צמחים [בוטניקה] (תר"ץ)

סינון
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַבְגָּר* אבגר*
* במילון המקורי כתוב: אַבְגַּר
המונח המעודכן: אַבְגָּר צָהֹב
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֵבֶה אבה ראו גֹּמֶא
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן בלטינית: Citrullus lanatus
חלופות תקניות : אֲבַטִּיחַ פָּשׁוּט
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן בלטינית: Cucumis melo (שם הלוואי באות רגילה)
חלופות תקניות : מְלָפְפוֹן הַמֵּלוֹן, מֵלוֹן, מֵלוֹן
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֲבִיבִית* אביבית*
* במילון המקורי כתוב: אֲבִיבְיָה

Latin: Erophila Erophila DC.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: אָרַבִּיס אֲבִיבִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
הָגָה* הגה*, הָגָה* הגה* ,נַעֲצוּץ
* במילון המקורי כתוב: אָגָא
* במילון המקורי כתוב: אָגָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָגָבָה* אגבה*
* במילון המקורי כתוב: אַגָּב

Latin: Agave Agave
העתק
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם העברי שנקבע במגדיר לצמחי התרבות בישראל (תשנ"ח): קוֹקוֹס הָאֱגוֹזִים.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֲגַם* אגם*, אַגְמוֹן אגמון
* במילון המקורי כתוב: אֲגָם
המונח המעודכן: קָנֶה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בשמות צמחי התרבות: חַמָּנִית הַפְּקָעוֹת.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Lepidium Lepidium (Tourn.)
המונח המעודכן: שַׁחֲלַיִם
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם העברי המעודכן לסוג Paeonia: אַדְמוֹנִית.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Acer Acer (Tour.) L.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: סַבְיוֹן פָּשׁוּט
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָהָל* אהל*
* במילון המקורי כתוב: אֲהָל
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אוֹרָה אורה ,גַּרְגִּיר
המונח המעודכן: בֶּן=חַרְדָּל מָצוּי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֵזוֹב אזוב ,מַרְוָא חִיוְרָא, אָבַרְתָּא בַּר הִימַג
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֲזוֹבְיוֹן* אזוביון*, אֵזוֹב יָוָן אזוב יוון ,אָבַרְתָּא בַּר הִינַג
* במילון המקורי כתוב: אֵזוֹבְיוֹן
המונח המעודכן: אֲזוֹבְיוֹן דָּגוּל ובלטינית Lavandula stoechas
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
הִזְמָה* הזמה* ,הִזְמָא
* במילון המקורי כתוב: אִזְמָא
המונח המעודכן: הָגָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: אֹזֶן-גְּדִי צְהֻבָּה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֹזֶן הָעַכְבָּר אוזן העכבר ראו אַל תֶּשִׁי, זִכְרִיָּה
ראו זִכְרִינִי.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: אָרַבִּיס אָזְנִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
ראו לוּפִית מְצוּיָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַחְוָנָא אחוונא ר' עֲרָבָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֲחוֹת הַשֶּׁמֶשׁ אחות השמש ר' חַמָּן, חַמָּנִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שְׁזִיף, אַחְוָנִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אִיטָן איטן ,זְנַב הֶחָתוּל

Latin: Phleum Phleum L.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Iris Iris
עדכון: גם אִירִיס
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַכְרוּב אכרוב ר' כְּרוּב
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֶכְרוֹעַ אכרוע ר' צְלוֹלִיב, קִיקָיוֹן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַלְגֹּם* אלגום*, אַלְמֹג* אלמוג* ?
* במילון המקורי כתוב: אַלְגּוֹם
* במילון המקורי כתוב: אַלְמוּג
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַל=תֶּשִׁי אל=תשי ראו זִכְרִיָּה
המונח המעודכן: זִכְרִינִי
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֵלָה אלה ,בֹּטֶם, בָּטְמָה, אֵלוֹן אלון

Latin: Pistacia Terebinthus Pistacia Terebinthus v. Palastina, Eng.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם הסוג המעודכן: אַיְלַנְתָּה
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַלְמָוֶת* אלמוות* ר' אַלְמוּתִים
* במילון המקורי כתוב: אַלְמוּת
המונח המעודכן: דַּם הַמַּכַּבִּים
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַלְמָוֶת הַכֶּסֶף* אלמוות הכסף* ,כַּרְעֵי הַיּוֹנָה
* במילון המקורי כתוב: אַלְמוּת הַכֶּסֶף
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אִלְסָר אלסר ,פֻּנְדָּק
כתיב מעודכן: Corylus
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Triticum dicoccum Triticum dicoccum v. dicoccoides, Korn.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָמִיךְ* אמיך*
* במילון המקורי כתוב: אַמִּיךְ

Latin: Emex Emex Neck.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַמִּיתָה אמיתה ,חֲמִיתָה, נִנְיָא

Latin: Ammi Visnaga Ammi Visnaga (k) Lam.
רק אַמִּיתָה קֵיצִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
עדכון: גם סִגָּל סַסְגּוֹנִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָנוֹנָה* אנונה*
* במילון המקורי כתוב: אֲנוֹנָה

Latin: Anona Anona
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָנִיסוֹן* אניסון*
* במילון המקורי כתוב: אֲנִיסוֹן
המונח המעודכן: כַּמְנוֹן הָאָנִיס
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָסָא אסא ר' הֲדַס
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַסְנָא אסנא ר' סְנֶה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַסְפַּקְלַרְיָה* אספקלריה*
* במילון המקורי כתוב: אִסְפַּקְלַרְיָה

Latin: Specularia Specularia Heist
המונח המעודכן: סְגֻלִּית. השם הלטיני הוא Legousia
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַסְפָּרָג* אספרג*
* במילון המקורי כתוב: אִסְפֶּרֶג
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אִסְפַּרְגֵּל* אספרגל* ר' חַבּוּשׁ
* במילון המקורי כתוב: אִסְפַּרְגֵל
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָפוּן אפון ברבים: אֲפוּנִים. ר' פִּישׁוֹן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֶפְעוֹן אפעון ,עֶכֶן, עַכְנָאִי

Latin: Echium Echium (Tourn.), L,
המונח המעודכן: עַכְנַאי
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֲפַרְסֵק אפרסק ,פַּרְסֵק

Latin: Prunus Persica Prunus Persica Sieb et Zucc
רק אֲפַרְסֵק
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֶרֶד ארד, אַרְדִּיל* ארדיל* ,כְּמֵהָה, ר': כְּמֵהִים, שְׁמַרְקָע
* במילון המקורי כתוב: אַרְדִיל

Latin: Tuber Tuber
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֲרִי=הַבַּר* ארי=הבר* ,בַּבֹּנֶג, סִיסִין
* במילון המקורי כתוב: אֲרִי=הַבָּר
המונח המעודכן: בַּבּוֹנָג. בלטינית: Chamomilla
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַרְיוֹן אריון ,עַרְטָנִית
המונח המעודכן: עַרְטָנִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַרְכֻּבִּית* ארכובית*
* במילון המקורי כתוב: אַרְכּוּבִית

Latin: Polygonum Polygonum (Tourn.) L.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Pinus Pinus (Tourn.), L,
העתק
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: סַחְלָב
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֵשֶׁל אשל ,בִּינָא

Latin: Tamarix Tamarix L.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: מִלְחִית אַשְׁלְגָנִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: כַּף=אֲוָז מַבְאִישָׁה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בַּבּוֹנָג* בבונג* ר' אֲרִי הַבָּר
* במילון המקורי כתוב: בַּבֹּנֶג
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: פָקוּס
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בּוּקִיצָה* בוקיצה*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹקִיצָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
עדכון במונח: בְּקַעְצוּר. בלטינית: Saxifraga
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: שְׁבַטְבַּט
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בָּטָטָה* בטטה*
* במילון המקורי כתוב: בַּטָּט
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בָּטְנֶה בוטנה ,פֻּסְתַּק, פִּסְתָּק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בִּינָא בינא ר' אֵשֶׁל
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
וֵרוֹנִיקָה* ורוניקה*
* במילון המקורי כתוב: בִּירוֹנִיקָה

Latin: Veronica Veronica (Tourn.), L.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בִּישׁ ביש ,חוֹנֵק דֹּב

Latin: Aconitum Aconitum (Tourn.), L.
מיושן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בָּכָא בכא ראו מַיִשׁ
המונח המעודכן: מַיִשׁ דְּרוֹמִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: מְצִלּוֹת מְצֻיָּצוֹת
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בַּסְבָּג* בסבג* ,מַרְבֵּה רַגְלַיִם
* במילון המקורי כתוב: בַּסְבַּג
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: בְּצַל הַגִּנָּה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: בֶּן=חָצָב סִתְוָנִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: בֶּן=חָצָב
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: בִּקְיָה תַּרְבּוּתִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בַּר=גָּבִיעַ בר=גביע ,שׁוֹפַר הַמָּשִׁיחַ
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: אַסְתֵּר
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: עַרְעָר גַּלְעִינִי
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בֶּרֶשׁ ברש ,דַּתּוּר
המונח המעודכן: דָּטוּרָה זְקוּפַת-פְּרִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בָּשָׂם בשם ,אֲפַרְסְמוֹן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בַּשָּׁשׁ בשש ,שַׁבָּר
המונח המעודכן: שַׁבָּר לָבָן
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גֵּד גד ראו לַעֲנָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: דֻּבְדְּבָן, פְּרוּנוּס הַדֻּבְדְּבָן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גֶּזֶר גזר ,אִסְטַפְלִין, אִסְטַפְנִין
גֶּזֶר קִפֵּחַ, גֶּזֶר הַגִּנָּה תַּת-מִין קִפֵּחַ
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גִּלְבּוֹן גלבון ,חֲלַחְלַח, פֻּרְקְדָן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גְּלַבְקִיָּה* גלבקייה*
* במילון המקורי כתוב: גְּלַבְקְיָה
המונח המעודכן: פְּרֵגָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: מַנְתּוּר הַמִּדְבָּר
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גַּלְגַּל גלגל ,עַכָּבִית
המונח המעודכן: עַכּוּבִית הַגַּלְגַּל
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Cephalaria Cephalaria Schrad.
המונח המעודכן: שַׁלְמוֹן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גֹּמֶא גומא ,אֵבֶה, אָחוּ, אֻרְבָּן, גֻּמִי
רק גֹּמֶא הַפַּפִּירוּס
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גְּמִי גמי ר' גֹּמֶא
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: גֶּפֶן הַיַּיִן.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן בלטינית: Citrullus colocynthis (שם הלוואי באות קטנה)
חלופות תקניות : אֲבַטִּיחַ הַפַּקּוּעָה
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גֻּפְנָן גופנן ר' שׁוּמָר

Latin: Feniculum Feniculum (Tourn.), Hill.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: גִּבְסָנִית; השם המדעי המעודכן: Gypsophila
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גֹּפֶר גופר (?), ר' תְּאַשּׁוּר
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גַּרְגֵּר* גרגר* ר' אוֹרָה
* במילון המקורי כתוב: גַּרְגִּיר
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Arabis Arabis
המונח המעודכן: אָרַבִּיס
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גַּרְגֵּר נְהָרוֹת* גרגר נהרות* ,קֹרַת רוּחַ, קֹרַת נֶפֶשׁ
* במילון המקורי כתוב: גַּרְגִּיר נְהָרוֹת
המונח המעודכן: גַּרְגֵּר הַנְּחָלִים
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גַּרְגֵּר מָרִיר* גרגר מריר*
* במילון המקורי כתוב: גַּרְגִּיר מָרִיר
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גַּרְגֵּר שֶׁל אֲפָר* גרגר של אפר*
* במילון המקורי כתוב: גַּרְגִּיר שֶׁל אָפָר
המונח המעודכן: טוּרַיִם קְטַנִּים
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גַּרְגְּרִיּוֹן* גרגריון*
* במילון המקורי כתוב: גַּרְגִּירְיוֹן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: תִּלְתַּן הַבִּצּוֹת
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
דִּבְקוֹן* דבקון*
* במילון המקורי כתוב: דַּבְקוֹן

Latin: Viscum Viscum
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: דַּרְדַּר כָּחֹל
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
דּוּדָא דודא, דּוּדָא* דודא* ,יַבְרוּחַ, סְבִיסָק
* במילון המקורי כתוב: דּוּדַי
המונח המעודכן: דּוּדָא
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: דֹּחַן תַּרְבּוּתִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: דְּלַעַת הַקִשּׁוּא, קִשּׁוּא. בלטינית: Cucurbita pepo.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
חלופות תקניות : קָרָא, קָרָא פָּשׁוּט
להרחבה
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: דַּם הַמַּכַּבִּים הָאָדֹם
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Hesperis Hesperis (Tourn.) L.
המונח המעודכן: מַעֲרִיב
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: דֶּמְיָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Briza Briza
המונח המעודכן: זַעְזוּעִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
עָר אָצִיל, דַּפְנָה (דפנה הוא השם העממי)
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
דֶּקֶל דקל ר' תָּמָר
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: דַּרְכְּמוֹנִית מִצְרִית
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
דָּטוּרָה* דטורה* ר' בֶּרֶשׁ
* במילון המקורי כתוב: דַּתּוּר
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
הֲדַס הדס ,אָסָא

Latin: Myrtus Myrtus L.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: קְטָלָב
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
הִזְמָה* הזמה* ר' אִזְמָא
* במילון המקורי כתוב: הִזְמָא
המונח המעודכן: הָגָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
הִנְדְּקוֹק* הנדקוק* ר' גַּרְגְּרָנִית
* במילון המקורי כתוב: הִנְדְקוֹק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: הַרְדּוּף הַנְּחָלִים
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
וֶרֶד ורד ,שׁוֹשַׁנָּה שֶׁל וֶרֶד

Latin: Rosa Rosa L.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
וֶרֶד הַבַּר* ורד הבר*
* במילון המקורי כתוב: וֶרֶד הַבָּר
המונח המעודכן: וֶרֶד הַכֶּלֶב
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Ophrys Ophrys
המונח המעודכן: דְּבוֹרָנִית
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
זוּן רַב-שְׁנָתִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
זוּן שָׁחֹר* זון שחור*
* במילון המקורי כתוב: זוּן שָׁחוֹר
המונח המעודכן: שַׁלְמוֹן סוּרִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
זַיִת אֵירוֹפִּי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
זֵיתָא זיתא ר' בּוֹרִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: זִכְרִינִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
זַלְזֶלֶת זלזלת ר' מַלְעִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: אִיטָן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
זַעֲזוּעִית זעזועית ראו דִּמְעוֹת חַוָּה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: לַעֲנָה שִׂיחָנִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Filago spathulata Filago spathulata v. prostrata, Boiss.
המונח המעודכן: פִילָגוֹן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
זְקַן=הַסָּב* זקן=הסב*
* במילון המקורי כתוב: זְקַן=הַשָּׂב
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: לֹטֶם
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: עֻזְרָר חַד-גַּלְעִינִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: גַּלְעִינִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
זֶרַע הַפַּרְעוֹשׁ* זרע הפרעוש*
* במילון המקורי כתוב: זֶרַע הַפַּרְעֹשׁ
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
המונח המעודכן: בֶּרְבֵּרִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
חָבוּשׁ* חבוש*
* במילון המקורי כתוב: חַבּוּשׁ
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: