כינור [מוסיקה] (תרפ"ח)

סינון
העתק
מוסיקה (תרפ"ח, 1928)
כּוֹנֶרֶת* כונרת* כִּנָּרוֹת
* במילון המקורי כתוב: כִּנֹּרֶת
העתק
מוסיקה (תרפ"ח, 1928)
כִּנּוֹרָן כינורן כִּנּוֹרָנִים
המונח המעודכן: בַּטְנוּנִית, צֵ'לוֹ, וִיּוֹלוֹנְצֵ'לוֹ
העתק
מוסיקה (תרפ"ח, 1928)
בַּטְנוּן* בטנון* בִּטְנוֹנִים
* במילון המקורי כתוב: בִּטְנוֹן
העתק
מוסיקה (תרפ"ח, 1928)
בֵּית הַיְּתֵדוֹת* בית היתדות*
* במילון המקורי כתוב: בֵּית הַיְתֵדוֹת
העתק
מוסיקה (תרפ"ח, 1928)
שְׂחִיף* שחיף*
* במילון המקורי כתוב: שָׁחִיף
העתק
מוסיקה (תרפ"ח, 1928)
מֶתַח* מתח*
* במילון המקורי כתוב: מֵתַח
העתק
מוסיקה (תרפ"ח, 1928)
בֵּית סַנְטֵר* בית סנטר*
* במילון המקורי כתוב: בֵּית סַנְטָר
העתק
מוסיקה (תרפ"ח, 1928)
קֶשֶׁת קשת, קַשְׁתָנִית* קשתנית*
* במילון המקורי כתוב: קַשְׁתָּנִית
העתק
מוסיקה (תרפ"ח, 1928)
לוֹלָבִית* לולבית*
* במילון המקורי כתוב: לוּלָבִית
העתק
מוסיקה (תרפ"ח, 1928)
כִּוֵּן* כיוון*, קִיֵּל* קייל*
* במילון המקורי כתוב: כַּוֵּן
* במילון המקורי כתוב: קַיֵּל
המונח המעודכן: כִּוְנֵן.
העתק
מוסיקה (תרפ"ח, 1928)
המונח המעודכן: מוֹבָא הַקֶּשֶׁת, מוֹבָא
דלג למונחים