מיקרוביולוגיה וסרולוגיה (תש"ט)

סריקות   

הקדמה – מונחי מיקרוביולוגיה וסרולוגיה

 

רשימת מונחים זו קבעה הוועדה למונחי מיקרוביולוגיה וסרולוגיה של ועד הלשון העברית, שפעלה בירושלים מח' בטבת תש"ז ועד כ"א בתמוז תש"ח.

הדרישה לכונן ועדה זו באה מצד המחלקה לבקטריולוגיה וסרולוגיה של בית החולים האוניברסיטאי "הדסה", וד"ר י' גורביץ מנהלה אף הכין את הצעת היסוד, שכללה בחלקה מונחים, שהניח ועד הלשון בשנים הקודמות במקצועות מקורבים. הוועדה – שחבריה היו פרופ' ש' אדלר (אוניברסיטה, השתתף אך בישיבה הראשונה משום שיצא אותה שעה חוצה לארץ לזמן ממושך), פרופ' א"ל אוליצקי (אוניברסיטה), ד"ר י' גורביץ (אוניברסיטה), ד"ר י' ליבוביץ (אוניברסיטה), ד"ר ז' מונטנר, ד"ר א' פורת (ועד הלשון), ד"ר י"י רבלין (ועד הלשון), ומזכירה ד"ר ז' בן-חיים – דנה בחומר הזה בשתים עשרה ישיבות והביאה את מסקנותיה לפני קהל בלשנים ואנשי המקצוע, קודם שסיכמה את דיוניה ומסרה את הרשימה לפרסום.

תודת הוועדה נתונה לכל אלה שסייעו לה בהצעותיהם והערותיהם והם: ד"ר ש' אינהורן (ועד הלשון), אינג' ש' אירמאי (הטכניון), ה' ש' ייבין (ועד הלשון), ה' ג' מינץ (תחנת הניסיונות ברחובות), ד"ר י' פיגנבאום, ד"ר רובינגר, פרופ' רייכרט (תחנת הניסיונות ברחובות).

 

הערה: המונחים הלועזיים נתונים או בלטינית או באנגלית, לפי שגירותו של המונח בלשון בעלי המקצוע בארץ. אין לבקש כאן עקיבות.

 

***

רשימת מונחי מיקרובילוגיה וסרולוגיה, עברית-אנגלית, פורסמה בלשוננו טז (תש"ט), עמ' 231–234.