פטריות (תש"ט)

סינון
העתק
פטריות (תש"ט, 1949)
השם המעודכן: אַזְנוּנִית מְעֹרֶקֶת; השם המדעי המעודכן: Auricularia auricula-Judae
העתק
פטריות (תש"ט, 1949)
אַחְלָמִית עֲרֻמָּה אחלמית ערומה הערה: על שם צבעה, בעקבות השם האנגלי.
השם המעודכן: אַחְלָמִית סְגֻלָּה; השם המדעי המעודכן: Lepista nuda
העתק
פטריות (תש"ט, 1949)
עדכון: המין אינו בארץ; השם המדעי המעודכן: Suillus granulatus
העתק
פטריות (תש"ט, 1949)
השם המעודכן: גַּמְצוּצִית חֲרוּטִית
העתק
פטריות (תש"ט, 1949)
זְבוּבָנִית זבובנית הערה: אחד המינים שלה ממית זבובים.
שם הסוג המעודכן: אָמָנִית
העתק
פטריות (תש"ט, 1949)
יַשְׂעוּר אָפֹר ישעור אפור, יַסְעוּר אָפֹר יסעור אפור הערה: מלשון שֵׂעָר, בעקבות השם המדעי הרומי.

Latin: Tricholoma terreum Tricholoma terreum (Schaeff.) Quelet
השם המעודכן: יַשְׂעוּרִית אֲפֹרָה
העתק
פטריות (תש"ט, 1949)

Latin: Tricholoma amarum Tricholoma amarum (A. et S.) Quelet
השם המעודכן: יַשְׂעוּרִית מָרָה; השם המדעי המעודכן: Tricholoma batschii
העתק
פטריות (תש"ט, 1949)
השם המעודכן: כְּמֵהַת-יַעַר הָאֳרָנִים; השם המדעי המעודכן: Tuber oligospermum
העתק
פטריות (תש"ט, 1949)
נְטוֹפִית עֲרֵבָה נטופית ערבה הערה: על שום שנוטפת מיץ.
השם המעודכן: נְטוֹפָה עֲרֵבָה
העתק
פטריות (תש"ט, 1949)
השם המעודכן: נַרְתִּיקָנִית נָאָה-דְּבִיקָה, נָנָ"ד; השם המדעי המעודכן: Volvopluteus gloiocephalus
העתק
פטריות (תש"ט, 1949)
עֲלוּמִית עלומית הערה: אין פטרייה זו עם מותה נרקבת אלא מתייבשת, ושוב חוזרת לצורתה הקודמת לכשיבואו עליה מים. השם "עלומית" מביע גם את ההיעלמות וגם את חידוש העלומים.
השם המעודכן: צְנִימִית
העתק
פטריות (תש"ט, 1949)
פְּזִיזָה מְעֹרֶקֶת פזיזה מעורקת הערה: ממהרת להופיע אחר הגשם, ויש בשמה זכר לשם המקובל בצרפתית.

Latin: Discina venosa Discina venosa (Pers.) Sacc.; =Peziza venosa Pers.
השם המדעי המעודכן: Discoitis venosa
העתק
פטריות (תש"ט, 1949)
השם המעודכן: פַּקּוּעָה מְצוּיָה; השם המדעי המעודכן: Agaricus campestris
העתק
פטריות (תש"ט, 1949)
השם המעודכן: פַּקּוּעַת שָׂדֶה; השם המדעי המעודכן: Agaricus arvensus
דלג למונחים