צבעים [צבעות] (תרצ"ד)

סינון
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אִטֵּם* איטם*, הֶאֱטִים* האטים*
* במילון המקורי כתוב: אַטֵּם
* במילון המקורי כתוב: הַאֲטֵם
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אִכֵּל* איכל*, בָּלַע* בלע*
* במילון המקורי כתוב: אַכֵּל
* במילון המקורי כתוב: בָּלֹעַ
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
בָּקַע* בקע*
* במילון המקורי כתוב: בָּקֹעַ
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
גָּוֶן* גוון* בכינויים ובסמיכות גּוֹן; ר' גְּוָנִים
* במילון המקורי כתוב: גָּוָן
העתק
העתק
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִקְרִיחַ* הקריח* שייר מקום קֵרֵחַ
* במילון המקורי כתוב: הַקְרֵחַ
העתק
העתק
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לִכָּה* ליכה*, לִכָּה* ליכה*
* במילון המקורי כתוב: לַכּוֹת
* במילון המקורי כתוב: לַכֵּה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לַכַּי* לכי*, לַכַּאי* לכאי*
* במילון המקורי כתוב: לַכָּי
* במילון המקורי כתוב: לַכָּאי
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
מַחְרִירָה מחרירה (גלגלית של נקיבה=מקּוֹד) לציורי-חֹרים, למצות ולמכונות כתיבה
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
מָרַח* מרח*, מָשַׁח* משח*
* במילון המקורי כתוב: מָרֹחַ
* במילון המקורי כתוב: מָשֹׁחַ
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צֶבַע בּוֹלֵעַ* צבע בולע* הצבע הקודם
* במילון המקורי כתוב: צֶבַע בּוֹלֵע
העתק
חלופות תקניות : צֶבַע אִכּוּל הַחֹמֶר
המונח צֶבַע מְאַכֵּל הַחֹמֶר בוטל בגלל המילה 'מאכל' שעלולה להיקרא מַאֲכָל.
להרחבה
חלופות תקניות : צבע איכול החומר
המונח צֶבַע מְאַכֵּל הַחֹמֶר בוטל בגלל המילה 'מאכל' שעלולה להיקרא מַאֲכָל.
להרחבה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
תָּאַר* תאר*
* במילון המקורי כתוב: תָּאֹר
הערת המזכירות המדעית: הפועל תָּאַר לא נקלט.
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
המונח המעודכן: מִתְאָר או קַו מִתְאָר.
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הערת המזכירות המדעית: המונח תְּאִירָה לא נקלט.
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
תִּוָּה* תיווה*, הִתְוָה* התווה*
* במילון המקורי כתוב: תַּוֵּה
* במילון המקורי כתוב: הַתְוֵה
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אָדַם* אדם* אָדַם
* במילון המקורי כתוב: אָדֹם
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אִדֵּם* אידם*
* במילון המקורי כתוב: אַדֵּם
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הֶאֱדִים* האדים*
הִתְאַדֵּם התאדם הלך ואדם, הפך אדם בּהדרגה
* במילון המקורי כתוב: הַאֲדֵם
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אָדֹם גָּבֹהַּ* אדום גבוה*
* במילון המקורי כתוב: אָדֹם גָבֹהַּ
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אֹדֶם צִינוֹבָּר* אודם צינובר*
* במילון המקורי כתוב: אֹדֶם גִּנְבָּר
חלופות תקניות : וֶרְמִילְיוֹן
להרחבה
חלופות תקניות : ורמיליון
להרחבה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אֹדֶם יַהֲלוֹם* אודם יהלום*
* במילון המקורי כתוב: אֹדֶם יַהֲלֹם
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
וֵרֵד* וירד*
* במילון המקורי כתוב: וָרֵד
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִוְרִיד* הווריד*
הִתְוָרֵד התוורד הלֹך וְהַוְרֵד, הפך ורֹד בהדרגה
* במילון המקורי כתוב: הַוְרֵד
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
זְהוֹרִית* זהורית*
* במילון המקורי כתוב: זְהֹרִית
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
זְהוֹרִית עֲמֻקָּה* זהורית עמוקה*
* במילון המקורי כתוב: זְהֹרִית עֲמֻקָּה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סָמַק* סמק* סָמַק
* במילון המקורי כתוב: סָמֹק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סִמֵּק* סימק*
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִסְמִיק* הסמיק*
הִסְתַּמֵּק הסתמק הלך והסמיק, הפך סמק בהדרגה
* במילון המקורי כתוב: הַסְמִיק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סֵרֵק* סירק*, שֵׂרֵק* שירק* שים צבע אדם על הפנים
* במילון המקורי כתוב: סָרֵק
* במילון המקורי כתוב: שָׂרֵק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
שִׁשֵּׁר* שישר*
* במילון המקורי כתוב: שַׁשֵּׁר
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
יָרַק* ירק* יָרַק, יִירַק
* במילון המקורי כתוב: יָרֹק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
יֵרֵק* יירק* צבֹע בצבע ירֹק
* במילון המקורי כתוב: יָרֵק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הוֹרִיק* הוריק* אוֹרִיק
הִתְיָרֵק התיירק הלך והוריק
* במילון המקורי כתוב: הוֹרֵק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
כְּחִילוּת כחילות תכונת הַכֹּחַל
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
כָּחַל* כחל* כָּחַל
* במילון המקורי כתוב: כָּחֹל
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
כִּחֵל* כיחל* צבע בּצבע כחֹל
* במילון המקורי כתוב: כַּחֵל
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִכְחִיל* הכחיל* הפך כחל
הִתְכַּחֵל התכחל הלך והכחיל בהדרגה
* במילון המקורי כתוב: הַכְּחֵל
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הַלְבָּנָה הלבנה הפיכת צבע אחר ללבן
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
חִוֵּר חיוור רק ביחס לפנים
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
חָוַר* חוור*
* במילון המקורי כתוב: חָוֹר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לַבָּן לבן כובס לבנים, מגהץ בגדים
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לָבָן לבן סמיכות לְבַן או לְבֶן
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לָבָן אָפֹר* לבן אפור*
* במילון המקורי כתוב: לָבָן אָפוֹר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
עדכון: גם לְבֶן דַּר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
עדכון: גם לְבֶן כֶּסֶף
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
עדכון: גם לְבֶן שַׁיִשׁ
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
עדכון: גם לְבֶן שֶׁלֶג
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לִבְנָה לבנה בסמיכות לשׁם עצם אחר כמו "לבנת הספיר"
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לִבְנַת טִיטָן* לבנת טיטן*
* במילון המקורי כתוב: לִבְנַת טִיטַן
העתק
העתק
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לוֹבֵן לובן עוֹשׂה לבנים
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לִבֵּן* ליבן*
* במילון המקורי כתוב: לַבֵּן
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִלְבִּין* הלבין* הפך לבן (פועל עומד)
הִתְלַבֵּן התלבן העשׂוֹת לבן בהדרגה, הלך והלבין
* במילון המקורי כתוב: הלבּין
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִלְבִּין* הלבין* בענינים רוחניים, פועל יוֹצא
* במילון המקורי כתוב: הלבּין
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִלְבִּין* הלבין* רק ביחס לפנים
* במילון המקורי כתוב: הלבּין
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
לִכָּה לָבָן* ליכה לבן*
* במילון המקורי כתוב: לַכּוֹת לָבָן
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אָפֹר אפור, אֲפֹרָה* אפורה*
* במילון המקורי כתוב: אֲפוֹרָה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אֲפֹרִי* אפורי*
* במילון המקורי כתוב: אֲפוֹרִי
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סַב-דַּר* סב-דר*
* במילון המקורי כתוב: סָב-דַּר
רווח: "אפור פנינה"
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סַב-עוֹפֶרֶת* סב-עופרת*
* במילון המקורי כתוב: סָב-עוֹפֶרֶת
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סַב-פֶּלֶד* סב-פלד*
* במילון המקורי כתוב: סָב-פֶּלֶד
חלופות תקניות : אָפֹר פְּלָדִי
רווח "אפור פלדה".
להרחבה
חלופות תקניות : אפור פלדי
רווח "אפור פלדה".
להרחבה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
שֵׂיבוֹת* שיבות*, שֵׂיבוֹת שיבות
* במילון המקורי כתוב: סֵיבוֹת
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סָב* סב*
* במילון המקורי כתוב: סִיב
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הֵסִיב* הסיב* פעל יוצא
* במילון המקורי כתוב: הָסִיב
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הֵסִיב* הסיב* פעל עוֹמד
הִסְתַּיֵּב הסתייב הפך שׂיבה, הלך והסיב בהדרגה
* במילון המקורי כתוב: הָסִיב
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צָהַב* צהב*
* במילון המקורי כתוב: צָהֹב
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צִהֵב* ציהב*
* במילון המקורי כתוב: צַהֵב
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִצְהִיב* הצהיב* פעל יוצא
* במילון המקורי כתוב: הַצְהִיב
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִצְהִיב* הצהיב* פעל עומד
הִצְטַהֵב הצטהב הפךְ צהב בהדרגה, הלך והצהיב
* במילון המקורי כתוב: הַצְהִיב
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צָהֹב כְּרוֹמִי* צהוב כרומי*
* במילון המקורי כתוב: צָהֹב כְרוֹמִי
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
צָהֹב כַּרְכֻּמִּי* צהוב כרכומי*
* במילון המקורי כתוב: צָהֹב כַּרְכּוּמִי
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִשְׁתַּזֵּף* השתזף* הפך שזף
* במילון המקורי כתוב: הִשְׁתַּזֵף
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
שְׁחֹרִי שחורי השׁייך לסוג השׁחורים
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
שָׁחַר* שחר*
* במילון המקורי כתוב: שָׁחֹר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
שִׁחֵר* שיחר*
* במילון המקורי כתוב: שַׁחֵר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִשְׁחִיר* השחיר* פעל יוצא
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁחֵר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִשְׁחִיר* השחיר* פעל עומד
הִשְׁתַּחֵר השתחר הפך שׁחר בהדרגה, הלך והשחר
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁחֵר
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
תְּכִילוּת תכילות תכונת התכלת (התֹכל)
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
תָּכַל* תכל* תָּכַל; היה תכל
* במילון המקורי כתוב: תָּכֹל
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
תִּכֵּל* תיכל* צַבֵּעַ תכלת
* במילון המקורי כתוב: תַּכֵּל
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִתְכִּיל* התכיל* הפך תכל
* במילון המקורי כתוב: הַתְכֵּל
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִתַּכֵּל היתכל הלך והתכֵל בהדרגה
דלג למונחים