צבעים (תרצ"ד)

סריקות   

הקדמה – מונחי הצבעים

  

הרשימה הזאת חבּרה במשך שנות תרצא-תרצד ע"י חברי הועדה למונחי-הצבעים ומלאכת הצביעה (ירושלים – תל-אביב). המרצה של הועדה היה חבר הועד ד"ר יוסף ריבלין, חברי הועדה: דוד ילין, ד"ר נ. בראון, פרופ' ש. קלין, ד"ר ש. טשרניחובסקי, ד"ר יצחק אפשטיין, יוסף מיוחס, ש. מלניק, מ. כהן. השלָמות נעשו ע"י חברי הועדה בתל אביב: ח. נ. ביאליק, נחום גוטמן ושאול שפירא. (במקומות אחדים תקנתי בכתיב או בניקוד והוספתי הערות מעטות בסוגרים מרובעים. ט. [=נ"ה טורטשינר, עורך לשוננו])

 

***

 

רשימת מונחי הצבעים פורסמה בלשוננו ו (תרצ"ד), עמ' 83–87.

פרקי הרשימה: א) מושגים כלליים ומכשירי הצביעה והציור, ב) אָדֹם, ג) ירֹק, ד) כחֹל, ה) לָבָן, ו) אָפֹר, ז) צהֹב, ח) שׁחֹר, ט) תכֹל.