מוסיקה (תש"ו)

סינון
העתק
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
לִוָּה* ליווה*
* במילון המקורי כתוב: לַוֵּה
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
תַּצְלִיל תצליל, אָקוֹרְד* אקורד*
* במילון המקורי כתוב: אַקֹּרְדְּ
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
מַפְתֵּחַ-בָּס* מפתח-בס*, מַפְתֵּחַ-פָה מפתח-פה
* במילון המקורי כתוב: מַפְתֵּחַ-בַּס
חלופות תקניות : מַפְתֵּחַ פָה
לצד מַפְתֵּחַ בָּס משמש תמורת bass clef גם המונח מַפְתֵּחַ פָה (המשמש גם כפשוטו = F clef).
להרחבה
חלופות תקניות : מפתח פה
לצד מַפְתֵּחַ בָּס משמש תמורת bass clef גם המונח מַפְתֵּחַ פָה (המשמש גם כפשוטו = F clef).
להרחבה
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
עדכון: גם מַקָּף
העתק
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
דִּיאָטוֹנִי* דיאטוני*
* במילון המקורי כתוב: דִּיָּטוֹנִי
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
המונח המעודכן: צְרִיר
העתק
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
הַנְעָמָה הנעמה ואילו במונחי ההיגוי ("לשוננו" כרך ח' עמ' 235) נקבע הַנְגָּנָה ויש לשים לב להבדל ההוראות של intonation במוסיקה ובבלשנות.
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
הִנְעִים* הנעים*
* במילון המקורי כתוב: הַנְעֵם
העתק
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
קוֹנְסוֹנַנְס* קונסוננס*, לִכּוּד-קוֹלוֹת ליכוד-קולות
* במילון המקורי כתוב: קוֹנְסוֹנַנְסְ
חלופות תקניות : מְזִיג, מְזִיג צְלִילִים
להרחבה
חלופות תקניות : מזיג, מזיג צלילים
להרחבה
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
דִּיאֵז* דיאז*
* במילון המקורי כתוב: דִּיֶּזָה
המונח המעודכן: נָסֵק
העתק
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
תִּוָּה* תיווה*
* במילון המקורי כתוב: תַּוֵּה
העתק
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
מִקְצָב מקצב, רִיתְמוּס* ריתמוס*
* במילון המקורי כתוב: רִתְמוּס
העתק
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
הִכְוִין* הכווין* ולא כַּוֵּן כבזוה"ל ו' עמ' 48
* במילון המקורי כתוב: הַכְוֵן
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
הַכְוָנָה הכוונה ולא כִּוּוּן כבזוה"ל ו' עמ' 48
העתק
העתק
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
טֶטְרָקוֹרְד* טטרקורד*
* במילון המקורי כתוב: טֶטְרָקֹרְדְּ
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
העתק
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
דֶּרֶךְ דרך על דרך המז'ור, על דרך המינור, מוֹדוּס מודוס
העתק
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
הֶעֱבִיר* העביר*
* במילון המקורי כתוב: הַעֲבֵר
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
הֶקֵּף היקף, דִּיאַפָּזוֹן* דיאפזון*
* במילון המקורי כתוב: דִּיַּפָּזוֹן
העתק
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
פַּעֲמָה* פעמה*
* במילון המקורי כתוב: פְּעָמָה
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
אֲוִיר אוויר ר' אֲוִירִים
דלג למונחים