צמחים [בוטניקה] (תר"ץ)

סינון
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַבְגָּר* אבגר*
* במילון המקורי כתוב: אַבְגַּר
שם המין המעודכן: אַבְגָּר צָהֹב
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֵבֶה אבה ר' גֹּמֶא
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: אַרְכֻּבִּית צָרַת-עָלִים; השם המדעי המעודכן: P. aviculare
העתק
חלופות תקניות : מֵלוֹן
להרחבה
חלופות תקניות : מלון
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֲבִיבִית* אביבית*
* במילון המקורי כתוב: אֲבִיבְיָה

Latin: Erophila Erophila DC.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: אָרַבִּיס אֲבִיבִי
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
הָגָה* הגה*, הָגָה* הגה*, נַעֲצוּץ נעצוץ
* במילון המקורי כתוב: אָגָא
* במילון המקורי כתוב: אָגָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָגָבָה* אגבה*
* במילון המקורי כתוב: אַגָּב

Latin: Agave Agave
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
מקובל גם: כֶּלֶךְ הַחִלְתִּית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: אֱגוֹז מֶלֶךְ
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
הכתיב המעודכן של שם הלוואי המדעי: hypogaea
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות בישראל, 1998): קוֹקוֹס הָאֱגוֹזִים
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֲגַם* אגם*, אַגְמוֹן אגמון
* במילון המקורי כתוב: אֲגָם
שם המין המדעי המעודכן: P. australis
חלופות תקניות : קָנֶה מָצוּי
להרחבה
חלופות תקניות : קנה מצוי
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם הסוג המדעי המעודכן: Pyrus
חלופות תקניות : אַגָּס תַּרְבּוּתִי
אַגָּס הוא השם העממי.
להרחבה
חלופות תקניות : אגס תרבותי
אַגָּס הוא השם העממי.
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות בישראל, 1998): חַמָּנִית הַפְּקָעוֹת
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות בישראל, 1998): בַּיְשָׁנִית
העתק
חלופות תקניות : שַׁחֲלַיִם
להרחבה
חלופות תקניות : שחליים
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם הסוג המעודכן: אַדְמוֹנִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Acer Acer (Tour.) L.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: סַבְיוֹן פָּשׁוּט
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָהָל* אהל*
* במילון המקורי כתוב: אֲהָל
שם המין המעודכן: אָהָל מָצוּי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: אוֹג הַבֻּרְסְקָאִים
העתק
חלופות תקניות : בֶּן-חַרְדָּל מָצוּי, בֶּן-חַרְדָּל
השם הבוטני המלא של המין הוא בֶּן-חַרְדָּל מָצוּי.
להרחבה
חלופות תקניות : בן-חרדל מצוי, בן-חרדל
השם הבוטני המלא של המין הוא בֶּן-חַרְדָּל מָצוּי.
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֵזוֹב אזוב, מַרְוָה חִוָּרָא* מרווה חיוורא*
* במילון המקורי כתוב: מַרְוָא חִיוְרָא
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֲזוֹבְיוֹן* אזוביון*, אֵזוֹב-יָוָן אזוב-יוון
* במילון המקורי כתוב: אֵזוֹבְיוֹן
שם המין המעודכן: אֲזוֹבְיוֹן דָּגוּל; שם הסוג המדעי המעודכן: Lavandula
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
עדכון: שם המין אִזְדָּרֶכֶת מְצוּיָה; השם המדעי M. azedarach
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אִזְמָא אזמא ר' הִזְמָא
שם המין המעודכן: הָגָה מְצוּיָה; שם מדעי נרדף: Alhagi graecorum
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם הסוג המעודכן: צֶלַע-שׁוֹר
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: אֹזֶן-גְּדִי צְהֻבָּה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֹזֶן הָעַכְבָּר אוזן העכבר ר' אַל-תֶּשִׁי, זִכְרִיָּה
חלופות תקניות : זִכְרִינִי
להרחבה
חלופות תקניות : זכריני
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: אָרַבִּיס אָזְנִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: לוּפִית מְצוּיָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַחְוָנָא אחוונא ר' עֲרָבָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֲחוֹת הַשֶּׁמֶשׁ אחות השמש ר' חַמָּן, חַמָּנִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות בישראל, 1998): שְׁזִיף הַגַּן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אִיטָן איטן ר' זְנַב הֶחָתוּל

Latin: Phleum Phleum L.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Iris Iris
עדכון: גם אִירִיס
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם הסוג המדעי המעודכן: Vaccinium
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַכְרוּב אכרוב ר' כְּרוּב
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֶכְרוֹעַ אכרוע ר' צְלוֹלִיב, קִיקָיוֹן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַלְגֹּם* אלגום*, אַלְמֹג* אלמוג* ?
* במילון המקורי כתוב: אַלְגּוֹם
* במילון המקורי כתוב: אַלְמוּג
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַל-תֶּשִׁי אל-תשי ר' זִכְרִיָּה
חלופות תקניות : זִכְרִינִי
להרחבה
חלופות תקניות : זכריני
להרחבה
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם הסוג המעודכן: אַיְלַנְתָּה
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַלְמָוֶת* אלמוות* ר' אַלְמוּתִים
* במילון המקורי כתוב: אַלְמוּת
השם המעודכן: דַּם הַמַּכַּבִּים
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַלְמָוֶת הַכֶּסֶף* אלמוות הכסף* ,כַּרְעֵי הַיּוֹנָה
* במילון המקורי כתוב: אַלְמוּת הַכֶּסֶף
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המקובל: אֱגוֹז לוּז; שם הסוג המדעי המעודכן: Corylus
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Triticum dicoccum Triticum dicoccum v. dicoccoides, Korn.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָמִיךְ* אמיך*
* במילון המקורי כתוב: אַמִּיךְ

Latin: Emex Emex Neck.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַמִּיתָה אמיתה, חַמִּיתָה* חמיתה*
* במילון המקורי כתוב: חֲמִיתָה

Latin: Ammi Visnaga Ammi Visnaga (k) Lam.
שם המין המעודכן: אַמִּיתָה קֵיצִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם הסוג המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות בישראל, 1998): טֶרְמִינַלְיָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָנוֹנָה* אנונה*
* במילון המקורי כתוב: אֲנוֹנָה

Latin: Anona Anona
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָנִיסוֹן* אניסון*
* במילון המקורי כתוב: אֲנִיסוֹן
השם המעודכן: כַּמְנוֹן הָאָנִיס
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָסָא אסא ר' הֲדַס
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַסְנָא אסנא ר' סְנֶה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַסְפַּקְלַרְיָה* אספקלריה*
* במילון המקורי כתוב: אִסְפַּקְלַרְיָה

Latin: Specularia Specularia Heist
השם המעודכן: סְגֻלִּית; השם המדעי המעודכן: Legousia
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַסְפָּרָג* אספרג*
* במילון המקורי כתוב: אִסְפֶּרֶג
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אִסְפַּרְגֵּל* אספרגל* ר' חַבּוּשׁ
* במילון המקורי כתוב: אִסְפַּרְגֵל
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָפוּן אפון ברבים: אֲפוּנִים; ר' פִּישׁוֹן
שם המין המעודכן: אָפוּן תַּרְבּוּתִי, אֲפוּנָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֶפְעוֹן אפעון, עֶכֶן עכן, עַכְנַאי* עכנאי*
* במילון המקורי כתוב: עַכְנָאִי

Latin: Echium Echium (Tourn.), L.
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם הסוג המעודכן: אֶצְבּוֹעַ; שם הסוג המדעי המעודכן: Caralluma
העתק
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֶרֶד ארד, אַרְדִּיל* ארדיל*, כְּמֵהָה כמהה ר' שְׁמַרְקָע
* במילון המקורי כתוב: אַרְדִיל

Latin: Tuber Tuber
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֲרִי-הַבַּר* ארי-הבר*, בַּבּוֹנָג* בבונג* ר' סִיסִין
* במילון המקורי כתוב: אֲרִי-הַבָּר
* במילון המקורי כתוב: בַּבֹּנֶג
השם באנגלית: Chamomile
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: עַרְטָנִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַרְכֻּבִּית* ארכובית*
* במילון המקורי כתוב: אַרְכּוּבִית

Latin: Polygonum Polygonum (Tourn.) L.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Pinus Pinus (Tourn.), L,
העתק
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Citrus aurantium Citrus aurantium Subsp. sinensis v. decumana
השם המדעי המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות בישראל, 1998): Citrus paradisi
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: מִלְחִית אַשְׁלְגָנִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: כַּף-אֲוָז מַבְאִישָׁה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בַּבּוֹנָג* בבונג* ר' אֲרִי הַבָּר
* במילון המקורי כתוב: בַּבֹּנֶג
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בּוּקִיצָה* בוקיצה*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹקִיצָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: בְּקַעְצוּר. השם המדעי המעודכן: Saxifraga
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בָּטָטָה* בטטה*
* במילון המקורי כתוב: בַּטָּט
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בָּטְנֶה בוטנה ר' פֻּסְתַּק, פִּסְתָּק
שם המין המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות בישראל, 1998): אֵלַת הַבָּטְנֶה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בִּינָא בינא ר' אֵשֶׁל
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
וֵרוֹנִיקָה* ורוניקה*
* במילון המקורי כתוב: בִּירוֹנִיקָה

Latin: Veronica Veronica (Tourn.), L.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Aconitum Aconitum (Tourn.), L.
השם המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות בישראל, 1998): אָקוֹנִיטוֹן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בָּכָא בכא ר' מַיִשׁ
שם המין המעודכן: מַיִשׁ דְּרוֹמִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: מְצִלּוֹת מְצֻיָּצוֹת
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המדעי המעודכן: Abelmoschus esculentus
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: הִיבִּיסְקוּס מְשֻׁלָּשׁ
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בַּסְבָּג* בסבג*, מַרְבֵּה רַגְלַיִם מרבה רגלים
* במילון המקורי כתוב: בַּסְבַּג
שם הסוג המעודכן: רַב-רֶגֶל
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
עדכון: גם בְּצַל-הַגִּנָּה
העתק
חלופות תקניות : בֶּן-חָצָב סִתְוָנִי
להרחבה
חלופות תקניות : בן-חצב סתווני
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בְּצַל הַסָּרִיס* בצל הסריס* ר' בְּצַלְצוּל
* במילון המקורי כתוב: בָּצָל הַסָּרִיס
חלופות תקניות : בְּצַלְצוּל
השם המדעי הרווח: Allium cepa var. aggregatum או Allium cepa Aggregatum Group. מונחים נוספים באותה המשמעות: בְּצַלְצַל (רווח בציבור), בְּצַל אַשְׁקְלֹון (רווח בציבור)
להרחבה
חלופות תקניות : בצלצול
השם המדעי הרווח: Allium cepa var. aggregatum או Allium cepa Aggregatum Group. מונחים נוספים באותה המשמעות: בצלצל (רווח בציבור), בצל אשקלון (רווח בציבור)
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המדעי המתוקן: A. ampeloprasum
חלופות תקניות : שׁוּם גָּבוֹהַּ
להרחבה
חלופות תקניות : שום גבוה
להרחבה
העתק
השם המדעי הרווח: Allium cepa var. aggregatum או Allium cepa Aggregatum Group. מונחים נוספים באותה המשמעות: בְּצַלְצַל (רווח בציבור), בְּצַל אַשְׁקְלֹון (רווח בציבור)
להרחבה
השם המדעי הרווח: Allium cepa var. aggregatum או Allium cepa Aggregatum Group. מונחים נוספים באותה המשמעות: בצלצל (רווח בציבור), בצל אשקלון (רווח בציבור)
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: בִּצְעוֹנִי מָצוּי; שם הסוג המדעי המעודכן: Eleocharis
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: בִּקְיָה תַּרְבּוּתִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: בַּר-גָּבִיעַ חָלָק; שם הסוג המדעי המעודכן: Moluccella
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: בַּר-זַיִת בֵּינוֹנִי; שם המין המדעי המעודכן: P. latifolia
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: אַסְתֵּר
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: עַרְעָר גַּלְעִינִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
Scabiosa prolifera הוא שם נרדף ל-Lomelosia prolifera
חלופות תקניות : תָּגִית מְצוּיָה
להרחבה
חלופות תקניות : תגית מצויה
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בֶּרֶשׁ ברש, דָּטוּרָה* דטורה*
* במילון המקורי כתוב: דַּתּוּר
שם המין המעודכן: דָּטוּרָה זְקוּפַת-פְּרִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות בישראל, 1998): בָּשְׂמַת הַגִּנָּה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בַּשָּׁשׁ בשש ר' שַׁבָּר
השם המעודכן: שַׁבָּר לָבָן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: גַּד הַשָּׂדֶה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גֵּד גד ר' לַעֲנָה
השם המעודכן: לַעֲנָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות בישראל, 1998): דֻּבְדְּבָן חָמוּץ
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: גֶּזֶר קִפֵּחַ, גֶּזֶר הַגִּנָּה תַּת-מִין קִפֵּחַ
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות בישראל, 1998): טֹפַח תַּרְבּוּתִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גְּלַבְקִיָּה* גלבקייה*
* במילון המקורי כתוב: גְּלַבְקְיָה
שם המין המעודכן: פְּרֵגָה צְהֻבָּה; שם המין המדעי המעודכן: G. flavum
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: מַנְתּוּר הַמִּדְבָּר
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גַּלְגַּל גלגל, עַכּוּבִית* עכובית*
* במילון המקורי כתוב: עַכָּבִית
שם המין המעודכן: עַכּוּבִית הַגַּלְגַּל
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Cephalaria Cephalaria Schrad.
השם המעודכן: שַׁלְמוֹן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: גֹּמֶא הַפַּפִּירוּס
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גְּמִי גמי ר' גֹּמֶא
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: גַּעֲדָה מְצוּיָה; שם המין המדעי המעודכן: T. capitatum
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: גֶּפֶן הַיַּיִן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גֶּפֶן שָׂדֶה גפן שדה ר' פַּקּוּעָה
שם הסוג המדעי המעודכן: Citrullus
חלופות תקניות : אֲבַטִּיחַ הַפַּקּוּעָה
להרחבה
חלופות תקניות : אבטיח הפקועה
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות בישראל, 1998): גֻּפְנָן דָּבִיק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גֻּפְנָן גופנן ר' שׁוּמָר

Latin: Feniculum Feniculum (Tourn.), Hill.
שם הסוג המדעי המעודכן: Foeniculum
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: גִּבְסָנִית; השם המדעי המעודכן: Gypsophila
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גֹּפֶר גופר (?), ר' תְּאַשּׁוּר
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
חלופות תקניות : בֶּן-חַרְדָּל מָצוּי, בֶּן-חַרְדָּל
השם הבוטני המלא של המין הוא בֶּן-חַרְדָּל מָצוּי.
להרחבה
חלופות תקניות : בן-חרדל מצוי, בן-חרדל
השם הבוטני המלא של המין הוא בֶּן-חַרְדָּל מָצוּי.
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : אָרַבִּיס
להרחבה
חלופות תקניות : ארביס
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גַּרְגֵּר נְהָרוֹת* גרגר נהרות*, קֹרַת רוּחַ* קורת רוח*
* במילון המקורי כתוב: גַּרְגִּיר נְהָרוֹת
* במילון המקורי כתוב: קוֹרַת רוּחַ
חלופות תקניות : גַּרְגֵּר הַנְּחָלִים
להרחבה
חלופות תקניות : גרגר הנחלים
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : קַרְדָּמִין
להרחבה
חלופות תקניות : קרדמין
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גַּרְגִּיר שֶׁל אֲפָר* גרגיר של אפר*
* במילון המקורי כתוב: גַּרְגִּיר שֶׁל אָפָר
חלופות תקניות : טוּרַיִם קְטַנִּים
להרחבה
חלופות תקניות : טוריים קטנים
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גַּרְגְּרִיּוֹן* גרגריון*
* במילון המקורי כתוב: גַּרְגִּירְיוֹן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: תִּלְתַּן הַבִּצּוֹת
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
דִּבְקוֹן* דבקון*
* במילון המקורי כתוב: דַּבְקוֹן

Latin: Viscum Viscum
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: דַּרְדַּר כָּחֹל; השם המעודכן באנגלית: Syrian cornflower
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: תִּירָס
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: דֹּחַן תַּרְבּוּתִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: דֹּלֶב מִזְרָחִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
חלופות תקניות : קָרָא, קָרָא פָּשׁוּט
להרחבה
חלופות תקניות : קרא, קרא פשוט
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: דַּם הַמַּכַּבִּים הָאָדֹם
העתק
חלופות תקניות : פֶּרַע
להרחבה
חלופות תקניות : פרע
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Hesperis Hesperis (Tourn.) L.
השם המעודכן: מַעֲרִיב
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: דֶּמְיָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גם: עָר אָצִיל
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
דֶּקֶל דקל ר' תָּמָר
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: דַּרְכְּמוֹנִית מִצְרִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Prunus domestica Prunus domestica L. v. damascena
שם המין המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות בישראל, 1998): שְׁזִיף הַגַּן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
דָּטוּרָה* דטורה* ר' בֶּרֶשׁ
* במילון המקורי כתוב: דַּתּוּר
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
הֲדַס הדס ר' אָסָא

Latin: Myrtus Myrtus L.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: קְטָלָב
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
הִזְמָה* הזמה* ר' אִזְמָא
* במילון המקורי כתוב: הִזְמָא
השם המעודכן: הָגָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
הִנְדְּקוֹק* הנדקוק* ר' גַּרְגְּרָנִית
* במילון המקורי כתוב: הִנְדְקוֹק
השם המעודכן: תִּלְתַּן הַבִּצּוֹת
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: הַרְדּוּף הַנְּחָלִים
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: הַרְדֻּפְנִין הַצִּיצִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
הַרְנוֹג הרנוג, הַרְנוּג* הרנוג*, חִרְנוֹגָא חרנוגא
* במילון המקורי כתוב: הַרְנוֹגָא
שם המין המעודכן: הַרְנוּג הַשִּׁטִּים
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
וֶרֶד הַבַּר* ורד הבר*
* במילון המקורי כתוב: וֶרֶד הַבָּר
השם המעודכן: וֶרֶד הַכֶּלֶב
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Ophrys Ophrys
השם המעודכן: דְּבוֹרָנִית
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: זוּן רַב-שְׁנָתִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
זוּן שָׁחֹר* זון שחור*
* במילון המקורי כתוב: זוּן שָׁחוֹר
השם המעודכן: שַׁלְמוֹן סוּרִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: זַיִת אֵירוֹפִּי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
זֵיתָא זיתא ר' בֹּרִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)