תיאטרון (ת"ש)

סינון
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
גַּחֲכָן* גחכן*
* במילון המקורי כתוב: גַּחְכָּן
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
שָׁנָה תַּפְקִיד* שנה תפקיד*, לָמַד תַּפְקִיד* למד תפקיד*
* במילון המקורי כתוב: שָׁנֹה תַּפְקִיד
* במילון המקורי כתוב: לָמוֹד תַּפְקִיד
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
אִלְתֵּר* אלתר*, דִּבֵּר מִנֵּהּ וּבֵהּ* דיבר מניה וביה*
* במילון המקורי כתוב: אַלְתֵּר
* במילון המקורי כתוב: דַּבֵּר מִנֵּהּ וּבֵהּ
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
בִּמְעוֹף* במעוף*
* במילון המקורי כתוב: בִּמְעוּף
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
דִּבֵּר אֶל הַקָּהָל* דיבר אל הקהל*, פָּנָה אֶל הַמִּסְתַּכְּלִים* פנה אל המסתכלים*
* במילון המקורי כתוב: דַּבֵּר אֶל הַקָּהָל
* במילון המקורי כתוב: פָּנֹה אֶל הַמִּסְתַּכְּלִים
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
דִּקְלֵם* דקלם*
* במילון המקורי כתוב: דַּקְלֵם
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
דִּשְׁדֵּשׁ* דשדש*
* במילון המקורי כתוב: דַּשְׁדֵּשׁ
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הִבְלִיט עֻקְצָה* הִבְלִיט עוקצה*, הִבְלִיט עֹקֶץ* הִבְלִיט עוקץ*
* במילון המקורי כתוב: הַבְלֵט עֻקְצָה
* במילון המקורי כתוב: הַבְלֵט עֹקֶץ
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הוֹפִיעַ* הופיע*, עָלָה* עלה* על בימה
* במילון המקורי כתוב: הוֹפֵעַ
* במילון המקורי כתוב: עָלֹה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
נִכְנַס* נכנס*
* במילון המקורי כתוב: הִכָּנֵס
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
נִכְשַׁל* נכשל* בתפקיד
* במילון המקורי כתוב: הִכָּשֵׁל
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הֵסֵב פָּנִים מִן* הסב פנים מן*
* במילון המקורי כתוב: הָסֵב פָּנִים מִן
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הֶעֱמִיד פָּנִים* העמיד פנים*, הֶעֱמִיד עַצְמוֹ* העמיד עצמו*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲמֵד פָּנִים
* במילון המקורי כתוב: הַעֲמֵד עַצְמוֹ
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הִפִּיל עֻקְצָה* הפיל עוקצה*, הִפִּיל עֹקֶץ* הפיל עוקץ*
הוֹצִיא עֹקֶץ לְבַטָּלָה* הוציא עוקץ לבטלה*
* במילון המקורי כתוב: הַפֵּל עֻקְצָה
* במילון המקורי כתוב: הוֹצֵא עֹקֶץ לְבַטָּלָה
* במילון המקורי כתוב: הַפֵּל עֹקֶץ
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
חִקָּה* חיקה*
* במילון המקורי כתוב: חַקֵּה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
חִקָּה מִשְׂחָק* חיקה משחק*
* במילון המקורי כתוב: חַקֵּה מִשְׂחָק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
כִּוֵּן* כיוון* בדיחה וכיו"ב כנגד פלוני
* במילון המקורי כתוב: כַּוֵּן

to aim to aim at someone
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
לָקַח אֶת הַלֵּב* לקח את הלב*, שָׁבָה אֶת הַלֵּב* שבה את הלב*
* במילון המקורי כתוב: לָקוֹחַ אֶת הַלֵּב
* במילון המקורי כתוב: שָׁבֹה אֶת הַלֵּב
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מְעוֹף* מעוף*
* במילון המקורי כתוב: מְעוּף
העתק
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קִלְקֵל* קלקל*, קִלְקֵל תַּפְקִיד* קלקל תפקיד*
* במילון המקורי כתוב: קַלְקֵל
* במילון המקורי כתוב: קַלְקֵל תַּפְקִיד
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קָרָא מִתּוֹךְ כְּתָב* קרא מתוך כתב*
* במילון המקורי כתוב: קָרוֹא מִתּוֹךְ כְּתָב
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
רָאָה מִן* ראה מן*, לָמַד מִן* למד מן*
* במילון המקורי כתוב: רָאֹה מִן
* במילון המקורי כתוב: לָמוֹד מִן
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
"רִחֵף"* "ריחף"* שחק בלי ידיעת המלים, רִפְרֵף* רפרף*
* במילון המקורי כתוב: "רַחֵף"
* במילון המקורי כתוב: רַפְרֵף
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
שִׂחֵק* שיחק*
* במילון המקורי כתוב: שַׂחֵק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
שָׁלַט* שלט*, שָׁלַט בְּתַפְקִיד* שלט בתפקיד*
* במילון המקורי כתוב: שָׁלוֹט
* במילון המקורי כתוב: שָׁלוֹט בְּתַפְקִיד
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
נִכְנַס בִּמְקוֹם מִישֶׁהוּ* נכנס במקום מישהו*
* במילון המקורי כתוב: הִכָּנֵס בִּמְקוֹם מִישֶׁהוּ
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
חִלֵּק תַּפְקִידִים* חילק תפקידים*
* במילון המקורי כתוב: חַלֵּק תַּפְקִידִים
העתק
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מִנָּה לְתַפְקִיד* מינה לתפקיד*, הִפְקִיד בִּידֵי מִישֶׁהוּ* הפקיד בידי מישהו*
* במילון המקורי כתוב: מַנֵּה לְתַפְקִיד
* במילון המקורי כתוב: הַפְקֵד בִּידֵי מִישֶׁהוּ
העתק
העתק
דלג למונחים