דקדוק (תשמ"ד)

סריקות   

הקדמה - מונחי דקדוק לבתי הספר

 
מונחי הדקדוק לבתי הספר נדונו באקדמיה ללשון העברית בישיבות קל"ו, קל"ז, קל"ח, קל"ט, קמ"א, קמ"ד, ואושרו סופית בישיבה קנ"ד בי"ב במרחשוון תשמ"ב (11 בנובמבר 1982) חברי הוועדה למונחי הדקדוק לבתי הספר היו אברהם אבן-שושן, יהושע בלאו, רפאל ניר, ראובן סיוון, חיים רבין, שושנה בהט (מזכירה).

הפרקים:

1.        מונחים כלליים

2.        תורת ההגה, הכתב והכתיב

3.        תורת הצורות

4.        תחביר

***

ביום כ"ו בטבת תשמ"ג (11 בינואר 1983) חתם שר החינוך והתרבות זבולון המר על הודעה שמונחי דקדוק לבתי הספר אושרו במליאת האקדמיה.
 

הרשימה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 3043, י"ג בניסן תשמ"ד (15 באפריל 1984).