שיתוך (תשמ"ה)

סריקות   

הקדמה – מילון למונחי השיתוך

 

[המילון ערוך לפי נושאים, ואלה הם: מונחי יסוד; סוגי שיתוך; חומרים; חשמל; כימיה; אלקטרוכימיה; שיתוך בזורמים; פגמים; מניעת שיתוך; מבחנים ובדיקות; מים.
 

המילון הוכן בוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה, הטכניון, חיפה.]

 

***

 

ביום י"ב בניסן תשמ"ה (3 באפריל 1985) חתם שר החינוך והתרבות יצחק נבון על הודעה שהמילון למונחי השיתוך אושר במליאת האקדמיה.
 

המילון פורסם ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 3199, כ"ח באייר תשמ"ה (19 במאי 1985).