צבעים [צבעות] (תרצ"ד)

סינון
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אִטֵּם* איטם*, הֶאֱטִים* האטים*
* במילון המקורי כתוב: אַטֵּם
* במילון המקורי כתוב: הַאֲטֵם
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אִכֵּל* איכל*, בָּלַע* בלע*
* במילון המקורי כתוב: אַכֵּל
* במילון המקורי כתוב: בָּלֹעַ
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
בָּקַע* בקע*
* במילון המקורי כתוב: בָּקֹעַ
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
גָּוֶן* גוון* בכינויים ובסמיכות גּוֹן; ר' גְּוָנִים
* במילון המקורי כתוב: גָּוָן
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
דָּהָה* דהה*
* במילון המקורי כתוב: דָּהֹה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
דִּנֵּג* דינג*
* במילון המקורי כתוב: דַּנֵּג
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הֵפִיג צֶבַע* הפיג צבע*
* במילון המקורי כתוב: הָפֵג צֶבַע
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִקְרִיחַ* הקריח* שייר מקום קֵרֵחַ
* במילון המקורי כתוב: הַקְרֵחַ
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
זִהֲרֵר* זיהרר*
* במילון המקורי כתוב: זַהֲרֵר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
יַצִּיב יציב בצירופים כגון: שְׁחור יַצִּיב
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
יִצַּע* ייצע*
* במילון המקורי כתוב: יַצֵּעַ
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לִכָּה* ליכה*, לִכָּה* ליכה*
* במילון המקורי כתוב: לַכּוֹת
* במילון המקורי כתוב: לַכֵּה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לַכַּי* לכי*, לַכַּאי* לכאי*
* במילון המקורי כתוב: לַכָּי
* במילון המקורי כתוב: לַכָּאי
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
מַחְרִירָה מחרירה (גלגלית של נקיבה=מקּוֹד) לציורי-חֹרים, למצות ולמכונות כתיבה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
מִלְטֵט* מלטט*
* במילון המקורי כתוב: מַלְטֵט
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
מָרַח* מרח*, מָשַׁח* משח*
* במילון המקורי כתוב: מָרֹחַ
* במילון המקורי כתוב: מָשֹׁחַ
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סִרְגֵּל* סרגל*
* במילון המקורי כתוב: סַרְגֵּל
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צָבַע* צבע*
* במילון המקורי כתוב: צָבֹעַ
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צָבַע בְּצֶבַע חוֹפֶה* צבע בצבע חופה*
* במילון המקורי כתוב: צָבֹעַ בְּצֶבַע חוֹפֶה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צָבַע בְּצֶבַע שָׁקוּף* צבע בצבע שקוף*
* במילון המקורי כתוב: צָבֹעַ בְּצֶבַע שָׁקֹף
העתק
חלופות תקניות : צֶבַע אִכּוּל הַחֹמֶר
המונח צֶבַע מְאַכֵּל הַחֹמֶר בוטל בגלל המילה 'מאכל' שעלולה להיקרא מַאֲכָל.
להרחבה
חלופות תקניות : צבע איכול החומר
המונח צֶבַע מְאַכֵּל הַחֹמֶר בוטל בגלל המילה 'מאכל' שעלולה להיקרא מַאֲכָל.
להרחבה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צֶבַע שָׁקוּף* צבע שקוף*
* במילון המקורי כתוב: צֶבַע שָׁקֹף
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צָר צוּרָה* צר צורה*
* במילון המקורי כתוב: צוֹר צוּרָה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צִחְצַח* צחצח*
* במילון המקורי כתוב: צַחְצֵחַ
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צִיֵּר* צייר*
* במילון המקורי כתוב: צַיֵּר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
קִוָּה* קיווה*
* במילון המקורי כתוב: קַוֵּה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
תָּאַר* תאר*
* במילון המקורי כתוב: תָּאֹר
הערת המזכירות המדעית: הפועל תָּאַר לא נקלט.
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
המונח המעודכן: מִתְאָר או קַו מִתְאָר.
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הערת המזכירות המדעית: המונח תְּאִירָה לא נקלט.
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
תִּוָּה* תיווה*, הִתְוָה* התווה*
* במילון המקורי כתוב: תַּוֵּה
* במילון המקורי כתוב: הַתְוֵה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
תִּחְרֵר* תחרר*
* במילון המקורי כתוב: תַּחְרֵר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אָדַם* אדם* אָדַם
* במילון המקורי כתוב: אָדֹם
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אִדֵּם* אידם*
* במילון המקורי כתוב: אַדֵּם
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הֶאֱדִים* האדים*
הִתְאַדֵּם התאדם הלך ואדם, הפך אדם בּהדרגה
* במילון המקורי כתוב: הַאֲדֵם
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אֹדֶם צִינוֹבָּר* אודם צינובר*
* במילון המקורי כתוב: אֹדֶם גִּנְבָּר
חלופות תקניות : וֶרְמִילְיוֹן
להרחבה
חלופות תקניות : ורמיליון
להרחבה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אֹדֶם יַהֲלוֹם* אודם יהלום*
* במילון המקורי כתוב: אֹדֶם יַהֲלֹם
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
וַרְדוּת* ורדות*
* במילון המקורי כתוב: וַרְדּוּת
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
וֵרֵד* וירד*
* במילון המקורי כתוב: וָרֵד
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִוְרִיד* הווריד*
הִתְוָרֵד התוורד הלֹך וְהַוְרֵד, הפך ורֹד בהדרגה
* במילון המקורי כתוב: הַוְרֵד
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
זְהוֹרִית* זהורית*
* במילון המקורי כתוב: זְהֹרִית
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
זְהוֹרִית עֲמֻקָּה* זהורית עמוקה*
* במילון המקורי כתוב: זְהֹרִית עֲמֻקָּה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סָמַק* סמק* סָמַק
* במילון המקורי כתוב: סָמֹק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סִמֵּק* סימק*
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִסְמִיק* הסמיק*
הִסְתַּמֵּק הסתמק הלך והסמיק, הפך סמק בהדרגה
* במילון המקורי כתוב: הַסְמִיק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סֵרֵק* סירק*, שֵׂרֵק* שירק* שים צבע אדם על הפנים
* במילון המקורי כתוב: סָרֵק
* במילון המקורי כתוב: שָׂרֵק
העתק
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
שִׁשֵּׁר* שישר*
* במילון המקורי כתוב: שַׁשֵּׁר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
יָרֹק עָכוּר ירוק עכור תערבת ירק וחוּם
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
יֶרֶק דֶּשֶׁא* ירק דשא*
* במילון המקורי כתוב: יְרַק דֶּשֶׁא
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
יֶרֶק זַיִת* ירק זית*
* במילון המקורי כתוב: יְרַק זַיִת
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
יֶרֶק תָּמָר* ירק תמר*
* במילון המקורי כתוב: יְרַק תָּמָר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
יָרַק* ירק* יָרַק, יִירַק
* במילון המקורי כתוב: יָרֹק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
יֵרֵק* יירק* צבֹע בצבע ירֹק
* במילון המקורי כתוב: יָרֵק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הוֹרִיק* הוריק* אוֹרִיק
הִתְיָרֵק התיירק הלך והוריק
* במילון המקורי כתוב: הוֹרֵק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
כְּחִילוּת כחילות תכונת הַכֹּחַל
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
כָּחַל* כחל* כָּחַל
* במילון המקורי כתוב: כָּחֹל
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
כִּחֵל* כיחל* צבע בּצבע כחֹל
* במילון המקורי כתוב: כַּחֵל
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִכְחִיל* הכחיל* הפך כחל
הִתְכַּחֵל התכחל הלך והכחיל בהדרגה
* במילון המקורי כתוב: הַכְּחֵל
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הַלְבָּנָה הלבנה הפיכת צבע אחר ללבן
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
חִוֵּר חיוור רק ביחס לפנים
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
חָוַר* חוור*
* במילון המקורי כתוב: חָוֹר
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לַבָּן לבן כובס לבנים, מגהץ בגדים
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לָבָן לבן סמיכות לְבַן או לְבֶן
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לָבָן אָפֹר* לבן אפור*
* במילון המקורי כתוב: לָבָן אָפוֹר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
עדכון: גם לְבֶן דַּר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
עדכון: גם לְבֶן כֶּסֶף
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
עדכון: גם לְבֶן שַׁיִשׁ
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
עדכון: גם לְבֶן שֶׁלֶג
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לִבְנָה לבנה בסמיכות לשׁם עצם אחר כמו "לבנת הספיר"
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לִבְנַת טִיטַנְיוּם* לבנת טיטניום*
* במילון המקורי כתוב: לִבְנַת טִיטַן
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לַבְנִינוּת לבנינות תכונת הלבנונית
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לַבְנוּת לבנות תכונת הלבן
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לוֹבֵן לובן עוֹשׂה לבנים
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לִבֵּן* ליבן*
* במילון המקורי כתוב: לַבֵּן
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִלְבִּין* הלבין* הפך לבן (פועל עומד)
הִתְלַבֵּן התלבן העשׂוֹת לבן בהדרגה, הלך והלבין
* במילון המקורי כתוב: הלבּין
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִלְבִּין* הלבין* בענינים רוחניים, פועל יוֹצא
* במילון המקורי כתוב: הלבּין
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִלְבִּין* הלבין* רק ביחס לפנים
* במילון המקורי כתוב: הלבּין
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לִכָּה לָבָן* ליכה לבן*
* במילון המקורי כתוב: לַכּוֹת לָבָן
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אָפֹר אפור, אֲפֹרָה* אפורה*
* במילון המקורי כתוב: אֲפוֹרָה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אֲפֹרִי* אפורי*
* במילון המקורי כתוב: אֲפוֹרִי
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סַב-דַּר* סב-דר*
* במילון המקורי כתוב: סָב-דַּר
רווח: "אפור פנינה"
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סַב-עוֹפֶרֶת* סב-עופרת*
* במילון המקורי כתוב: סָב-עוֹפֶרֶת
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סַב-פֶּלֶד* סב-פלד*
* במילון המקורי כתוב: סָב-פֶּלֶד
המונח המעודכן: אָפֹר פְּלָדִי; רווח: אָפֹר פְּלָדָה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סָב* סב*
* במילון המקורי כתוב: סִיב
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הֵסִיב* הסיב* פעל יוצא
* במילון המקורי כתוב: הָסִיב
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הֵסִיב* הסיב* פעל עוֹמד
הִסְתַּיֵּב הסתייב הפך שׂיבה, הלך והסיב בהדרגה
* במילון המקורי כתוב: הָסִיב
העתק
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צְהִיבוּת צהיבות תכונת הצהב
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צָהַב* צהב*
* במילון המקורי כתוב: צָהֹב
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צִהֵב* ציהב*
* במילון המקורי כתוב: צַהֵב
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִצְהִיב* הצהיב* פעל יוצא
* במילון המקורי כתוב: הַצְהִיב
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִצְהִיב* הצהיב* פעל עומד
הִצְטַהֵב הצטהב הפךְ צהב בהדרגה, הלך והצהיב
* במילון המקורי כתוב: הַצְהִיב
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צָהֹב כְּרוֹמִי* צהוב כרומי*
* במילון המקורי כתוב: צָהֹב כְרוֹמִי
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צָהֹב כַּרְכֻּמִּי* צהוב כרכומי*
* במילון המקורי כתוב: צָהֹב כַּרְכּוּמִי
העתק
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
שְׁחֹרִי שחורי השׁייך לסוג השׁחורים
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
שָׁחַר* שחר*
* במילון המקורי כתוב: שָׁחֹר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
שִׁחֵר* שיחר*
* במילון המקורי כתוב: שַׁחֵר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִשְׁחִיר* השחיר* פעל יוצא
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁחֵר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִשְׁחִיר* השחיר* פעל עומד
הִשְׁתַּחֵר השתחר הפך שׁחר בהדרגה, הלך והשחר
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁחֵר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
תְּכִילוּת תכילות תכונת התכלת (התֹכל)
העתק
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
תָּכַל* תכל* תָּכַל; היה תכל
* במילון המקורי כתוב: תָּכֹל
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
תִּכֵּל* תיכל* צַבֵּעַ תכלת
* במילון המקורי כתוב: תַּכֵּל
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִתְכִּיל* התכיל* הפך תכל
* במילון המקורי כתוב: הַתְכֵּל
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִתַּכֵּל היתכל הלך והתכֵל בהדרגה
דלג למונחים