה ולא במונח שימוע
העתק
משפט (תשס"ו, 2005)
חִלּוּט חילוט החרמה של נכסים או זכויות
ההגדרה אינה כתובה במילון המקורי.
דלג למונחים