תחבורה אווירית (תשס"א)

סינון
העתק
תחבורה (תשס"א, 2000)
תִּקְרָה וּרְאוּת — בְּסֵדֶר תקרה וראות — בסדר מקובל בשימוש: קַב-אוֹקֵי, קַב-אוֹק; מונח מטאורולוגי בשימוש בתעופה
העתק
תחבורה (תשס"א, 2000)
סִלּוּק קֶרַח סילוק קרח המסה היא רק פעולה תֶּרמית, ואילו deicing יכול להיות גם כימי וגם פיזי
העתק
תחבורה (תשס"א, 2000)
שֵׁרוּתֵי רָשׁוּיוֹת בְּנִמְלֵי תְּעוּפָה* שירותי רשויות בנמלי תעופה*, שֵׁרוּתֵי רָשׁוּיוֹת* שירותי רשויות*
* במילון המקורי כתוב: שֵׁרוּתֵי רָשֻׁיּוֹת בְּנִמְלֵי תְּעוּפָה
* במילון המקורי כתוב: שֵׁרוּתֵי רָשֻׁיּוֹת
העתק
תחבורה (תשס"א, 2000)
קֶבַע קבע נקודה גֵאוגרפית מזוהה
העתק
העתק
העתק
תחבורה (תשס"א, 2000)
גִּלְשׁוֹן תְּלִי* גלשון תלי*
* במילון המקורי כתוב: גִּלְשׁוֹן תֶּלִי
העתק
תחבורה (תשס"א, 2000)
הערת המזכירות המדעית: באנגלית צ"ל כנראה landing-gear pins.
העתק
העתק
העתק
העתק
תחבורה (תשס"א, 2000)
פְּרוֹפֵּלֶר* פרופלר*
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹפֶּלֶר
העתק
תחבורה (תשס"א, 2000)
פְּרוֹפֵּלֶר-סוֹחֵב* פרופלר-סוחב*, פְּרוֹפֵּלֶר-מַסְחֵב* פרופלר-מסחב*
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹפֶּלֶר-סוֹחֵב
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹפֶּלֶר-מַסְחֵב
העתק
תחבורה (תשס"א, 2000)
פְּרוֹפֵּלֶר-דּוֹחֵף* פרופלר-דוחף*, פְּרוֹפֵּלֶר-מַדְחֵף* פרופלר-מדחף*
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹפֶּלֶר-דּוֹחֵף
* במילון המקורי כתוב: פְּרוֹפֶּלֶר-מַדְחֵף
העתק
תחבורה (תשס"א, 2000)
תַּשְׁטִיף פְּרוֹפֵּלֶר* תשטיף פרופלר*
* במילון המקורי כתוב: תַּשְׁטִיף פְּרוֹפֶּלֶר
העתק
תחבורה (תשס"א, 2000)
מוֹשֵׁךְ-דּוֹחֵף מושך-דוחף בעל מנוע מלפנים - שמדחפו מושך, ומנוע מאחור - שמדחפו דוחף
העתק
העתק
תחבורה (תשס"א, 2000)
סִיגְמֵט סיגמט מסר מטאורולוגי משמעותי

sigmet sigmet significant meteorological message
העתק
תחבורה (תשס"א, 2000)
זֶרֶם פְּרוֹפֵּלֶר* זרם פרופלר* זרם החלקה שיוצר הפרופלר
* במילון המקורי כתוב: זֶרֶם פְּרוֹפֶּלֶר
העתק
תחבורה (תשס"א, 2000)
מֶסֶר שֶׁלֶג מסר שלג מקובל בשימוש: סְנוֹאוֹטָאם

SNOWTAM SNOWTAM snow notice to airman
דלג למונחים