תפירה ולבוש (תשמ"ד)

סריקות   

 

 

הקדמה - מבחר מונחים בתפירה ובלבוש

חברי הוועדה למונחי התפירה והלבוש היו: חברי האקדמיה גדעון גולדנברג, חיים רבין (יושב ראש), יצחק שלו, נשי המקצוע פ' איתן, ר' גות, מזכירת הוועדה שושנה בהט.

 ***

ביום ב' בניסן התשמ"ג (16 במארס 1983) חתם שר החינוך והתרבות זבולון המר על הודעה שמבחר מונחים בתפירה ובלבוש אושרו במליאת האקדמיה.
הרשימה פורסמה  ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 3043, י"ג בניסן התשמ"ד (15 באפריל 1984).