מיקרוביולוגיה וסרולוגיה (תש"ט)

סינון
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
הוועדה בחרה בשורש צמת ולא ב-צמד, מפני שב-צמת יש נוסף על המשמעות צמד גם הוראת השמדה, והרי זה מביע את המושג agglutination יפה.
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
צִמֵּת* צימת*
* במילון המקורי כתוב: צַמֵּת
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
צַמְתָן* צמתן*
* במילון המקורי כתוב: צַמְּתָן
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
מְחוֹלֵל צַמְתָן* מחולל צמתן*
* במילון המקורי כתוב: מְחוֹלֵל צַמְּתָן
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: אַנְקוֹלִית
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
אַנְטִיגֵן* אנטיגן*
* במילון המקורי כתוב: אַנְטִיגֶן
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
מֶתֶג מתג במובן המצומצם
חַיְדַּק* חיידק* במובן הכללי כשם נרדף למיקרובה
* במילון המקורי כתוב: חַיְדַק
העתק
חלופות תקניות : חַיְדֶּקֶת דָּם
להרחבה
חלופות תקניות : חיידקת דם
להרחבה
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
מַסַּן הַחַיְדַּקִּים* מסן החיידקים*
* במילון המקורי כתוב: מַסַּן הַחַיְדַקִּים
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
הִמַּסּוּת הַחַיְדַּקִּים* הימסות החיידקים*
* במילון המקורי כתוב: הִמַּסּוּת הַחַיְדַקִּים
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
גּוּפִיף גופיף במחלות וירוס

body body in virus diseases e.g. Negri body
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
נוֹשֵׂא נושא של חיידקים או טפילים

carrier carrier of bacteria or parasites
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
מִדַּבֵּק מידבק כגון: המחלה מידבקת לאדם
העתק
העתק
העתק
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
הֵטֵרוֹטְרוֹפִי* הטרוטרופי*
* במילון המקורי כתוב: הֵטֶרוֹטְרוֹפִי
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
המונח המעודכן: חֲסִינוּת נִרְכֶּשֶׁת.
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
חִסֵּן* חיסן*, חִסֵּן נֶגֶד* חיסן נגד*
* במילון המקורי כתוב: חַסֵּן
* במילון המקורי כתוב: חַסֵּן נֶגֶד
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
הִבְטִיל* הבטיל*
* במילון המקורי כתוב: הַבְטֵל
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
זִהֵם* זיהם*
* במילון המקורי כתוב: זַהֵם
העתק
חלופות תקניות : הַדְבָּקָה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִינְפֶקְצִיָּה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : הדבקה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אינפקצייה (לועזי)
להרחבה
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
נִגַּע* ניגע*
* במילון המקורי כתוב: נַגֵּעַ
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
בּוֹלְעָנִים* בולענים*
* במילון המקורי כתוב: בַּלְעָנִים
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
בּוֹלְעָנוּת* בולענות*
* במילון המקורי כתוב: בַּלְעָנוּת
העתק
העתק
העתק
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
לֻלְיָנִית לוליינית, סְפִּירִילוּם* ספירילום*
* במילון המקורי כתוב: סְפִּירִלּוּם
המונח המעודכן: בֶּרֶג.
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
נֶקֶד אֶשְׁכּוֹלִי* נקד אשכולי*
* במילון המקורי כתוב: נֶקֶד אֶשְׁכֹּלִי
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
כִּלְיוֹן מוֹחַ הַשִּׁדְרָה* כליון מוח השדרה*
* במילון המקורי כתוב: כִּלְיוֹן מֹחַ הַשִּׁדְרָה
המונח המעודכן: שַׁדֶּפֶת
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
הָעַרְקָה הַמְּזֻיֶּנֶת* הערקה המזוינת*
* במילון המקורי כתוב: הָעַרְקָה הַמְזֻיֶּנֶת
העתק
ביולוגיה (תש"ט, 1949)
הָעַרְקָה הַמְּפֻטֶּמֶת* הערקה המפוטמת*
* במילון המקורי כתוב: הָעַרְקָה הַמְפֻטֶּמֶת
דלג למונחים