צבעים [צבעות] (תרצ"ד)

סינון
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אָדַם* אדם* אָדַם
* במילון המקורי כתוב: אָדֹם
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אִדֵּם* אידם*
* במילון המקורי כתוב: אַדֵּם
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הֶאֱדִים* האדים*
הִתְאַדֵּם התאדם הלך ואדם, הפך אדם בּהדרגה
* במילון המקורי כתוב: הַאֲדֵם
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אֹדֶם צִינוֹבָּר* אודם צינובר*
* במילון המקורי כתוב: אֹדֶם גִּנְבָּר
חלופות תקניות : וֶרְמִילְיוֹן
להרחבה
חלופות תקניות : ורמיליון
להרחבה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
אֹדֶם יַהֲלוֹם* אודם יהלום*
* במילון המקורי כתוב: אֹדֶם יַהֲלֹם
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
וַרְדוּת* ורדות*
* במילון המקורי כתוב: וַרְדּוּת
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
וֵרֵד* וירד*
* במילון המקורי כתוב: וָרֵד
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִוְרִיד* הווריד*
הִתְוָרֵד התוורד הלֹך וְהַוְרֵד, הפך ורֹד בהדרגה
* במילון המקורי כתוב: הַוְרֵד
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
זְהוֹרִית* זהורית*
* במילון המקורי כתוב: זְהֹרִית
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
זְהוֹרִית עֲמֻקָּה* זהורית עמוקה*
* במילון המקורי כתוב: זְהֹרִית עֲמֻקָּה
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סָמַק* סמק* סָמַק
* במילון המקורי כתוב: סָמֹק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סִמֵּק* סימק*
* במילון המקורי כתוב: סַמֵּק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
הִסְמִיק* הסמיק*
הִסְתַּמֵּק הסתמק הלך והסמיק, הפך סמק בהדרגה
* במילון המקורי כתוב: הַסְמִיק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
סֵרֵק* סירק*, שֵׂרֵק* שירק* שים צבע אדם על הפנים
* במילון המקורי כתוב: סָרֵק
* במילון המקורי כתוב: שָׂרֵק
העתק
העתק
העתק
צבעות (תרצ"ד, 1934)
שִׁשֵּׁר* שישר*
* במילון המקורי כתוב: שַׁשֵּׁר
דלג למונחים