כינור (תרפ"ח)

סריקות   

הקדמה – מֻנְּחֵי הַכִּנּוֹר

נקבעה על ידי ועד הלשון העברית בשנת תרפ"ד ועל ידי הועדה המיוחדת למנחי הנגינה בשנת תרפ"ח, שהיתה מרכבת מה' דוד ילין, ד"ר א. מזיא, ד"ר יצחק אפשטין ויוסף מיוחס, בהשתתפות של הממחה מר מ. אסנס ובהשתתפותו החלקית של הממחה ה. חרלמוב.

***

[הדברים שלעיל נדפסו בלשוננו א עמ' 181 לאחר המשפט הזה: "בטעות נשמטה מתחת לרשימת מנחי-הכנור שב"זכרונות ועד הלשון" מחברת ו' עמ' 47 ההערה הזו:"]