פסיכולוגיה (תש"ב–תשי"ט)

סינון
העתק
פסיכולוגיה (תש"ב, 1942)
עָרַךְ נִסּוּיִים* ערך ניסויים*, עָשָׂה נִסּוּיִים* עשה ניסויים*
* במילון המקורי כתוב: עָרוֹךְ נִסּוּיִים
* במילון המקורי כתוב: עָשׂה נִסּוּיִים
העתק
פסיכולוגיה (תש"ב, 1942)
נַסְיָן* נסיין*
* במילון המקורי כתוב: נַסְּיָן
העתק
פסיכולוגיה (תש"ב, 1942)
עָקַב אַחֲרֵי* עקב אחרי*, אִלֵּל אַחֲרֵי* אילל אחרי*
* במילון המקורי כתוב: עָקוֹב אַחֲרֵי
* במילון המקורי כתוב: אַלֵּל אַחֲרֵי
העתק
פסיכולוגיה (תש"ב, 1942)
בָּדַק* בדק*
* במילון המקורי כתוב: בָּדוֹק
העתק
פסיכולוגיה (תש"ב, 1942)
חָקַר* חקר*
* במילון המקורי כתוב: חָקוֹר
העתק
פסיכולוגיה (תש"ב, 1942)
צְפִיַּת חוּץ צפיית חוץ ע"פ שחיטת חוץ; כלומר מחוץ לכתלי המעבדה
העתק
פסיכולוגיה (תש"ב, 1942)
צָפָה* צפה*
* במילון המקורי כתוב: צָפֹה
העתק
פסיכולוגיה (תש"ב, 1942)
עָרַךְ מִבְחָן* ערך מבחן*, עָשָׂה מִבְחָן* עשה מבחן*
* במילון המקורי כתוב: עָרוֹךְ מִבְחָן
* במילון המקורי כתוב: עָשׂה מִבְחָן
דלג למונחים