צבעים [צבעות] (תרצ"ד)

סינון
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
יָרֹק עָכוּר ירוק עכור תערבת ירק וחוּם
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
יֶרֶק דֶּשֶׁא* ירק דשא*
* במילון המקורי כתוב: יְרַק דֶּשֶׁא
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
יֶרֶק זַיִת* ירק זית*
* במילון המקורי כתוב: יְרַק זַיִת
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
יֶרֶק תָּמָר* ירק תמר*
* במילון המקורי כתוב: יְרַק תָּמָר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
יָרַק* ירק* יָרַק, יִירַק
* במילון המקורי כתוב: יָרֹק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
יֵרֵק* יירק* צבֹע בצבע ירֹק
* במילון המקורי כתוב: יָרֵק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הוֹרִיק* הוריק* אוֹרִיק
הִתְיָרֵק התיירק הלך והוריק
* במילון המקורי כתוב: הוֹרֵק
דלג למונחים