שיתוך (תשמ"ה)

סינון
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
גם: גַּרְגִּיר
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
דֶּנְדְּרִיט* דנדריט*
* במילון המקורי כתוב: דֶנְדְרִיט
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אוֹסְטֵנִיט* אוסטניט*
* במילון המקורי כתוב: אוֹסְטֶנִיט
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
צֵמֶנְטִיט* צמנטיט*
* במילון המקורי כתוב: צֶמֶנְטִיט
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
פֵרִיט* פריט*
* במילון המקורי כתוב: פֶרִיט
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
אֵמָל זְגוּגִי* אמל זגוגי*, אֵמָל* אמל*
* במילון המקורי כתוב: אֶמָל זְגוּגִי
* במילון המקורי כתוב: אֶמָל
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
דֹּהַן דוהן משחה קרושה להגנה ולציפוי
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
דֹּק דוק שכבה דקה; עלה דק. מ"ר: דֻּקִּים
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
רְדִיד רדיד כגון: רדיד-אלומיניום
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
מִשְׁטָח משטח יציר גאומטרי דו-ממדי; להבדיל מן שֶׁטַח (מידת משטח) - area
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
פָּן פן משטח חיצון של גוף - היחיד של "פנים"
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
פֵּאָה פאה חלק של משטח בצורת מצולע על פני גוף גאומטרי
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
מִקְצוֹעַ מקצוע קו המפגש של שני משטחים
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
קָדְקוֹד* קודקוד* נקודת המפגש של שני מקצועות
* במילון המקורי כתוב: קָדְקֹד
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
שָׂפָה שפה קצה של משטח; להבדיל מן חֻרְפָה (שפה חותכת, כגון של סכין) - cutting) edge)
העתק
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
שִׁכְבָה שכבה של ציפוי, גם כשיש שכבה יחידה
העתק
שיתוך (תשמ"ה, 1985)
עִוּוּי עיווי, דֵּפוֹרְמַצְיָה* דפורמציה*
* במילון המקורי כתוב: דֶפוֹרְמַצְיָה
דלג למונחים