תפירה ולבוש [הלבשה] (תשמ"ד)

סינון
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
תַּךְ תך לשוֹן רבּים: תַּכִּים. יחידת התפר מדקירה לדקירה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
תַּךְ מְלָל תך מלל בּשׂפת הבּגד לשמרהּ מפּני התפּוֹררוּת
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
תַּךְ מְיַצֵּב תך מייצב בּתפר מכוֹנה העוֹבר בּחלקהּ הפּנימי של שׂפת הבּגד
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
תַּךְ רִפּוּד תך ריפוד תך אלכסוֹן לחיזוּק צוארוֹן ודשים בּחליפוֹת וכד'
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
תֶּפֶר שָׁטוּחַ תפר שטוח "תפר אנגלי", "תפר ג'ינס" - תפר עליוֹן בּבדים עבים, העוֹבר לאוֹרך החיבּוּר, וּבמקבּיל לוֹ תפר שני
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
שֶׁסַע שסע כּגוֹן בּגב המקטוֹרן אוֹ בּשוּלי שׂמלה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
פְּרִיפָה פריפה הרצוּעה, שעליה האבקאוֹת אוֹ הרוֹכסן וכיוֹ"בּ
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
דִּגּוּם דיגום העיסוּק בּדגם הבּגד וּבעיצוּבוֹ
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
דִּגּוּם חָפְשִׁי דיגום חופשי עיצוּב הבּגד על האימוּם בּלי גזרה מוּכנה
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
דִּגּוּם בַּשֶּׁטַח דיגום בשטח מוּנח מקוּבּל לעיצוּב הבּגד על פּני שטח השוּלחן וכיוֹ"בּ
העתק
הלבשה (תשמ"ד, 1984)
צִנּוּר צינור תפירת רצוּעה מקוּפּלת בּצוּרת צינוֹר
דלג למונחים