תחבורה אווירית (תשס"א)

סינון
העתק
העתק
תחבורה (תשס"א, 2000)
פְּטוֹר קִבּוּצִי פטור קיבוצי פטור לסוגים שונים של הסכמים, הנוגעים בעניין אחד; והוא היפוכו של הפטור להסכם אינדיווידואלי
העתק
העתק
תחבורה (תשס"א, 2000)
הֶסְדֵּר כּוֹבֵל הסדר כובל הסדרים המגבילים תחרות חופשית, לפי חוק ההגבלים העסקיים משנת 58, סעיף 2
העתק
העתק
תחבורה (תשס"א, 2000)
זְכוּיוֹת טַיִס מִסְחָרִיּוֹת* זכויות טיס מסחריות*, זְכוּיוֹת טַיִס* זכויות טיס*
* במילון המקורי כתוב: זְכֻיּוֹת טַיִס מִסְחָרִיּוֹת
* במילון המקורי כתוב: זְכֻיּוֹת טַיִס
דלג למונחים