כימיה (תרפ"ח)

סינון
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
תַּחְמֹצֶת* תחמוצת*
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
תַּחְמֹצֶת בַּרְזִלָּנִית* תחמוצת ברזילנית*, תַּחְמֹצֶת-עָל בַּרְזֶל* תחמוצת-על ברזל*, תַּחְמֹצֶת-עָל הַבַּרְזֶל* תחמוצת-על הברזל*
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת בַּרְזִלָּנִית
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת-עָל בַּרְזֶל
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת-עָל הַבַּרְזֶל
העתק
כימיה (תרפ"ח, 1928)
תַּחְמֹצֶת בַּרְזִלִּית* תחמוצת ברזילית*, תַּחְמֹצֶת-תַּת בַּרְזֶל* תחמוצת-תת ברזל*, תַּחְמֹצֶת-תַּת הַבַּרְזֶל* תחמוצת-תת הברזל*
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת בַּרְזִלִּית
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת-תָּת בַּרְזֶל
* במילון המקורי כתוב: תַּחְמוֹצֶת-תָּת הַבַּרְזֶל
דלג למונחים