משפט (תשי"ז, תשי"ח)

סינון
העתק
חלופות תקניות : חֶבְרַת הַחְזָקוֹת
להרחבה
חלופות תקניות : חברת החזקות
להרחבה
העתק
משפט (תשי"ח, 1958)
חֶבְרָה בַּת* חברה בת* מ"ר: חֲבָרוֹת-בָּנוֹת, בַּת חֶבְרָה בת חברה
* במילון המקורי כתוב: חֶבְרָה בַת
העתק
חלופות תקניות : תְּעוּדַת הִתְאַגְּדוּת
להרחבה
חלופות תקניות : תעודת התאגדות
להרחבה
העתק
העתק
העתק
משפט (תשי"ח, 1958)
דִּיוִידֵנְד* דיווידנד*
* במילון המקורי כתוב: דִּיבִידֶנְדְּ
העתק
העתק
העתק
העתק
משפט (תשי"ח, 1958)
בַּטּוּחוֹת בטוחות ניירות ערך ושאר תעודות, המקנות זכות לקבל כספים או נכסים
דלג למונחים