מכונית (תשט"ו)

סינון
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
מַגָּע מגע, מַגַּעַת* מגעת*
* במילון המקורי כתוב: מִגַּעַת
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
דִּיאַגְרָמַת הַחִבּוּרִים* דיאגרמת החיבורים*
* במילון המקורי כתוב: דְּיָאגְרַמַּת הַחִבּוּרִים
העתק
העתק
העתק
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
אַמְפֶּרְמֵטֶר* אמפרמטר*, מַד אַמְפֵּר* מד אמפר*
* במילון המקורי כתוב: אַמְפֶּרְמֶטֶר
* במילון המקורי כתוב: מַד אַמְפֶּר
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
מַפְסֵק אוֹטוֹמָטִי* מפסק אוטומטי*
* במילון המקורי כתוב: מַפְסֵק אַוְטוֹמָטִי
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
מַשְׁלֵב אֵלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִי* משלב אלקטרומגנטי*
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁלֵב אֱלֶקְטְרוֹמַגְנֵטִי
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
מַשְׁלֵב בֶּנְדִיקְס* משלב בנדיקס*
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁלֵב בֶּנְדִּיקְסְ
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
המונח המעודכן: עִמְעֵם אוֹרוֹת, הִנְמִיךְ אוֹרוֹת.
דלג למונחים