גידול צאן [חקלאות] (תש"ב)

סינון
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
אִזְמֵל אזמל ר' אִזְמֵלִים; בערבית: מבּדע, משרט
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מַקֵּר מקר ר' מַקְּרִים לניקוי טלפים וניקורן; בערבית: מקחף
העתק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מַאֲבֵק מאבק רבים: מַאַבְקִים; בערבית: רשאשת אלבּודרה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
כִּיס כיס ר' כִּיסִים; השק שחוסמים בו עטין הצרורה; בערבית: כּיס אלדרע, צראר
דלג למונחים