גידול צאן [חקלאות] (תש"ב)

סינון
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מִקְנֶה מקנה שם כולל לרכוש בהמות; לגבי צאן ייאמר: מקנה צאן; בערבית: מואשי, חלאל
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
צֹאן צאן, בְּהֵמָה דַּקָּה* בהמה דקה* שם כולל לעיזים ולכבשים; בערבית: אע'נאם
* במילון המקורי כתוב: בְּהֵמָה דַקָּה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
שֶׂה שה ר' שֵׂיִים; נ' שֵׂיָה, ר' שֵׂיוֹת; יחידת הצאן; בערבית: שאה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
עֵדֶר עדר קיבוץ בהמות הרועות יחד; בערבית קטיע
העתק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
גּוֹדְרוֹת גודרות צאן המכונסות בגדרות; בערבית: קטיע מזרובּ
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
עַשְׁתְּרוֹת הַצֹּאן עשתרות הצאן, עַשְׁתּוֹרוֹת* עשתורות* ולדות הצאן; גידול (שנתי) של הצאן; בערבית: מולוד, ח'לף
* במילון המקורי כתוב: עַשְׁתָּרוֹת
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
עוּל עול נ' עוּלָה; בהמה יונקת; בערבית: רדיע
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
שְׁנָאִי שנאי נ' שְׁנָאִית; שה בן שתי שנים (בשנה השניה); בערבית: ת'ני
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
שְׁלָשִׁי שלשי נ' שְׁלָשִׁית; שה בן שלוש שנים (בשנה השלישית); בערבית: ת'לאת'י, ת'לית'י
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
רְבָעִי רבעי נ' רְבָעִית; שה בן ארבע שנים (בשנה הרביעית); בערבית: רבּאע
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
צֹאן פְּטָם צאן פטם שם קיבוץ לצאן המתפטמות לשם שחיטה; בערבית: אע'נאם רבּיבּה, רבּאיבּ, אע'נאם מסמנה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
צֹאן רְעִי צאן רעי שם קיבוץ לצאן הנשארות לגידול במרעה; בערבית: אע'נאם אלרעי
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
צִנּוֹר הַזֶּרַע צינור הזרע חוט היוצא מאיבר-המין של השה, ודרכו עובר הזרע; בערבית: מג'רי אללקאח
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
כֶּבֶשׂ כבש ר' כְּבָשִׂים; נ' כִּבְשָׂה, ר' כְּבָשׂוֹת; שם כולל לסוג; בערבית: דאן
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
טָלֶה טלה ר' טְלָאִים; נ' טַלְיָה, ר' טְלָיוֹת; ולד הכבש עד שנה בערך; בערבית: ח'רוף
עדכון: ברבים גם טְלָיִים
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
כַּר* כר* ר' כָּרִים; נ' כָּרָה, ר' כָּרוֹת; הכבש מבן שנה עד הרביעה; הכבשה מבת שנה עד הייחום; בערבית: ח'רוף
* במילון המקורי כתוב: כָּר
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
רָחֵל רחל (נ'), ר' רְחֵלִים; רְחֵלָה, ר' רְחֵלוֹת; כבשה משעה שנתייחמה; בערבית: נעג'ה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
אַיִל איל ר' אֵילִים; כבש משעה שרבע; בערבית: כּבּש
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
טָעוּן טעון שה מכוסה צמר או שערות (שלא נגזזו); בערבית: ע'יר מקצוץ
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
גָּזוּז גזוז שה שנגזז צמרו או שערו; בערבית: מקצוץ
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
עֵז עז (נ'), ר' עִזִּים; שם כולל לסוג; בערבית: מאעז
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
גְּדִי גדי ר' גְּדָיִים; נ' גְּדִיָּה, ר' גְּדִיּוֹת; ולד העיזים (מקביל לטלה ולכר בכבשים); בערבית: סח'ל (עמומי), ג'די (ד'כּר)
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
עִזָּה עיזה ר' עִזּוֹת; עז משעה שנתייחמה; בערבית: ענז
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
תַּיִשׁ תיש ר' תְּיָשִׁים; משעה שרבע; בערבית: תיס
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
שָׂעִיר שעיר
צָפִיר צפיר תיש טעון (שער); בערבית: תיס משער
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
שְׂעִירָה שעירה
צְפִירָה צפירה עיזה טעונה (שער); בערבית: ענז משערה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
נַנָּס ננס ר' נַנָּסִים; תיש קטן וחלש; בערבית: קזם
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
עַתּוּד עתוד ר' עַתּוּדִים; תיש גדול וחזק; בערבית: תיס כּבּיר
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
גִּדֵּעַ גידע ר' גִּדְּעִים; (תיש) שנגדעו קרניו; בערבית: מקרע
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
גָּמוּם גמום ר' גְּמוּמִים; (תיש) חסר-קרניים; בערבית: אג'ם
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
שְׁחוּזָה שחוזה ר' שְׁחוּזוֹת; רחלה שקושרים אליתה למעלה כדי שיעלה עליה האיל; במקורותינו נמצא גם המונח "כְּבוּנָה" הפך שחוזה, ואין לו שימוש בזמננו
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
סַרְסוּר* סרסור* ר' סַרְסוֹרִים; האיל המוצא את המתייחמות (בהרבעה מוסדרת); בערבית: מהיג'
* במילון המקורי כתוב: סַרְסוֹר
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
קָשׁוּר קשור נ' קְשׁוּרָה; החזק(ה) הרובע (המתייחמת) בתחילת העונה; בערבית: מבּכּר אלנזו
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
עָטוּף עטוף נ' עֲטוּפָה; החלש(ה) הרובע (המתייחמת) בסוף העונה; בערבית: מתאח'ר אלנזו
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
צוֹמֶקֶת צומקת ר' צוֹמְקוֹת; בעלת עטינים מקולקלים שאינם מייצרים חלב; בערבית: ג'דא
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
צְרוּרָה צרורה ר' צְרוּרוֹת; עיזה או רחלה שעטיניה חסומים בפני עוּלים; בערבית: שמאל
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מָתוּג מתוג נ' מְתוּגָה; עוּל שמכניסים מתג בפיו לבל יינק; בערבית: מלג'ום
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
עָקֹד עקוד נ' עֲקֻדָּה; בעל צמר לבן, ובו פסים שחורים; בערבית: מח'טט
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
נָקֹד נקוד נ' נְקֻדָּה; בעל צמר לבן, ובו נקודות שחורות קטנות; בערבית: מרקט
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
בָּרֹד ברוד נ' בְּרֻדָּה; בעל צמר לבן, ובו נקודות שחורות גדולות; בערבית: אבּרק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
טָלוּא טלוא נ' טְלוּאָה; בעל צמר לבן, ובו טלאים שחורים; בערבית: מבּקע
העתק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
שָׁחוּף שחוף נ' שְׁחוּפָה; שה שצבעו בין שחור ללבן; בערבית: רמאדי, אזרק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
גּוֹזֵז גוזז נ' גּוֹזֶזֶת; כבש(ה) המצוין(ת) בשפע צמר; בערבית: משער, משערה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מִכְלָה מכלה סמ' מִכְלַת; ר' מִכְלָאוֹת, סמ' מִכְלְאוֹת; כל מקום שכולאים בו צאן; שם כולל לדיר וסהר; בערבית: צירה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
דִּיר דיר ר' דִּירִים; בית או צריף מכוסה גג להלנת הצאן; הבניין שבמכלה; בערבית: בּית אלע'נם, מזרבּ
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
גְּדֵרָה גדרה ר' גְּדֵרוֹת, סמ' גִּדְרוֹת (ובכינויים: גְּדֵרוֹתַי וכו'); מקום גדור ובלתי מכוסה להלנת צאן; בערבית: זריבּה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מַאֲבוּס מאבוס רבים: מַאֲבוּסִים כלי שמאכילים בו צאן, והוא מורכב מן אבוס ומן סורג; בערבית: מעלף טואלה, מד'וד

combined feeding trough combined feeding trough for roughages and concentrates
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
אֵבוּס אבוס ר' אֲבוּסִים; כלי שאוכלות בו הבהמות, וכן חלק המאבוס ששם נמצא המזון המרוכז (גרגרים); בערבית: מעלף (ללחבּ וללח'ליטה)
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
סֹרֶג סורג ר' סְרָגִים; חלק המאבוס הדומה לסולמות, ובו מזון גס (קש); בערבית: מעלף אלתבּן ואלחשיש
העתק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
רַהַט רהט ר' רְהָטִים; כלי להשקאת בהמות שדרכו זורמים מים; בערבית: חוד (מא ג'ארי)
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
שֹׁקֶת שוקת ר' שְׁקָתוֹת, סמ' שִׁקֲתוֹת; כלי להשקאת בהמות שהמים עומדים בו; בערבית: ג'אבּיה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מִרְעֶה מרעה כל מקום שרועות בו צאן; בערבית: מרעי
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
אֲפָר אפר ר' אֲפָרִים; שדה מרעה במישור; בערבית: מרג', בּצה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
בַּר* בר* גרגרים נקיים; בערבית: חבּוּבּ נקיה
* במילון המקורי כתוב: בָּר
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
פְּסֹלֶת פסולת, מַפָּל מפל גרגרים שאינם ראויים למאכל בני אדם או בהמה גסה; בערבית: נפאיה, פדלה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
דֶּשֶׁא דשא העשב הגדל אחר גשם; בערבית: (אול) אלכּלא
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
דִּשְׁאָה דשאה ר' דְּשָׁאוֹת; מקום מרעה שיש בו דשא רענן; בערבית: מרעי
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
קֶמֶל קמל דשא שהצהיב ונתייבש בעודו מחובר (בחדשי תמוז-אב); בערבית: עשבּ יאבּס
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
יִחוּם ייחום תופעה פיסיאולוגית של הנקבה הנעשית מוכשרת לרביעה; בערבית: חאיל
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
תָּבַע* תבע* בקש להירבע; בערבית: טלבּת
* במילון המקורי כתוב: תָּבוֹעַ
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
עָגַב* עגב* בקש לרבוע; בערבית: האג'
* במילון המקורי כתוב: עָגוֹב
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
עָלָה* עלה* קפוץ (הזכר) לשם רביעה; בערבית: נט
* במילון המקורי כתוב: עָלֹה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
רָבַע* רבע* בערבית: ספד, דרבּ
* במילון המקורי כתוב: רָבוֹעַ
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
נִרְבַּע* נרבע* בערבית: ספִדת
* במילון המקורי כתוב: הֵרָבֵעַ
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
סְרוּת סרות סרחון כבד של התיישים בזמן הרביעה הפוגם בכל מאכל, גבינה וחלב, הנמצא בקרבתו; בערבית: זח'ומה, ראיחת אלתיס
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
גִּזָּה גיזה ר' גִּזּוֹת; צמר (שער) שנגזז מכבשה אחת ומהווה חבילה אחת; בערבית: ג'זה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
גְּבָבָה גבבה ר' גְּבָבוֹת; מפל הגיזה; בערבית: נפאיה, קרד
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מֵילָת מילת צמר משובח (כּגון שעל הגב); בערבית: צוּף אול בּאבּ (דרג'ה)
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מְרָט מרט צמר או שער גרוע שדרכו להימרט (כגון שעל הבטן); בערבית: צוף רדי
העתק
העתק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מַסְנֵן מסנן ר' מַסְנְנִים; מורכב מסננות אחדות; בערבית: מצפאה, מצפאיה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
דּוּד דוד ר' דְּוָדִים, דּוּדִים; בערבית: סטל, ועא
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מַד-מֶלַח* מד-מלח* בערבית: מקיאס אלכּת'אפה
* במילון המקורי כתוב: מַדְמֶלַח
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
אִזְמֵל אזמל ר' אִזְמֵלִים; בערבית: מבּדע, משרט
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מַקֵּר מקר ר' מַקְּרִים לניקוי טלפים וניקורן; בערבית: מקחף
העתק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מַאֲבֵק מאבק רבים: מַאַבְקִים; בערבית: רשאשת אלבּודרה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
כִּיס כיס ר' כִּיסִים; השק שחוסמים בו עטין הצרורה; בערבית: כּיס אלדרע, צראר
העתק
העתק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מִשְׂרָפָה* משרפה* ר' מַשְׂרֵפוֹת; בערבית: מחרקה
* במילון המקורי כתוב: מַשְׂרֵפָה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
כַּרְעֵי הַמִּשְׂרָפָה* כרעי המשרפה* (נ'); בערבית: קואים אלמחרקה
* במילון המקורי כתוב: כַּרְעֵי הַמַּשְׂרֵפָה
העתק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
זוֹג* זוג* ר' זֻגִּים; בערבית: נחלה
* במילון המקורי כתוב: זֹג
עדכון: ברבים זוֹגִים
העתק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מָשַׁךְ* משך* פעולת המשכוך; בערבית: קאד
* במילון המקורי כתוב: מָשׁוֹךְ
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
פָּעָה* פעה* השמע קול פעיה; בערבית: מעא
* במילון המקורי כתוב: פָּעֹה
העתק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
הָמָה* המה* השמע קול המיה; בערבית: ת'ע'א
* במילון המקורי כתוב: הָמֹה
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
שְׁקִיקָה שקיקה קול התיש והאיל לפני רביעתם; בערבית: נבּ
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
שָׁקַק* שקק* השמע קול שקיקה; בערבית: נבּ
* במילון המקורי כתוב: שָׁקוֹק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
נָשַׁף* נשף* הוצא אויר (ע"י כך מסירה הכבשה את האבק מעל פני המים לפני שתייתם); בערבית: נפח'
* במילון המקורי כתוב: נָשׁוֹף
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
שָׁרַף* שרף* שתה בהשמעת קול; בערבית: עבּ, כּרע
* במילון המקורי כתוב: שָׁרוֹף
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
נוֹקֵד נוקד ר' נוֹקְדִים; מגדל-צאן; בערבית: מרבּי
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
נַקְדּוּד נקדוד ר' נַקְדּוּדִים; צורת הקטנה של נוקד; מגדל-צאן בקנה מידה קטן
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
רוֹעֶה רועה ר' רוֹעִים; האיש השומר על בהמות במרעה; בערבית: ראעי
העתק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
כַּרְזִיל כרזיל ר' כַּרְזִילִים; משתלם אצל רועה; בערבית: מתמרן
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
צוֹעֵר צוער ר' צוֹעֲרִים; ילד העוזר על יד הרועה; בערבית: מלחק, אג'יר
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
גַּזָּז גזז ר' גַּזָּזִים; מי שאומנותו לגזוז צאן; בערבית: ג'זאז
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
פַּטָּם פטם ר' פַּטָּמִים; מי שאומנותו לפטם בהמות; בערבית: מסמן
העתק
העתק
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
מַקֵּל מקל ר' מַקְלוֹת; בערבית: ח'זראן, מַקֵּל חִזְרָן מקל חזרן
עדכון: ברבים מַקְּלוֹת
העתק
חקלאות (תש"ב, 1942)
קֶלַע קלע ר' קְלָעִים; בערבית; מקלאע
העתק
דלג למונחים