שיתוך (תשמ"ה)

סינון
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
סְבִיבָה מְשַׁתֶּכֶת סביבה משתכת גורמת לשיתוך, כגון: ס"מ תעשייתית, ס"מ ימית

corrosive environment corrosive environment e.g. industrial c.e., marine c.e.
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
מְנִיעָה מניעה כגון: מניעת-שיתוך, מניעת-חלודה
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
גִּמּוּר גימור הפעולה, המַראֶה, או התכונה
דלג למונחים