צמחי ארץ ישראל [בוטניקה] (תש"ו)

סינון
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַהֲרוֹנְסוֹנְיָה* אהרונסוניה*
* במילון המקורי כתוב: אַהֲרוֹנְסוֹנִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אָכִילֵאָה* אכילאה*
* במילון המקורי כתוב: אֲכִלֵּיאָה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
דּוּ-פְּרִית* דו-פרית*
* במילון המקורי כתוב: דּוּפְרִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַגְרוֹסְטֵמָה* אגרוסטמה*
* במילון המקורי כתוב: אַגְרוֹסְטֶמָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
חַיְעַד חייעד הערה: ואילו Sempervivum נקרא "חי לעולם" וכן בסורית

Latin: Aizoon Aizoon
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַלְכֵּמִילָה* אלכמילה*
* במילון המקורי כתוב: אַלְכֵּמִלָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַלְקָנָה* אלקנה*
* במילון המקורי כתוב: אַלְקַנָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
עדכון: גם בָּצָל; עדכון בשם המדעי: A. cepa (ב-c רגילה)
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
עדכון בשם המדעי: A. porrum (p באות רגילה)
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
השם המעודכן: נְטוֹפִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אָלִיסוֹן* אליסון*
* במילון המקורי כתוב: אֲלִסּוֹן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
מִשְׁפַּחַת הַיַּרְבּוּזִיִּים* משפחת הירבוזיים* לפנים חֲמָמִיִּים
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפַּחַת יַרְבּוּזִיִּים
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
יַרְבּוּז ירבוז הערה: לפנים חָמָם, שפירושו Amomum
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
השם המעודכן: יְשִׁימוֹנִית; השם המדעי המעודכן: Volutaria
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַמְבְּרוֹסְיָה* אמברוסיה*
* במילון המקורי כתוב: אַמְבְּרוֹסִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אָמַנְיָה* אמניה*
* במילון המקורי כתוב: אַמָּנִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בֶּן-סַחְלָב בן-סחלב הערה: הכתיב שַׁחְלָב הוא טעות נפוצה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
חֲסֵרַף חסרף מקודם: חַסְרָף
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַנְדְּרוֹסָק* אנדרוסק*
* במילון המקורי כתוב: אַנְדְּרוֹסָקֵי
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
השם המעודכן: זְקָנַיִם
העתק
חלופות תקניות : לֹעַ-אֲרִי
להרחבה
חלופות תקניות : לוע-ארי
להרחבה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַנְוִילֵאָה* אנווילאה*
* במילון המקורי כתוב: אַנְוִלֵּיאָה
השם המעודכן: מָרִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
כַּרְפַּס* כרפס*
* במילון המקורי כתוב: כַּרְפָּס

Latin: Apium Apium
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
תֻּדְרָנִית* תודרנית*
* במילון המקורי כתוב: תּוּדָרָנִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אָרַבִּיס* ארביס*
* במילון המקורי כתוב: אֲרַבִּיס

Latin: Arabis Arabis
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
מַעֲרֶכֶת בַּעֲלֵי הָאַרְכֵגוֹנְיוֹן* מערכת בעלי הארכגוניון*
* במילון המקורי כתוב: מַעֲרֶכֶת בַּעֲלֵי הָאַרְכֵיגוֹנִיּוֹן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אָרֵנַרְיָה* ארנריה*
* במילון המקורי כתוב: אֲרֵנָרִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
השם המעודכן: תְּלַת-מַלְעָן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
השם המעודכן: אַסְפְּלֵנוֹן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַסְתּוֹם אסתום הערה: כתיב השם הזה הוא בתי"ו, מפני שהוועדה גזרה אותו מן השורש העברי סתם, ואין כאן תעתיק של השם הלועזי. לשון "סתם" יביע באופן מדויק את השם המדעי, שפירושו חסר-פה או חסר נקב

Latin: Astoma Astoma
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
קֶדֶד* קדד*
* במילון המקורי כתוב: קֶדֶר
העתק
חלופות תקניות : קִנְרָס, קִנְרֵס
מונחים נוספים באותה המשמעות: אַרְטִישׁוֹק (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : קנרס, קנרס
מונחים נוספים באותה המשמעות: ארטישוק (לועזי)
להרחבה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
גְּפוּף* גפוף*
* במילון המקורי כתוב: גְּפוֹף
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בָּלוֹטָה* בלוטה*
* במילון המקורי כתוב: בַּלּוֹטָה
השם המעודכן: גַּלּוֹנִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בַּסְיָה* בסיה*
* במילון המקורי כתוב: בַּסִּיָּה

Latin: Bassia Bassia
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בּוֹהִינְיָה* בוהיניה*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹהִינִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
דּוּ-שֵׁן* דו-שן*
* במילון המקורי כתוב: דּוּשֵׁן

Latin: Bidens Bidens
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בִּיבֶּרְשְׁטַיְנִיָּה* ביברשטיינייה*
* במילון המקורי כתוב: בִּבֶּרְשְׁטַיְנִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בְּלוּמֵאָה* בלומאה*
* במילון המקורי כתוב: בְּלוּמֵיאָה

Latin: Blumea Blumea
השם המעודכן: פְּלוּמִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בּוּרְהַבְיָה* בורהביה*
* במילון המקורי כתוב: בּוּרָבִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בּוּאַסְיֵרָה* בואסיירה*
* במילון המקורי כתוב: בּוּאַסְיֶרָה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בּוּגֶנְוִילֵאָה* בוגנווילאה*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹגֶנְוִלֵּיאָה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בְּרוּנֵרָה* ברונרה*
* במילון המקורי כתוב: בְּרֻנֵּרָה
השם המעודכן: תְּכִלְתָּן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בּוּפוֹנְיָה* בופוניה*
* במילון המקורי כתוב: בּוּפוֹנִיָּה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: קִימֶל (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: קימל (לועזי)
להרחבה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
צֶלַע-הַשּׁוֹר* צלע-השור*
* במילון המקורי כתוב: צֵלַע-הַשּׁוֹר
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
מִשְׁפַּחַת הַצַּבָּרִיִּים* משפחת הצבריים*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפַּחַת הַצְּבָרִיִּים
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
קֵסַלְפִּינְיָה* קסלפיניה*
* במילון המקורי כתוב: קֵסַלְפִּינִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)

Latin: Cakile Cakile
השם המעודכן: דּוּ־פֶּרֶק
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
כָּלָמִינְתָּה* כלמינתה*
* במילון המקורי כתוב: כָּלָמִנְתָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
השם המדעי המעודכן: Calicotome
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
קַרְדָנִית* קרדנית*
* במילון המקורי כתוב: קַרְדָּנִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
קָרִיסָה* קריסה*
* במילון המקורי כתוב: קָרִסָּה
העתק
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
כַּסְיָה* כסיה*
* במילון המקורי כתוב: כַּסִּיָּה

Latin: Cassia Cassia
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
קָזוּאָרִינָה* קזוארינה*
* במילון המקורי כתוב: קָסוּאָרִינָה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
מִשְׁפַּחַת הַקָּזוּאָרִינָה* משפחת הקזוארינה*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפַּחַת הַקָּסוּאָרִינָה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
קָטַפּוֹדְיוֹן* קטפודיון*
* במילון המקורי כתוב: קָטַפּוֹדִיּוֹן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
שֵׁשָׁן* ששן*
* במילון המקורי כתוב: שִׁשָּׁן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)

Latin: Celsia Celsia
מיני הסוג Celsia בארץ ישראל משויכים היום לסוג Verbascum = בּוּצִין
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
סַחְלְבָן* סחלבן* ראה הערה למונח סחלב
* במילון המקורי כתוב: סַחְלָבָן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
עדכון בשם המדעי: C. siliquastrum (ב-s רגילה)
חלופות תקניות : כְּלִיל הַחֹרֶשׁ
להרחבה
חלופות תקניות : כליל החורש
להרחבה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
שַׁרְדִּינְיָה* שרדיניה*
* במילון המקורי כתוב: שַׁרְדִּינִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
כֵּנוֹלֵאָה* כנולאה*
* במילון המקורי כתוב: כֵּינוֹלֵיאָה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)

Latin: Clora Clora
השם המעודכן: חַוָּרִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
כּוֹנְדְּרִילָה* כונדרילה*
* במילון המקורי כתוב: כּוֹנְדְּרִלָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
חִמְצָה* חמצה*
* במילון המקורי כתוב: חִמְּצָה

Latin: Cicer Cicer
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
השם המעודכן: תַּפּוּז; השם המדעי המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות): Citrus sinensis
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
השם המדעי המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות): Citrus aurantium
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אֶשְׁכּוֹלִית* אשכולית*
* במילון המקורי כתוב: אֶשְׁכֹּלִית
השם המדעי המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות): Citrus paradisi
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
השם המדעי המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות): Citrus reticulata
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
לִימוֹן חָמוּץ* לימון חמוץ*, לִימוֹן חָמוּץ לימון חמוץ
* במילון המקורי כתוב: לִימוֹן חָמוֹץ
השם המדעי המעודכן: Citrus limon
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אֶתְרוֹג* אתרוג* ר' אֶתְרֻגִּים
* במילון המקורי כתוב: אֶתְרֹג
עדכון: ברבים אֶתְרוֹגים
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בַּאֲשָׁן* באשן*
* במילון המקורי כתוב: בָּאֳשָׁן

Latin: Cleome Cleome