מיקרוביולוגיה וסרולוגיה (תש"ט)

סינון
העתק
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
הוועדה בחרה בשורש צמת ולא ב-צמד, מפני שב-צמת יש נוסף על המשמעות צמד גם הוראת השמדה, והרי זה מביע את המושג agglutination יפה.
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
צִמֵּת* צימת*
* במילון המקורי כתוב: צַמֵּת
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
צַמְתָן* צמתן*
* במילון המקורי כתוב: צַמְּתָן
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
מְחוֹלֵל צַמְתָן* מחולל צמתן*
* במילון המקורי כתוב: מְחוֹלֵל צַמְּתָן
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: אָמֶבָּה
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
אַנְקוֹלִית* אנקולית*
* במילון המקורי כתוב: אֻנְקָלִית
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
אַנְטִיגֵן* אנטיגן*
* במילון המקורי כתוב: אַנְטִיגֶן
עדכון: גם אֶנְגָּד
העתק
חלופות תקניות : נוֹגֵד אֶלַח
להרחבה
חלופות תקניות : נוגד אלח
להרחבה
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: סוׁתֵר רַעֲלָן
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: אַל-אֶלַח
העתק
חלופות תקניות : אַל-אִלְחִי
להרחבה
חלופות תקניות : אל-אלחי
להרחבה
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
מֶתֶג מתג במובן המצומצם
חַיְדַּק* חיידק* במובן הכללי כשם נרדף למיקרובה
* במילון המקורי כתוב: חַיְדַק
העתק
חלופות תקניות : חַיְדֶּקֶת דָּם
להרחבה
חלופות תקניות : חיידקת דם
להרחבה
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
מַסַּן הַחַיְדַּקִּים* מסן החיידקים*
* במילון המקורי כתוב: מַסַּן הַחַיְדַקִּים
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
הִמַּסּוּת הַחַיְדַּקִּים* הימסות החיידקים*
* במילון המקורי כתוב: הִמַּסּוּת הַחַיְדַקִּים
המונח המעודכן: תֶּמֶס חַיְדַּקִּים
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
גּוּפִיף גופיף במחלות וירוס

body body in virus diseases e.g. Negri body
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
נוֹשֵׂא נושא של חיידקים או טפילים

carrier carrier of bacteria or parasites
המונח המעודכן: נַשָּׂא
העתק
העתק
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: מְזֹהָם
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: זִהוּם
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
מִדַּבֵּק מידבק כגון: המחלה מידבקת לאדם
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: כִּיסְתָה
העתק
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: רַעֲלָן תּוֹךְ-תָּאִי
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: פְּלִיגָה
העתק
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
סִמְטָה סמטה ר' סְמָטוֹת
גם סֶמֶט
העתק
חלופות תקניות : תֶּמֶס דָּם, תֶּמֶס הַדָּם
להרחבה
חלופות תקניות : תמס דם, תמס הדם
להרחבה
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
הֵטֵרוֹטְרוֹפִי* הטרוטרופי*
* במילון המקורי כתוב: הֵטֶרוֹטְרוֹפִי
העתק
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: חֲסִינוּת נִרְכֶּשֶׁת
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
חִסֵּן* חיסן*, חִסֵּן נֶגֶד* חיסן נגד*
* במילון המקורי כתוב: חַסֵּן
* במילון המקורי כתוב: חַסֵּן נֶגֶד
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
הִבְטִיל* הבטיל*
* במילון המקורי כתוב: הַבְטֵל
המונח המעודכן: אִבְטֵל
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: אִבְטוּל
העתק
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
זִהֵם* זיהם*
* במילון המקורי כתוב: זַהֵם
העתק
חלופות תקניות : הַדְבָּקָה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְפֶקְצִיָּה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : הדבקה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינפקצייה (לועזי)
להרחבה
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
נִגַּע* ניגע*
* במילון המקורי כתוב: נַגֵּעַ
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
פּוֹלְשָׁנִי* פולשני*
* במילון המקורי כתוב: פַּלְשָׁנִי
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
פּוֹלְשָׁנוּת* פולשנות*
* במילון המקורי כתוב: פַּלְשָׁנוּת
העתק
חלופות תקניות : תּוֹלָעִים נִימִיּוֹת, נִימִיּוֹת
להרחבה
חלופות תקניות : תולעים נימיות, נימיות
להרחבה
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
מַרְצְעִית* מרצעית*
* במילון המקורי כתוב: מַרְצֵעִית
העתק
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
בּוֹלְעָנִים* בולענים*
* במילון המקורי כתוב: בַּלְעָנִים
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
בּוֹלְעָנוּת* בולענות*
* במילון המקורי כתוב: בַּלְעָנוּת
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: נִפּוּל
העתק
חלופות תקניות : חַד-תָּאִיִּים
ביחיד: חַד-תָּאִי
להרחבה
חלופות תקניות : חד-תאיים
ביחיד: חַד-תָּאִי
להרחבה
העתק
העתק
חלופות תקניות : אֶלַח הַדָּם, אֶלַח
להרחבה
חלופות תקניות : אלח הדם, אלח
להרחבה
העתק
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
לֻלְיָנִית לוליינית, סְפִּירִילוּם* ספירילום*
* במילון המקורי כתוב: סְפִּירִלּוּם
המונח המעודכן: בֶּרֶג
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: זַן
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
נֶקֶד אֶשְׁכּוֹלִי* נקד אשכולי*
* במילון המקורי כתוב: נֶקֶד אֶשְׁכֹּלִי
המונח המעודכן: סְטָפִילוֹקוֹק
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: סְטְרֶפְּטוֹקוֹק הֵמוֹלִיטִי
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
כִּלְיוֹן מוֹחַ הַשִּׁדְרָה* כליון מוח השדרה*
* במילון המקורי כתוב: כִּלְיוֹן מֹחַ הַשִּׁדְרָה
המונח המעודכן: שַׁדֶּפֶת
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
הָעַרְקָה הַמְּזֻיֶּנֶת* הערקה המזוינת*
* במילון המקורי כתוב: הָעַרְקָה הַמְזֻיֶּנֶת
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
הָעַרְקָה הַמְּפֻטֶּמֶת* הערקה המפוטמת*
* במילון המקורי כתוב: הָעַרְקָה הַמְפֻטֶּמֶת
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: חִסּוּן
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: חִסּוּן
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: אֲבַעְבּוּעוֹת רוּחַ
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: נַשָּׂא
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: נְגִיף
דלג למונחים