משרד (תרצ"ח)

סריקות   

הקדמה – רשימת מונחים שונים: צרכי משרד

 

המלים המתפרסמות להלן הונחו ע"י הועדה לענייני לשון אקטואליים שבירושלים – למן ישיבתה הראשונה בכ"ח סיון תרצ"ז ועד א' בשבט תרצ"ח.

מתפקידה של ועדה זו לטפל בכל שאלות לשון הבאות מתוך הצבור אל מזכירות הועד בירושלים – בין שאינן נכנסות לתחומי מקצועות מסוימים, שלמענם עובדות שאר הועדות המקצועיות של ועד הלשון, ובין שאינן סובלות דיחוי ותובעות דיון מהיר. וממילא יובן שמכל שפע החומר המובא בפני ועדה זו מתפרסם אך מועט, במדה שיש בו ענין לא רק לשואל בלבד, אלא לכל קהל דוברי לשוננו ובשעה שיש בו משום חידוש או קביעה. (הוצאו מכאן ההצעות לשמות משפחה עבריים הניתנות למבקשיהן.)

חברי הועדה הם: פרופ' דוד ילין, רא"ם לפשיץ, הרב מ. צ. סגל, ד"ר י. ריבלין, ומזכירה ד"ר ז. בן-חיים. (בשעת הרכבת הועדה הוסכם שאליה יצטרף הפרופ' נ. ה. טורטשינר כשתגמר עבודת אחת הועדות שהוא משתתף בהן עתה.)

 

***

 

הרשימה "מונחים שונים" התפרסמה בלשוננו ט (תרצ"ח), עמ' 148–149.

הקדמה זו הובאה בראש סדרה של רשימות מונחים שהתפרסמו בלשוננו ט: "צרכי משרד" (משרד), "מלאכות" (בעלי מלאכה), "רפואת שניים", "סחר עצים", "מונחים כלליים" (שימוש כללי).