משרד (תרצ"ח)

סינון
העתק
משרד (תרצ"ח, 1938)
מְכוֹנַת הֶחְבֵּר מכונת החבר מכונה לחבור ניירות; מלון למונחי דפוס, 25
העתק
משרד (תרצ"ח, 1938)
סִפְרֵר* ספרר* הטל מספר; הוצע להעדיף מלה זו על "מַסְפֵּר", מלון למונחי דפוס, 28
* במילון המקורי כתוב: סַפְרֵר
העתק
משרד (תרצ"ח, 1938)
תַּאֲרִיכוֹן תאריכון חותמת לקביעת תאריך
העתק
דלג למונחים