צמחי ארץ ישראל [בוטניקה] (תש"ו)

סינון
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַהֲרוֹנְסוֹנְיָה* אהרונסוניה*
* במילון המקורי כתוב: אַהֲרוֹנְסוֹנִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אָכִילֵאָה* אכילאה*
* במילון המקורי כתוב: אֲכִלֵּיאָה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
דּוּ-פְּרִית* דו-פרית*
* במילון המקורי כתוב: דּוּפְרִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַגְרוֹסְטֵמָה* אגרוסטמה*
* במילון המקורי כתוב: אַגְרוֹסְטֶמָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
חַיְעַד חייעד ואילו Sempervivum נקרא "חי לעולם" וכן בסורית.

Latin: Aizoon Aizoon
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַלְכֵּמִילָה* אלכמילה*
* במילון המקורי כתוב: אַלְכֵּמִלָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַלְקָנָה* אלקנה*
* במילון המקורי כתוב: אַלְקַנָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
המונח המעודכן: נְטוֹפִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אָלִיסוֹן* אליסון*
* במילון המקורי כתוב: אֲלִסּוֹן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
מִשְׁפַּחַת הַיַּרְבּוּזִיִּים* משפחת הירבוזיים* לפנים חֲמָמִיִּים
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפַּחַת יַרְבּוּזִיִּים
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
יַרְבּוּז ירבוז לפנים חָמָם, שפירושו amomum.
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
המונח המעודכן: יְשִׁימוֹנִית ובלטינית: Volutaria
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַמְבְּרוֹסְיָה* אמברוסיה*
* במילון המקורי כתוב: אַמְבְּרוֹסִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אָמַנְיָה* אמניה*
* במילון המקורי כתוב: אַמָּנִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בֶּן=סַחְלָב בן=סחלב הכתיב שַׁחְלָב הוא טעות נפוצה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
חֲסֵרַף חסרף מקודם: חַסְרָף
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַנְדְּרוֹסָק* אנדרוסק*
* במילון המקורי כתוב: אַנְדְּרוֹסָקֵי
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
המונח המעודכן: זְקָנַיִם
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַנְוִילֵאָה* אנווילאה*
* במילון המקורי כתוב: אַנְוִלֵּיאָה
המונח המעודכן: מָרִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
כַּרְפַּס* כרפס*
* במילון המקורי כתוב: כַּרְפָּס

Latin: Apium Apium
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
תֻּדְרָנִית* תודרנית*
* במילון המקורי כתוב: תּוּדָרָנִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אָרַבִּיס* ארביס*
* במילון המקורי כתוב: אֲרַבִּיס

Latin: Arabis Arabis
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
מַעֲרֶכֶת בַּעֲלֵי הָאַרְכֵגוֹנְיוֹן* מערכת בעלי הארכגוניון*
* במילון המקורי כתוב: מַעֲרֶכֶת בַּעֲלֵי הָאַרְכֵיגוֹנִיּוֹן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אָרֵנַרְיָה* ארנריה*
* במילון המקורי כתוב: אֲרֵנָרִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
המונח המעודכן: תְּלַת=מַלְעָן.
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
המונח המעודכן: אַסְפְּלֵנוֹן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַסְתּוֹם אסתום כתיב השם הזה הוא בתי"ו, מפני שהוועדה גזרה אותו מן השורש העברי סתם, ואין כאן תעתיק של השם הלועזי. לשון "סתם" יביע באופן מדויק את השם המדעי, שפירושו חסר-פה או חסר נקב

Latin: Astoma Astoma
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
קֶדֶד* קדד*
* במילון המקורי כתוב: קֶדֶר
העתק
חלופות תקניות : קִנְרָס
מונחים נוספים באותה המשמעות: אַרְטִישׁוֹק (לועזי)
להרחבה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
גְּפוּף* גפוף*
* במילון המקורי כתוב: גְּפוֹף
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בָּלוֹטָה* בלוטה*
* במילון המקורי כתוב: בַּלּוֹטָה
המונח המעודכן: גַּלּוֹנִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בַּסְיָה* בסיה*
* במילון המקורי כתוב: בַּסִּיָּה

Latin: Bassia Bassia
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בּוֹהִינְיָה* בוהיניה*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹהִינִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
דּוּ-שֵׁן* דו-שן*
* במילון המקורי כתוב: דּוּשֵׁן

Latin: Bidens Bidens
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בִּיבֶּרְשְׁטַיְנִיָּה* ביברשטיינייה*
* במילון המקורי כתוב: בִּבֶּרְשְׁטַיְנִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בְּלוּמֵאָה* בלומאה*
* במילון המקורי כתוב: בְּלוּמֵיאָה

Latin: Blumea Blumea
המונח המעודכן: פְּלוּמִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בּוּרְהַבְיָה* בורהביה*
* במילון המקורי כתוב: בּוּרָבִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בּוּאַסְיֵרָה* בואסיירה*
* במילון המקורי כתוב: בּוּאַסְיֶרָה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בּוּגֶנְוִילֵאָה* בוגנווילאה*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹגֶנְוִלֵּיאָה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בְּרוּנֵרָה* ברונרה*
* במילון המקורי כתוב: בְּרֻנֵּרָה
המונח המעודכן: תְּכִלְתָּן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בּוּפוֹנְיָה* בופוניה*
* במילון המקורי כתוב: בּוּפוֹנִיָּה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: קִימֶל (לועזי)
להרחבה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
קֵסַלְפִּינְיָה* קסלפיניה*
* במילון המקורי כתוב: קֵסַלְפִּינִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
כָּלָמִינְתָּה* כלמינתה*
* במילון המקורי כתוב: כָּלָמִנְתָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
מִשְׁפַּחַת הַיַּעֲרָתִיִּים* משפחת היערתיים*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפַּחַת הַיַּעְרָתִיִּים
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
קָרִיסָה* קריסה*
* במילון המקורי כתוב: קָרִסָּה
העתק
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
כַּסְיָה* כסיה*
* במילון המקורי כתוב: כַּסִּיָּה

Latin: Cassia Cassia
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
קָטַפּוֹדְיוֹן* קטפודיון*
* במילון המקורי כתוב: קָטַפּוֹדִיּוֹן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
שֵׁשָׁן* ששן*
* במילון המקורי כתוב: שִׁשָּׁן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
סַחְלְבָן* סחלבן* ראה הערה למונח סחלב
* במילון המקורי כתוב: סַחְלָבָן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
שַׁרְדִּינְיָה* שרדיניה*
* במילון המקורי כתוב: שַׁרְדִּינִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
כֵּנוֹלֵאָה* כנולאה*
* במילון המקורי כתוב: כֵּינוֹלֵיאָה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)

Latin: Clora Clora
המונח המעודכן: חַוָּרִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
כּוֹנְדְּרִילָה* כונדרילה*
* במילון המקורי כתוב: כּוֹנְדְּרִלָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
חִמְצָה* חמצה*
* במילון המקורי כתוב: חִמְּצָה

Latin: Cicer Cicer
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
המונח המעודכן בלטינית: Citrullus colocynthis (שם הלוואי באות קטנה)
חלופות תקניות : אֲבַטִּיחַ הַפַּקּוּעָה
להרחבה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אֶשְׁכּוֹלִית* אשכולית*
* במילון המקורי כתוב: אֶשְׁכֹּלִית
העתק
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אֶתְרוֹג* אתרוג* ר' אֶתְרֻגִּים
* במילון המקורי כתוב: אֶתְרֹג