תיאטרון (ת"ש)

סינון
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
בִּימַת הַיָּרִיד* בימת היריד*
* במילון המקורי כתוב: בִּימַת הַיְרִיד
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
בַּכְּכַנְט* בככנט*
* במילון המקורי כתוב: בַּכְּכַנְטְ
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
הִיסְטוֹרְיָה* היסטוריה*
* במילון המקורי כתוב: הִסְטוֹרִיָּה
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֵה הַקַּרְנָבָל* מחזה הקרנבל*
* במילון המקורי כתוב: מַחֲזֵה הַקַּרְנֵבָל
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
מַחֲזֵה קְרוֹנוֹת מחזה קרונות הצגות שהיו מציגים על גבי קרונות, מעמד, מעמד על קרון מיוחד
העתק
תיאטרון (ת"ש, 1940)
קָרוֹן שֶׁל תֶסְפִּיס* קרון של תספיס*
* במילון המקורי כתוב: קָרוֹן שֶׁל תֶּסְפִּיס
דלג למונחים