דקדוק [בלשנות] (תשמ"ד)

סינון
העתק
בלשנות (תשמ"ד, 1984)
המונח המעודכן: לֹא סָדִיר.
העתק
חלופות תקניות : הֶשְׁמֵט
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵלִיפְּסִיס (לועזי), אֵלִיפְּסָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : השמט
מונחים נוספים באותה המשמעות: אליפסיס (לועזי), אליפסה (לועזי)
להרחבה
העתק
בלשנות (תשמ"ד, 1984)
עוֹדְפוּת עודפות כגון "אֲבוֹתֵיכֶם" - הריבוי מצוין גם בתי"ו וגם ביו"ד. ובתחביר: "אני ידעתי" - כינוי הגוף מצוין גם ב"אני" ב"תי"
העתק
בלשנות (תשמ"ד, 1984)
המונח המעודכן: מְסֻמְנָן.
העתק
בלשנות (תשמ"ד, 1984)
המונח המעודכן: לֹא מְסֻמְנָן.
העתק
בלשנות (תשמ"ד, 1984)
דִּיאַכְרוֹנִי* דיאכרוני*
* במילון המקורי כתוב: דִּיאַכְּרוֹנִי
העתק
בלשנות (תשמ"ד, 1984)
סְלֵנְג* סלנג*, עָגָה עגה לשון מיוחדת למעמד או למקצוע
* במילון המקורי כתוב: סְלֶנְג
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵטִימוֹלוֹגְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אטימולוגיה (לועזי)
להרחבה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אֵטִימוֹלוֹגִי (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אטימולוגי (לועזי)
להרחבה
העתק
בלשנות (תשמ"ד, 1984)
נִדְבָּךְ סֵמַנְטִי* נדבך סמנטי*
* במילון המקורי כתוב: נִדְבָּךְ סֶמַנְטִי
דלג למונחים