תפירה ולבוש [הלבשה] (תשמ"ד)

סינון
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: בַּטְלְדְּרֶס (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: בטלדרס (לועזי)
להרחבה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
גְּלִימָה גלימה בּימינוּ: מעיל-שׂרד, כּגוֹן גלימת שוֹפט, גלימת פּרוֹפסוֹר

gown gown e.g. judge's gown, academic gown
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מִקְטוֹרָה מקטורה סוּרגה בּפתיחה וּבשרווּלים
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
פַּקְרֵס פקרס סוּרגה בּלי פּתיחה וּבשרוולים
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
אֲפֻדָּה אפודה סוּרגה בּלי פּתיחה וּבלי שרווּלים
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
לְסוּטָה לסוטה סוּרגה בּפתיחה וּבלי שרווּלים
באנגלית: vest, waistcoat
להרחבה
באנגלית: vest, waistcoat
להרחבה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
הערת המזכירות המדעית: המונח plaid skirt מציין חצאית משבצות ("חצאית סקוטית"), שהיא לאו דווקא חצאית מעטפת.
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מַעֲפֹרֶת מעפורת חלוּק עבוֹדה, שלוֹבשים בּדרך כּלל על הבּגדים, כּגוֹן: מעפוֹרת רוֹפאים, מעפוֹרת ספּרים
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מִצְרֶפֶת מצרפת חוּלצה וּמכנסיים הגזוּרים מחתיכה אחת לספּוֹרטאים, לתינוֹקוֹת לרקדנים וכד'

combination combination of underwear or sport's suit
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מִגְמֶשֶׁת מגמשת מִצְרֶפֶת לתינוֹקוֹת מחוֹמר גמיש
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מִקְבָּצַיִם מקבציים מכנסי תינוֹקוֹת קצרים וּמקוּבּצים
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
ההסבר אינו במילון המודפס.
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מִכְנָף מכנף "פְראַק". החלק האחוֹרי ארוֹך וּמתפּלג לשתי כּנפיים
העתק
חלופות תקניות : כְּתֹנֶת לַיְלָה
ברבים: כָּתְנוֹת-לַיְלָה וגם כֻּתּוֹנוֹת לַיְלָה.
להרחבה
חלופות תקניות : כתונת לילה
ברבים: כָּתְנוֹת-לַיְלָה וגם כֻּתּוֹנוֹת לַיְלָה.
להרחבה
העתק
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
רְעָלָה רעלה לפּנים, ועשׂוי מחוֹמר לא-שקוּף
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
צָעִיף צעיף לפּנים, ועשׂוּי מחוֹמר שקוּף, כּגוֹן צעיף לכּלה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
שָׁבִיס* שביס* בּימינוּ: כּיסוּי ראש, בּעיקר כּחלק מלבוּש מקצוֹעי אוֹ מעמדי, כּגוֹן שביס אחיוֹת או שביס נזירוֹת
* במילון המקורי כתוב: שְׁבִיס
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
חֵפֶת* חפת*
* במילון המקורי כתוב: חֶפֶת
חלופות תקניות : שַׁרְווּלִית, יָדָה
באנגלית: cuff (של חולצה)
להרחבה
חלופות תקניות : שרוולית, ידה
באנגלית: cuff (של חולצה)
להרחבה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
טְרִיז טריז חתיכת בּד להרחבת השרווּל מתחת לבית השחי אוֹ בּכל מקוֹם אחר לאפשר חוֹפש תנוּעה
העתק
חלופות תקניות : דַּשִּׁים
דַּשִּׁים – צורת הרבים
להרחבה
חלופות תקניות : דשים
דַּשִּׁים – צורת הרבים
להרחבה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
חֲפִי חפי כּיסוּי על פּתח הכּיס
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
כִּיס פְּנִימִי כיס פנימי שמגיעים אליו מבּפנים, ואינוֹ נראה כּלפּי חוּץ
העתק
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
נַפְנֶפֶת נפנפת רצוּעה מעגלית, שהיקפה הפּנימי מחוּבּר לבּגד
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
קֶרֶס קרס כּוֹלל טבּעת ואַגְמוֹן (= הוו הכּפוּף)
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
אִבְקָה אבקה חוֹר מעוּבּד סביב לרכיסת כּפתוֹר
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
לוּלָאָה לולאה רצוּעה קטנה של בּד אוֹ חוּטים – מחוּבּרת בּשני קצוֹתיה – לשם רכיסת כּפתוֹר
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
כַּפְתּוֹר חִזּוּק כפתור חיזוק בּצד הפּנימי כּנגד הכּפתוֹר החיצוֹני
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
בְּרִיחַ בריח רצוּעה, שבּכל אחד מקצוֹתיה אבקאוֹת לכפתוֹרים התפוּרים בּבּגד
העתק
חלופות תקניות : כַּפְתּוֹרֵי שַׁרְווּלִיּוֹת, כַּפְתּוֹרִים שֶׁל שַׁרְווּלִיּוֹת
להרחבה
חלופות תקניות : כפתורי שרווליות, כפתורים של שרווליות
להרחבה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
שֶׁנֶת שנת הקו אוֹ החריץ המציין את המידה
העתק
העתק
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מְיַצֵּב מייצב בּד מקשה אוֹ חוֹמר אחר לקישוּי וּלייצוּב צוארוֹן אוֹ דשים
העתק
העתק
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
תַּדְמִית תדמית "שבּלוֹנה". מוּתקנת מחוֹמר יציב
חלופות תקניות : דֹּפֶס
מונחים נוספים באותה המשמעות: שַׁבְּלוֹנָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : דופס
מונחים נוספים באותה המשמעות: שבלונה (לועזי)
להרחבה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
תַּךְ תך לשוֹן רבּים: תַּכִּים. יחידת התפר מדקירה לדקירה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
תַּךְ מְלָל תך מלל בּשׂפת הבּגד לשמרהּ מפּני התפּוֹררוּת
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
תַּךְ מְיַצֵּב תך מייצב בּתפר מכוֹנה העוֹבר בּחלקהּ הפּנימי של שׂפת הבּגד
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
תַּךְ רִפּוּד תך ריפוד תך אלכסוֹן לחיזוּק צוארוֹן ודשים בּחליפוֹת וכד'
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
תֶּפֶר שָׁטוּחַ תפר שטוח "תפר אנגלי", "תפר ג'ינס" - תפר עליוֹן בּבדים עבים, העוֹבר לאוֹרך החיבּוּר, וּבמקבּיל לוֹ תפר שני
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
שֶׁסַע שסע כּגוֹן בּגב המקטוֹרן אוֹ בּשוּלי שׂמלה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
פְּרִיפָה פריפה הרצוּעה, שעליה האבקאוֹת אוֹ הרוֹכסן וכיוֹ"בּ
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
דִּגּוּם דיגום העיסוּק בּדגם הבּגד וּבעיצוּבוֹ
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
דִּגּוּם חָפְשִׁי דיגום חופשי עיצוּב הבּגד על האימוּם בּלי גזרה מוּכנה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
דִּגּוּם בַּשֶּׁטַח דיגום בשטח מוּנח מקוּבּל לעיצוּב הבּגד על פּני שטח השוּלחן וכיוֹ"בּ
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
צִנּוּר צינור תפירת רצוּעה מקוּפּלת בּצוּרת צינוֹר
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
עָלִית עלית, מַעֲשֵׂה עָלִית מעשה עלית צוּרוֹת מבּד, ששׂמים על הבּגד וכד' בּהדבּקה אוֹ בּרקמה
המונח המעודכן: הַטְלָאָה, מַעֲשֵׂה טְלָאִים
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
פִּיפִים פיפים חוּטים בּשוּליים מן הבּד עצמוֹ
המונח המעודכן: שׁוּלִית גְּדִילִים.
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
צִיצִיּוֹת ציציות תוֹספת חוּטים בּשוּלי הבּד
המונח המעודכן: גְּדִיל.
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
המונח המעודכן: גְּדִיל כַּדּוּרִי, פִּיף.
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
יַעֲרָה יערה איסוּף הבּד בּתכּים מיוּחדים, היוֹצרים מעוּינים, ונראים כּתאי היערה (= חלת דבש)
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
בַּד בד שם כּוֹלל לאריגים, לסריגים, ליריעוֹת יצוּקוֹת, ליריעוֹת כּבוּשוֹת וכיוֹ"בּ
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
סִיב סיב יחידת חוֹמר דקיקה, שמעבּדים לחוּטים, לחבלים וּלבדים
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
סִיב טִבְעִי סיב טבעי סיב הקיים בּטבע, כּגוֹן משי, פּשתן וצמר
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
סִיב סִינְתֵּטִי סיב סינתטי סיב עשׂוּי מחוֹמר סינתטי, כּגוֹן ניילוֹן, דקרוֹן, אקרילן, טרלין, פּוֹליאסטר
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מַלְמָלָה מלמלה שם כּוֹלל לבדים דקים וּשקוּפים, כּגוֹן שיפוֹן ווּאַל, מוּסלין, בּטיסט
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
לֶבֶד לבד עשׂוּי מצמר או מתערוֹבת צמר, שנתהדק ונכבּש בּלחץ
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
תַּחֲרָה תחרה, תַּחְרִים תחרים לשוֹן רבּים: תַּחֲרוֹת, תַּחְרִימִים
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מוֹט הַמַּחַט מוט המחט מוֹט מתכת, העוֹבר לאוֹרך ראש המכוֹנה וּבקצהוּ המחט
העתק
העתק
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
דִּסְקְאוֹת הַמְּתִיחָה דסקאות המתיחה דסקאוֹת בּעלוֹת קפיצים, שבּעזרתן מוֹתחים את החוּט לפי הצוֹרך
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
שִׁנֵּי הַסָּעָה שיני הסעה החלק שמתחת למוֹט המלחץ, העשׂוּי בּצוּרת שיניים, המסיעוֹת את הבד
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
גַּלְגַּל מַצְמִיד גלגל מצמיד גלגל קטן, המאפשר את הפעלת הקשר שבּין גלגל המכוֹנה לבין פּעוּלת המחט אוֹ ניתוּק קשר זה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
גַּלְגַּל הַתְּנוּפָה גלגל התנופה הגלגל, המפעיל את החלקים שבּזרוֹע המכוֹנה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
כַּוְנֶנֶת הַתַּךְ כווננת התך החלק בּבסיס המכוֹנה, שמכַוננים בּוֹ את גוֹדל התך
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
כּוֹשׁ הַגְּלִילָה כוש הגלילה מוֹט קטן, שמעמידים עליו את הסליל לשימוּש בּמַגְלֵל
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מַגְלֵל מגלל לסליל; הֶתקן לכריכת החוּט מסביב לסליל
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
סְלִיל סליל התקן, שהחוּטים כּרוּכים עליו
ההגדרה מתוך עלון למד לשונך קכז.
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
נַרְתִּיק הַסְּלִיל נרתיק הסליל מעין קוּפסה, שמכניסים בּהּ את סליל המכוֹנה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
כִּרְכָּר כרכר הֶתקן, שמכניסים בּוֹ את הנרתיק עם הסליל. הכּרכּר מסתוֹבב הלוֹך ושוֹב וּמוֹליך את החוּט התחתוֹן
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
מַעֲרֶכֶת הַשְּׁלִיבָה מערכת השליבה המערכת, הכּוֹללת את הכּרכּר עם הנרתיק, ושנשלב בּוֹ החוּט העליוֹן עם החוּט התחתוֹן
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
קַת הַמַּחַט קת המחט החלק העליוֹן של המחט, הנכנס למכוֹנה
דלג למונחים