תפירה ולבוש [הלבשה] (תשמ"ד)

סינון
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מוֹט הַמַּחַט מוט המחט מוֹט מתכת, העוֹבר לאוֹרך ראש המכוֹנה וּבקצהוּ המחט
העתק
העתק
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
דִּסְקְאוֹת הַמְּתִיחָה דסקאות המתיחה דסקאוֹת בּעלוֹת קפיצים, שבּעזרתן מוֹתחים את החוּט לפי הצוֹרך
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
שִׁנֵּי הַסָּעָה שיני הסעה החלק שמתחת למוֹט המלחץ, העשׂוּי בּצוּרת שיניים, המסיעוֹת את הבד
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
גַּלְגַּל מַצְמִיד גלגל מצמיד גלגל קטן, המאפשר את הפעלת הקשר שבּין גלגל המכוֹנה לבין פּעוּלת המחט אוֹ ניתוּק קשר זה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
גַּלְגַּל הַתְּנוּפָה גלגל התנופה הגלגל, המפעיל את החלקים שבּזרוֹע המכוֹנה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
כַּוְנֶנֶת הַתַּךְ כווננת התך החלק בּבסיס המכוֹנה, שמכַוננים בּוֹ את גוֹדל התך
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
כּוֹשׁ הַגְּלִילָה כוש הגלילה מוֹט קטן, שמעמידים עליו את הסליל לשימוּש בּמַגְלֵל
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מַגְלֵל מגלל לסליל; הֶתקן לכריכת החוּט מסביב לסליל
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
סְלִיל סליל התקן, שהחוּטים כּרוּכים עליו
ההגדרה מתוך עלון למד לשונך קכז.
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
נַרְתִּיק הַסְּלִיל נרתיק הסליל מעין קוּפסה, שמכניסים בּהּ את סליל המכוֹנה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
כִּרְכָּר כרכר הֶתקן, שמכניסים בּוֹ את הנרתיק עם הסליל. הכּרכּר מסתוֹבב הלוֹך ושוֹב וּמוֹליך את החוּט התחתוֹן
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מַעֲרֶכֶת הַשְּׁלִיבָה מערכת השליבה המערכת, הכּוֹללת את הכּרכּר עם הנרתיק, ושנשלב בּוֹ החוּט העליוֹן עם החוּט התחתוֹן
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
קַת הַמַּחַט קת המחט החלק העליוֹן של המחט, הנכנס למכוֹנה
דלג למונחים