כימיה (תרפ"ח)

סינון
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצָה גָּפְרִיתָנִית* חומצה גופריתנית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה גָפְרִיתָנִית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצָה גָּפְרִיתִית* חומצה גופריתית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה גָפְרִיתִית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצָה צֹרָנִית* חומצה צורנית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה צוֹרָנִית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצָה כְּלוֹרָנִית* חומצה כלורנית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה כְלוֹרָנִית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצַת-עָל כְּלוֹרָנִית* חומצת-על כלורנית*, חֻמְצָה כְּלוֹרָנִית עִלָּאִית* חומצה כלורנית עילאית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצַת-עָל כְלוֹרָנִית
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה כְלוֹרָנִית עִלָּאִית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצָה כְּלוֹרִית* חומצה כלורית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה כְלוֹרִית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצַת-תַּת כְּלוֹרִית* חומצת-תת כלורית*, חֻמְצָה כְּלוֹרִית תַּחְתִּית* חומצה כלורית תחתית*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצַת-תָּת כְלוֹרִית
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצָה כְלוֹרִית תַּחְתִּית
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצַת הַמֶּלַח חומצת המלח, חֻמְצַת מֵימָן כְּלוֹר* חומצת מימן כלור*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצַת מֵימָן כְלוֹר
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
חֻמְצַת עִנְבָּר* חומצת ענבר*
* במילון המקורי כתוב: חֻמְצַת עַנְבָּר
דלג למונחים