צמחי ארץ ישראל [בוטניקה] (תש"ו)

סינון
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַהֲרוֹנְסוֹנְיָה* אהרונסוניה*
* במילון המקורי כתוב: אַהֲרוֹנְסוֹנִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אָכִילֵאָה* אכילאה*
* במילון המקורי כתוב: אֲכִלֵּיאָה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
דּוּ-פְּרִית* דו-פרית*
* במילון המקורי כתוב: דּוּפְרִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַגְרוֹסְטֵמָה* אגרוסטמה*
* במילון המקורי כתוב: אַגְרוֹסְטֶמָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
חַיְעַד חייעד ואילו Sempervivum נקרא "חי לעולם" וכן בסורית.

Latin: Aizoon Aizoon
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַלְכֵּמִילָה* אלכמילה*
* במילון המקורי כתוב: אַלְכֵּמִלָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַלְקָנָה* אלקנה*
* במילון המקורי כתוב: אַלְקַנָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
עדכון: גם בָּצָל. בלטינית: Allium cepa ב-c רגילה.
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
עדכון בשם הלוואי המדעי: porrum (באות רגילה)
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
השם המעודכן: נְטוֹפִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אָלִיסוֹן* אליסון*
* במילון המקורי כתוב: אֲלִסּוֹן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
מִשְׁפַּחַת הַיַּרְבּוּזִיִּים* משפחת הירבוזיים* לפנים חֲמָמִיִּים
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפַּחַת יַרְבּוּזִיִּים
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
יַרְבּוּז ירבוז לפנים חָמָם, שפירושו Amomum.
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
השם המעודכן: יְשִׁימוֹנִית; השם המדעי המעודכן: Volutaria
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַמְבְּרוֹסְיָה* אמברוסיה*
* במילון המקורי כתוב: אַמְבְּרוֹסִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אָמַנְיָה* אמניה*
* במילון המקורי כתוב: אַמָּנִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בֶּן-סַחְלָב בן-סחלב הכתיב שַׁחְלָב הוא טעות נפוצה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
חֲסֵרַף חסרף מקודם: חַסְרָף
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַנְדְּרוֹסָק* אנדרוסק*
* במילון המקורי כתוב: אַנְדְּרוֹסָקֵי
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
השם המעודכן: זְקָנַיִם
העתק
חלופות תקניות : לֹעַ-אֲרִי
להרחבה
חלופות תקניות : לוע-ארי
להרחבה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַנְוִילֵאָה* אנווילאה*
* במילון המקורי כתוב: אַנְוִלֵּיאָה
השם המעודכן: מָרִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
כַּרְפַּס* כרפס*
* במילון המקורי כתוב: כַּרְפָּס

Latin: Apium Apium
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
תֻּדְרָנִית* תודרנית*
* במילון המקורי כתוב: תּוּדָרָנִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אָרַבִּיס* ארביס*
* במילון המקורי כתוב: אֲרַבִּיס

Latin: Arabis Arabis
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
מַעֲרֶכֶת בַּעֲלֵי הָאַרְכֵגוֹנְיוֹן* מערכת בעלי הארכגוניון*
* במילון המקורי כתוב: מַעֲרֶכֶת בַּעֲלֵי הָאַרְכֵיגוֹנִיּוֹן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אָרֵנַרְיָה* ארנריה*
* במילון המקורי כתוב: אֲרֵנָרִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
השם המעודכן: תְּלַת-מַלְעָן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
השם המעודכן: אַסְפְּלֵנוֹן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אַסְתּוֹם אסתום כתיב השם הזה הוא בתי"ו, מפני שהוועדה גזרה אותו מן השורש העברי סתם, ואין כאן תעתיק של השם הלועזי. לשון "סתם" יביע באופן מדויק את השם המדעי, שפירושו חסר-פה או חסר נקב

Latin: Astoma Astoma
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
קֶדֶד* קדד*
* במילון המקורי כתוב: קֶדֶר
העתק
חלופות תקניות : קִנְרָס, קִנְרֵס
מונחים נוספים באותה המשמעות: אַרְטִישׁוֹק (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : קנרס, קנרס
מונחים נוספים באותה המשמעות: ארטישוק (לועזי)
להרחבה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
גְּפוּף* גפוף*
* במילון המקורי כתוב: גְּפוֹף
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בָּלוֹטָה* בלוטה*
* במילון המקורי כתוב: בַּלּוֹטָה
השם המעודכן: גַּלּוֹנִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בַּסְיָה* בסיה*
* במילון המקורי כתוב: בַּסִּיָּה

Latin: Bassia Bassia
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בּוֹהִינְיָה* בוהיניה*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹהִינִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
דּוּ-שֵׁן* דו-שן*
* במילון המקורי כתוב: דּוּשֵׁן

Latin: Bidens Bidens
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בִּיבֶּרְשְׁטַיְנִיָּה* ביברשטיינייה*
* במילון המקורי כתוב: בִּבֶּרְשְׁטַיְנִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בְּלוּמֵאָה* בלומאה*
* במילון המקורי כתוב: בְּלוּמֵיאָה

Latin: Blumea Blumea
השם המעודכן: פְּלוּמִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בּוּרְהַבְיָה* בורהביה*
* במילון המקורי כתוב: בּוּרָבִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בּוּאַסְיֵרָה* בואסיירה*
* במילון המקורי כתוב: בּוּאַסְיֶרָה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בּוּגֶנְוִילֵאָה* בוגנווילאה*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹגֶנְוִלֵּיאָה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בְּרוּנֵרָה* ברונרה*
* במילון המקורי כתוב: בְּרֻנֵּרָה
השם המעודכן: תְּכִלְתָּן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בּוּפוֹנְיָה* בופוניה*
* במילון המקורי כתוב: בּוּפוֹנִיָּה
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: קִימֶל (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: קימל (לועזי)
להרחבה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
צֶלַע-הַשּׁוֹר* צלע-השור*
* במילון המקורי כתוב: צֵלַע-הַשּׁוֹר
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
מִשְׁפַּחַת הַצַּבָּרִיִּים* משפחת הצבריים*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפַּחַת הַצְּבָרִיִּים
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
קֵסַלְפִּינְיָה* קסלפיניה*
* במילון המקורי כתוב: קֵסַלְפִּינִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
כָּלָמִינְתָּה* כלמינתה*
* במילון המקורי כתוב: כָּלָמִנְתָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
השם המדעי המעודכן: Calicotome
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
קָרִיסָה* קריסה*
* במילון המקורי כתוב: קָרִסָּה
העתק
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
כַּסְיָה* כסיה*
* במילון המקורי כתוב: כַּסִּיָּה

Latin: Cassia Cassia
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
קָזוּאָרִינָה* קזוארינה*
* במילון המקורי כתוב: קָסוּאָרִינָה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
מִשְׁפַּחַת הַקָּזוּאָרִינָה* משפחת הקזוארינה*
* במילון המקורי כתוב: מִשְׁפַּחַת הַקָּסוּאָרִינָה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
קָטַפּוֹדְיוֹן* קטפודיון*
* במילון המקורי כתוב: קָטַפּוֹדִיּוֹן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
שֵׁשָׁן* ששן*
* במילון המקורי כתוב: שִׁשָּׁן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)

Latin: Celsia Celsia
מיני הסוג Celsia שבארץ ישראל משויכים היום לסוג Verbascum, ששמו בעברית בּוּצִין.
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
סַחְלְבָן* סחלבן* ראה הערה למונח סחלב
* במילון המקורי כתוב: סַחְלָבָן
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
השם המדעי המעודכן: Cercis siliquastrum באות s רגילה
חלופות תקניות : כְּלִיל הַחֹרֶשׁ
להרחבה
חלופות תקניות : כליל החורש
להרחבה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
שַׁרְדִּינְיָה* שרדיניה*
* במילון המקורי כתוב: שַׁרְדִּינִיָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
כֵּנוֹלֵאָה* כנולאה*
* במילון המקורי כתוב: כֵּינוֹלֵיאָה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)

Latin: Clora Clora
השם המעודכן: חַוָּרִית
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
כּוֹנְדְּרִילָה* כונדרילה*
* במילון המקורי כתוב: כּוֹנְדְּרִלָּה
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
חִמְצָה* חמצה*
* במילון המקורי כתוב: חִמְּצָה

Latin: Cicer Cicer
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
השם המדעי המעודכן: Citrullus colocynthis (שם הלוואי באות קטנה)
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
השם המעודכן: תַּפּוּז; השם המדעי המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות): Citrus sinensis
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
השם המדעי המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות): Citrus aurantium
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אֶשְׁכּוֹלִית* אשכולית*
* במילון המקורי כתוב: אֶשְׁכֹּלִית
השם המדעי המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות): Citrus paradisi
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
השם המדעי המעודכן (במגדיר לצמחי התרבות): Citrus reticulata
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
לִימוֹן חָמוּץ* לימון חמוץ*, לִימוֹן חָמוּץ לימון חמוץ
* במילון המקורי כתוב: לִימוֹן חָמוֹץ
השם המדעי המעודכן: Citrus limon
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
אֶתְרוֹג* אתרוג* ר' אֶתְרֻגִּים
* במילון המקורי כתוב: אֶתְרֹג
עדכון: ברבים אֶתְרוֹגים
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)
בַּאֲשָׁן* באשן*
* במילון המקורי כתוב: בָּאֳשָׁן

Latin: Cleome Cleome
העתק
בוטניקה (תש"ו, 1946)