צמחים [בוטניקה] (תר"ץ)

סינון
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַבְגָּר* אבגר*
* במילון המקורי כתוב: אַבְגַּר
שם המין המעודכן: אַבְגָּר צָהֹב
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֵבֶה אבה ר' גֹּמֶא
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַבּוּב רוֹעֶה אבוב רועה ר' חֹטֶר-הָרוֹעֶה
השם המדעי המעודכן: Polygonum aviculare
חלופות תקניות : אַרְכֻּבִּית צָרַת עָלִים
להרחבה
חלופות תקניות : ארכובית צרת עלים
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המדעי המעודכן: Cucumis melo (שם הלוואי באות רגילה)
חלופות תקניות : מֵלוֹן
להרחבה
חלופות תקניות : מלון
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֲבִיבִית* אביבית*
* במילון המקורי כתוב: אֲבִיבְיָה

Latin: Erophila Erophila DC.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: אָרַבִּיס אֲבִיבִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
הָגָה* הגה*, הָגָה* הגה* ,נַעֲצוּץ
* במילון המקורי כתוב: אָגָא
* במילון המקורי כתוב: אָגָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָגָבָה* אגבה*
* במילון המקורי כתוב: אַגָּב

Latin: Agave Agave
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
הכתיב המעודכן של שם הלוואי המדעי: hypogaea
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות בישראל, 1998): קוֹקוֹס הָאֱגוֹזִים
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֲגַם* אגם*, אַגְמוֹן אגמון
* במילון המקורי כתוב: אֲגָם
השם המדעי המעודכן: Phragmites australis
חלופות תקניות : קָנֶה מָצוּי
להרחבה
חלופות תקניות : קנה מצוי
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המדעי המעודכן: Pyrus communis
חלופות תקניות : אַגָּס תַּרְבּוּתִי
אַגָּס הוא השם העממי.
להרחבה
חלופות תקניות : אגס תרבותי
אַגָּס הוא השם העממי.
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בשמות צמחי התרבות: חַמָּנִית הַפְּקָעוֹת
העתק
חלופות תקניות : שַׁחֲלַיִם
להרחבה
חלופות תקניות : שחליים
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם הסוג המעודכן: אַדְמוֹנִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Acer Acer (Tour.) L.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: סַבְיוֹן פָּשׁוּט
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָהָל* אהל*
* במילון המקורי כתוב: אֲהָל
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: אוֹג הַבֻּרְסְקָאִים
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אוֹרָה אורה ר' גַּרְגִּיר
חלופות תקניות : בֶּן-חַרְדָּל מָצוּי, בֶּן-חַרְדָּל
השם הבוטני המלא של המין הוא בֶּן-חַרְדָּל מָצוּי.
להרחבה
חלופות תקניות : בן-חרדל מצוי, בן-חרדל
השם הבוטני המלא של המין הוא בֶּן-חַרְדָּל מָצוּי.
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֵזוֹב אזוב ר' מַרְוָא חִיוְרָא
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֲזוֹבְיוֹן* אזוביון*, אֵזוֹב-יָוָן אזוב-יוון
* במילון המקורי כתוב: אֵזוֹבְיוֹן
שם המין המעודכן: אֲזוֹבְיוֹן דָּגוּל; השם המדעי המעודכן: Lavandula stoechas
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
עדכון: שם המין אִזְדָּרֶכֶת מְצוּיָה; השם המדעי M. azedarach
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אִזְמָא אזמא ר' הִזְמָא
השם המעודכן: הָגָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם הסוג המעודכן: צֶלַע-שׁוֹר
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: אֹזֶן-גְּדִי צְהֻבָּה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֹזֶן-הָעַכְבָּר* אוזן-העכבר* ר' אַל-תֶּשִׁי, זִכְרִיָּה
* במילון המקורי כתוב: אֹזֶן הָעַכְבָּר
חלופות תקניות : זִכְרִינִי
להרחבה
חלופות תקניות : זכריני
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: אָרַבִּיס אָזְנִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: לוּפִית מְצוּיָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַחְוָנָא אחוונא ר' עֲרָבָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֲחוֹת הַשֶּׁמֶשׁ אחות השמש ר' חַמָּן, חַמָּנִית
השם המעודכן: חַמָּנִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן (במגדיר לצמחי תרבות): שְׁזִיף הַגַּן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אִיטָן איטן ר' זְנַב הֶחָתוּל

Latin: Phleum Phleum L.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Iris Iris
עדכון: גם אִירִיס
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם הסוג המדעי המעודכן: Vaccinium
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַכְרוּב אכרוב ר' כְּרוּב
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֶכְרוֹעַ אכרוע ר' צְלוֹלִיב, קִיקָיוֹן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַלְגֹּם* אלגום*, אַלְמֹג* אלמוג* ?
* במילון המקורי כתוב: אַלְגּוֹם
* במילון המקורי כתוב: אַלְמוּג
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַל-תֶּשִׁי אל-תשי ר' זִכְרִיָּה
חלופות תקניות : זִכְרִינִי
להרחבה
חלופות תקניות : זכריני
להרחבה
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֵלָה אלה ,בֹּטֶם, בָּטְמָה, אֵלוֹן אלון

Latin: Pistacia Terebinthus Pistacia Terebinthus v. Palastina, Eng.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם הסוג המעודכן: אַיְלַנְתָּה
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַלְמָוֶת* אלמוות* ר' אַלְמוּתִים
* במילון המקורי כתוב: אַלְמוּת
השם המעודכן: דַּם הַמַּכַּבִּים
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַלְמָוֶת הַכֶּסֶף* אלמוות הכסף* ,כַּרְעֵי הַיּוֹנָה
* במילון המקורי כתוב: אַלְמוּת הַכֶּסֶף
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אִלְסָר אלסר ,פֻּנְדָּק
שם הסוג המדעי המעודכן: Corylus
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Triticum dicoccum Triticum dicoccum v. dicoccoides, Korn.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָמִיךְ* אמיך*
* במילון המקורי כתוב: אַמִּיךְ

Latin: Emex Emex Neck.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַמִּיתָה אמיתה ,חֲמִיתָה, נִנְיָא

Latin: Ammi Visnaga Ammi Visnaga (k) Lam.
שם המין המעודכן: אַמִּיתָה קֵיצִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָנוֹנָה* אנונה*
* במילון המקורי כתוב: אֲנוֹנָה

Latin: Anona Anona
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָנִיסוֹן* אניסון*
* במילון המקורי כתוב: אֲנִיסוֹן
השם המעודכן: כַּמְנוֹן הָאָנִיס
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָסָא אסא ר' הֲדַס
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַסְנָא אסנא ר' סְנֶה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַסְפַּקְלַרְיָה* אספקלריה*
* במילון המקורי כתוב: אִסְפַּקְלַרְיָה

Latin: Specularia Specularia Heist
השם המעודכן: סְגֻלִּית; השם המדעי המעודכן: Legousia
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַסְפָּרָג* אספרג*
* במילון המקורי כתוב: אִסְפֶּרֶג
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אִסְפַּרְגֵּל* אספרגל* ר' חַבּוּשׁ
* במילון המקורי כתוב: אִסְפַּרְגֵל
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אָפוּן אפון ברבים: אֲפוּנִים. ר' פִּישׁוֹן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֶפְעוֹן אפעון ר' עֶכֶן, עַכְנָאִי

Latin: Echium Echium (Tourn.), L.
השם המעודכן: עַכְנַאי
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֲפַרְסֵק אפרסק ,פַּרְסֵק

Latin: Prunus Persica Prunus Persica Sieb et Zucc
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם הסוג המעודכן: אֶצְבּוֹעַ; שם הסוג המדעי המעודכן: Caralluma
העתק
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֶרֶד ארד, אַרְדִּיל* ארדיל* ,כְּמֵהָה, ר': כְּמֵהִים, שְׁמַרְקָע
* במילון המקורי כתוב: אַרְדִיל

Latin: Tuber Tuber
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֲרִי-הַבַּר* ארי-הבר* ר' בַּבֹּנֶג, סִיסִין
* במילון המקורי כתוב: אֲרִי-הַבָּר
השם המעודכן: בַּבּוֹנָג; השם באנגלית: Chamomile
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: עַרְטָנִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אַרְכֻּבִּית* ארכובית*
* במילון המקורי כתוב: אַרְכּוּבִית

Latin: Polygonum Polygonum (Tourn.) L.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Pinus Pinus (Tourn.), L,
העתק
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Citrus aurantium Citrus aurantium Subsp. sinensis v. decumana
השם המדעי המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות): Citrus paradisi
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: סַחְלָב
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
אֵשֶׁל אשל ,בִּינָא

Latin: Tamarix Tamarix L.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: מִלְחִית אַשְׁלְגָנִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: כַּף-אֲוָז מַבְאִישָׁה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בַּבּוֹנָג* בבונג* ר' אֲרִי הַבָּר
* במילון המקורי כתוב: בַּבֹּנֶג
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בּוּקִיצָה* בוקיצה*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹקִיצָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: בְּקַעְצוּר. השם המדעי המעודכן: Saxifraga
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: שְׁבַטְבַּט
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בָּטָטָה* בטטה*
* במילון המקורי כתוב: בַּטָּט
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בָּטְנֶה בוטנה ,פֻּסְתַּק, פִּסְתָּק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בִּינָא בינא ר' אֵשֶׁל
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
וֵרוֹנִיקָה* ורוניקה*
* במילון המקורי כתוב: בִּירוֹנִיקָה

Latin: Veronica Veronica (Tourn.), L.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בִּישׁ ביש ,חוֹנֵק דֹּב

Latin: Aconitum Aconitum (Tourn.), L.
השם במגדיר לצמחי התרבות: אָקוֹנִיטוֹן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בָּכָא בכא ר' מַיִשׁ
שם המין המעודכן: מַיִשׁ דְּרוֹמִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: מְצִלּוֹת מְצֻיָּצוֹת
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המדעי המעודכן: Abelmoschus esculentus
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: הִיבִּיסְקוּס מְשֻׁלָּשׁ
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בַּסְבָּג* בסבג* ,מַרְבֵּה רַגְלַיִם
* במילון המקורי כתוב: בַּסְבַּג
שם הסוג המעודכן: רַב-רֶגֶל
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
עדכון: גם בְּצַל-הַגִּנָּה
העתק
חלופות תקניות : בֶּן-חָצָב סִתְוָנִי
להרחבה
חלופות תקניות : בן-חצב סתווני
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בְּצַל הַסָּרִיס* בצל הסריס* ר' בְּצַלְצוּל
* במילון המקורי כתוב: בָּצָל הַסָּרִיס
חלופות תקניות : בְּצַלְצוּל
השם המדעי הרווח: Allium cepa var. aggregatum או Allium cepa Aggregatum Group. מונחים נוספים באותה המשמעות: בְּצַלְצַל (רווח בציבור), בְּצַל אַשְׁקְלֹון (רווח בציבור)
להרחבה
חלופות תקניות : בצלצול
השם המדעי הרווח: Allium cepa var. aggregatum או Allium cepa Aggregatum Group. מונחים נוספים באותה המשמעות: בצלצל (רווח בציבור), בצל אשקלון (רווח בציבור)
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : חָצָב מָצוּי
השם המדעי המעודכן: Drimia maritima
להרחבה
חלופות תקניות : חצב מצוי
השם המדעי המעודכן: Drimia maritima
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המדעי: Allium ampeloprasum
חלופות תקניות : שׁוּם גָּבוֹהַּ
להרחבה
חלופות תקניות : שום גבוה
להרחבה
העתק
השם המדעי הרווח: Allium cepa var. aggregatum או Allium cepa Aggregatum Group. מונחים נוספים באותה המשמעות: בְּצַלְצַל (רווח בציבור), בְּצַל אַשְׁקְלֹון (רווח בציבור)
להרחבה
השם המדעי הרווח: Allium cepa var. aggregatum או Allium cepa Aggregatum Group. מונחים נוספים באותה המשמעות: בצלצל (רווח בציבור), בצל אשקלון (רווח בציבור)
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: בִּצְעוֹנִי מָצוּי; שם הסוג המדעי המעודכן: Eleocharis
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: בִּקְיָה תַּרְבּוּתִית
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בַּר גָּבִיעַ בר גביע ר' שׁוֹפַר הַמָּשִׁיחַ
שם המין המעודכן: בַּר-גָּבִיעַ חָלָק; שם הסוג המדעי המעודכן: Moluccella
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: אַסְתֵּר
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: עַרְעָר גַּלְעִינִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
Scabiosa prolifera הוא שם נרדף ל-Lomelosia prolifera
חלופות תקניות : תָּגִית מְצוּיָה
להרחבה
חלופות תקניות : תגית מצויה
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בֶּרֶשׁ ברש ר' דַּתּוּר
שם המין המעודכן: דָּטוּרָה זְקוּפַת-פְּרִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בָּשָׂם בשם ר' אֲפַרְסְמוֹן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
בַּשָּׁשׁ בשש ר' שַׁבָּר
השם המעודכן: שַׁבָּר לָבָן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גַּד גד ,כֻּסְבָּר
שם המין המעודכן: גַּד הַשָּׂדֶה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גֵּד גד ר' לַעֲנָה
השם המעודכן: לַעֲנָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות): דֻּבְדְּבָן חָמוּץ
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גֶּזֶר גזר ,אִסְטַפְלִין, אִסְטַפְנִין
שם המין המעודכן: גֶּזֶר קִפֵּחַ, גֶּזֶר הַגִּנָּה תַּת-מִין קִפֵּחַ
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גִּלְבּוֹן גלבון ,חֲלַחְלַח, פֻּרְקְדָן
שם הסוג המעודכן: טֹפַח
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גְּלַבְקִיָּה* גלבקייה*
* במילון המקורי כתוב: גְּלַבְקְיָה
השם המעודכן: פְּרֵגָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: מַנְתּוּר הַמִּדְבָּר
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גַּלְגַּל גלגל ר' עַכָּבִית
השם המעודכן: עַכּוּבִית הַגַּלְגַּל
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Cephalaria Cephalaria Schrad.
השם המעודכן: שַׁלְמוֹן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: גֹּמֶא הַפַּפִּירוּס
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גְּמִי גמי ר' גֹּמֶא
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: גַּעֲדָה מְצוּיָה; שם המין המדעי המעודכן: T. capitatum
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: גֶּפֶן הַיַּיִן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גֶּפֶן שָׂדֶה גפן שדה ר' פַּקּוּעָה
השם המדעי המעודכן: Citrullus colocynthis (שם הלוואי באות קטנה)
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן (במגדיר צמחי תרבות): גֻּפְנָן דָּבִיק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גֻּפְנָן גופנן ר' שׁוּמָר

Latin: Feniculum Feniculum (Tourn.), Hill.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: גִּבְסָנִית; השם המדעי המעודכן: Gypsophila
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גֹּפֶר גופר (?), ר' תְּאַשּׁוּר
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
חלופות תקניות : בֶּן-חַרְדָּל מָצוּי, בֶּן-חַרְדָּל
השם הבוטני המלא של המין הוא בֶּן-חַרְדָּל מָצוּי.
להרחבה
חלופות תקניות : בן-חרדל מצוי, בן-חרדל
השם הבוטני המלא של המין הוא בֶּן-חַרְדָּל מָצוּי.
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : אָרַבִּיס
להרחבה
חלופות תקניות : ארביס
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גַּרְגֵּר נְהָרוֹת* גרגר נהרות* ר' קֹרַת רוּחַ
* במילון המקורי כתוב: גַּרְגִּיר נְהָרוֹת
חלופות תקניות : גַּרְגֵּר הַנְּחָלִים
להרחבה
חלופות תקניות : גרגר הנחלים
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : קַרְדָּמִין
להרחבה
חלופות תקניות : קרדמין
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גַּרְגִּיר שֶׁל אֲפָר* גרגיר של אפר*
* במילון המקורי כתוב: גַּרְגִּיר שֶׁל אָפָר
חלופות תקניות : טוּרַיִם קְטַנִּים
להרחבה
חלופות תקניות : טוריים קטנים
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גַּרְגְּרִיּוֹן* גרגריון*
* במילון המקורי כתוב: גַּרְגִּירְיוֹן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: תִּלְתַּן הַבִּצּוֹת
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
דִּבְקוֹן* דבקון*
* במילון המקורי כתוב: דַּבְקוֹן

Latin: Viscum Viscum
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: דַּרְדַּר כָּחֹל; השם המעודכן באנגלית: Syrian cornflower
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: תִּירָס
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
דּוּדָא דודא או דּוּדַי; ר' יַבְרוּחַ, סְבִיסָק
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: דֹּחַן תַּרְבּוּתִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המדעי המעודכן: Cucurbita pepo
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
חלופות תקניות : קָרָא, קָרָא פָּשׁוּט
להרחבה
חלופות תקניות : קרא, קרא פשוט
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: דַּם הַמַּכַּבִּים הָאָדֹם
העתק
חלופות תקניות : פֶּרַע
להרחבה
חלופות תקניות : פרע
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Hesperis Hesperis (Tourn.) L.
השם המעודכן: מַעֲרִיב
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: דֶּמְיָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Briza Briza
השם המעודכן: זַעְזוּעִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
גם: עָר אָצִיל
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
דֶּקֶל דקל ר' תָּמָר
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: דַּרְכְּמוֹנִית מִצְרִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Prunus domestica Prunus domestica L. v. damascena
שם המין המעודכן (במגדיר לצמחי תרבות): שְׁזִיף הַגַּן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
דָּטוּרָה* דטורה* ר' בֶּרֶשׁ
* במילון המקורי כתוב: דַּתּוּר
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
הֲדַס הדס ר' אָסָא

Latin: Myrtus Myrtus L.
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: קְטָלָב
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
הִזְמָה* הזמה* ר' אִזְמָא
* במילון המקורי כתוב: הִזְמָא
השם המעודכן: הָגָה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
הִנְדְּקוֹק* הנדקוק* ר' גַּרְגְּרָנִית
* במילון המקורי כתוב: הִנְדְקוֹק
השם המעודכן: תִּלְתַּן הַבִּצּוֹת
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: הַרְדּוּף הַנְּחָלִים
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: הַרְדֻּפְנִין הַצִּיצִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
הַרְנוֹג הרנוג, הַרְנוּג* הרנוג*, חִרְנוֹגָא חרנוגא
* במילון המקורי כתוב: הַרְנוֹגָא
שם המין המעודכן: הַרְנוּג הַשִּׁטִּים
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
וֶרֶד הַבַּר* ורד הבר*
* במילון המקורי כתוב: וֶרֶד הַבָּר
השם המעודכן: וֶרֶד הַכֶּלֶב
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
וֶרֶד הַסְּלָעִים ורד הסלעים ר' שׁוֹשַׁנַּת הַכַּרְמֶל
השם המעודכן: לֹטֶם מַרְוָנִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)

Latin: Ophrys Ophrys
השם המעודכן: דְּבוֹרָנִית
העתק
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
שם המין המעודכן: זוּן רַב-שְׁנָתִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
זוּן שָׁחֹר* זון שחור*
* במילון המקורי כתוב: זוּן שָׁחוֹר
השם המעודכן: שַׁלְמוֹן סוּרִי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המין המעודכן: זַיִת אֵירוֹפִּי
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
זֵיתָא זיתא ר' בֹּרִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
זַלְזֶלֶת זלזלת ר' מַלְעִית
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
השם המעודכן: אִיטָן
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
זְנַב הַסּוּס זנב הסוס ר' בִּטְבּוּט
השם המעודכן: שְׁבַטְבַּט
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
זְנַב-הַשּׁוּעָל* זנב-השועל*
* במילון המקורי כתוב: זְנַב הַשּׁוּעָל
העתק
חלופות תקניות : יַרְבּוּז
להרחבה
חלופות תקניות : ירבוז
להרחבה
העתק
בוטניקה (תר"ץ, 1930)
זַעֲזוּעִית זעזועית ראו דִּמְעוֹת חַוָּה