פטריות [בוטניקה] (תש"ט)

סינון
העתק
בוטניקה (תש"ט, 1949)
אַחְלָמִית עֲרֻמָּה אחלמית ערומה הערה: על שם צבעה, בעקבות השם האנגלי.
העתק
בוטניקה (תש"ט, 1949)
זְבוּבָנִית זבובנית הערה: אחד המינים שלה ממית זבובים.
העתק
בוטניקה (תש"ט, 1949)
יַשְׂעוּר אָפֹר ישעור אפור, יַשְׂעוּר אָפֹר* ישעור אפור* הערה: מלשון שֵׂעָר, בעקבות השם המדעי הרומי.
* במילון המקורי כתוב: יַסְעוּר אָפֹר

Latin: Tricholoma terreum Tricholoma terreum (Schaeff.) Quelet
העתק
בוטניקה (תש"ט, 1949)
יַשְׂעוּר מַר ישעור מר, יַשְׂעוּר מַר* ישעור מר*
* במילון המקורי כתוב: יַסְעוּר מַר

Latin: Tricholoma amarum Tricholoma amarum (A. et S.) Quelet
העתק
בוטניקה (תש"ט, 1949)
עֲלוּמִית עלומית הערה: אין פטרייה זו עם מותה נרקבת אלא מתייבשת, ושוב חוזרת לצורתה הקודמת לכשיבואו עליה מים. השם "עלומית" מביע גם את ההיעלמות וגם את חידוש העלומים.
העתק
בוטניקה (תש"ט, 1949)
פְּזִיזָה מְעֹרֶקֶת פזיזה מעורקת הערה: ממהרת להופיע אחר הגשם, ויש בשמה זכר לשם המקובל בצרפתית.

Latin: Discina venosa Discina venosa (Pers.) Sacc.; =Peziza venosa Pers.
דלג למונחים