צמחים (תר"ץ)

סריקות   

הקדמה - יַלְקוּט צְמָחִים

 

כנוס שמות הצמחים במקום אחד הוא בלי ספק צרך שהחיים והעבודה בא"י תובעים ספוקם יום-יום. הילקוט מכיל שמות הצמחים המפֻזרים בספרותנו ובדבור העברי החי בא"י. לעינינו היו המקורות החשובים ביותר לחקירת שמות הצמחים שבמקרא, משנה, תלמוד ומדרש, ובראש כלם ספריו ומאמריו של הרה"ח עמנואל לב. המקורות האלה היו לנו למורי הדרך בעבודתנו, ולא נטינו מהם אלא במקומות מעטים – מפני המסרת העומדת וקימת גם כיום בהוראת השם. – אותם השמות העתיקים, שעדין לא עמדו אנשי סברה על פתרונם המחלט, נקבעה הוראתם לפי דעתם של גדולי המפרשים (רה"ג, רס"ג, בעל-הערוך, רש"י וכו').

בילקוט באו כמה שמות צמחים הנזכרים בספרותנו מימי הבינים.

מתוך ברירה מרֻבה אסופים בילקוט גם הרבה שמות שנוצרו בעשרות השנים האחרונות ונלקטו הן בספרות והן בדבור ונעשו כמעט לשמות עממיים שגורים בפי המורים, התלמידים ועובדי האדמה בארצנו. החדושים האלה או שהם ילידי הסתכלות ישרה בצורותיהם או בסגֻלותיהם של הצמחים או שהם שאולים ומתֻרגמים מלשונות לועזיות, וקדם כל – מארמית וערבית ורומית. בנדון זה השתמשנו בעקר ברשימות שמות הצמחים של חברינו אליהו ספיר ז"ל וא. הראובני.

[במהדורה המודפסת:] הצמחים המצויים בארצנו, כאזרחים וכגרים – מסומנים בכוכב *, והשמות המסֻמנים בסמן שאלה עדין אין הוראתם מכרעת.

 

פ. אוירבך ומ. אזרחי (קרישבסקי)

 

*** 

 

המילון ילקוט צמחים (עברית-לטינית-אנגלית-גרמנית-צרפתית-רוסית) יצא לאור על ידי ועד הלשון העברית, תל-אביב, תר"ץ.

תוספת: גרסה ראשונה של המילון התפרסמה בלשוננו א (תרפ"ח–תרפ"ט), עמ' 161–172, 266–274, 380–395.

הערה: במאגר המונחים קיצורי שמות המחברים של השמות המדעיים באים בסוגריים מרובעים.