בעלי חיים – נכר (תשל"ב)

סינון
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
וָלַבִּי* ולבי* משפחת הקנגוריים
* במילון המקורי כתוב: וַלַּבִּי
העתק
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
שִׁימְפַּנְזָה* שימפנזה* משפחת האורנג-אוטניים
* במילון המקורי כתוב: שִׁימְפַּנְזְ
המין הדקדוקי נקבה (לפי החלטת האקדמיה בשנת תשפ"ג)
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
הַמְּכַרְסְמִים* המכרסמים* סדרה
* במילון המקורי כתוב: הַמְכַרְסְמִים
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
רָקוּן* רקון* משפחת הרקוניים
* במילון המקורי כתוב: רַקּוּן

Latin: