תחבורה אווירית (תשס"א)


הקדמה – תחבורה אווירית

 

רשימת מונחי התחבורה האווירית היא פרי עבודתה של תת-הוועדה למונחי תחבורה אווירית שפעלה משנת תשנ"ה ועד שנת תש"ס (1995–2000) במסגרת הוועדה למונחי התחבורה שיזם שר התחבורה ישראל קיסר.

חבריה מן האקדמיה היו אהרן אמיר (עד תשנ"ח), חיים באר (תשנ"ז-תשנ"ח), יעקב בן-טולילה, אהרן דותן (משנת תשנ"ט) וקציעה כ"ץ (תש"ס). אנשי המקצוע היו דוד אביר, אריה (ארי) אלוף (ז"ל), גדעון אלרום (יו"ר), אלי בן-ישראל, נעם הרטוך, יוסף עופר (ז"ל), וחיים רוז'ינסקי. בכמה ישיבות בראשית עבודת הוועדה השתתפו גם אנשי המקצוע: שמואל אירם, בני אלנבוגן, יחיאל אמיתי, ברוך בן-דב, נפתלי בן-יהודה, שמואל גורדון, זאב סגל, איתמר פנחס, אלי קובייסי. מזכירת הוועדה הייתה צביה זמירי מן המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית.

את המצע הראשוני לעבודת הוועדה הכין זאב סגל.

 

במילון חמש רשימות מונחים: הרשימות תפעול ושירותי הולכה, הולכה ושירותי מטען, מסופי מטען וניטול, מונחי תקנות ותחיקה אושרו במליאת האקדמיה ביום ח' באייר תשנ"ח, 4 במאי 1998 (ישיבה ר"ם); הרשימה תפעול ושדות תעופה אושרה במליאת האקדמיה ביום כ' אדר ב' תש"ס, 27 מארס 2000 (ישיבה רנ"ג) ועניין אחד מן הרשימה נדון שוב בט"ו במרחשוון תשס"א, 13 נובמבר 2000 (ישיבה רנ"ה).

***

ביום ח' באב תשע"א, 8 באוגוסט 2011 חתמה שרת התרבות והספורט, ח"כ לימור לבנת, על הודעה שהאקדמיה ללשון העברית אישרה את רשימת מונחי תחבורה אווירית.

הודעה על כך פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 6300, כ"ז באלול תשע"א (26 בספטמבר 2011), עמ' 6839.  

 

הרשימה טרם ראתה אור בדפוס.