מכונית (תשט"ו)

סינון
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
תָּא הַנַּהָג* תא הנהג*
* במילון המקורי כתוב: תָּא הַנָּהָג
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
פְּסִיס* פסיס*
* במילון המקורי כתוב: פָּסִיס
העתק
מכונית (תשט"ו, 1955)
אֲרִיג גּוּמִי* אריג גומי*
* במילון המקורי כתוב: אֲרִיג גֻּמִּי
דלג למונחים