בעלי חיים – נכר (תשל"ב)

סינון
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
קִפּוֹדָן חַרְטוֹמָנִי* קיפודן חרטומני* משפחת הקיפודניים
* במילון המקורי כתוב: קִפּוֹדָן חַרְטֻמָּנִי
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
וָלַבִּי* ולבי* משפחת הקנגוריים
* במילון המקורי כתוב: וַלַּבִּי
העתק
בעלי חיים (תשל"ב, 1972)
מָקוֹק גִיבְּרַלְטָר* מקוק גיברלטר* משפחת הגנוניים
* במילון המקורי כתוב: מָקוֹק גִּיבְּרַלְט