תברואה (תשי"א)

סינון
העתק
תברואה (תשי"א, 1951)
שְׁפָכִים* שפכים*
* במילון המקורי כתוב: שֳׁפָכִים
העתק
העתק
תברואה (תשי"א, 1951)
העתק
תברואה (תשי"א, 1951)
בּוֹר שְׁפָכִים* בור שפכים*, בּוֹר שְׁפָכִים אָטוּם* בור שפכים אטום*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹר שֳׁפָכִים
* במילון המקורי כתוב: בּוֹר שֳׁפָכִים אָטוּם
העתק
תברואה (תשי"א, 1951)
בּוֹר מְחַלְחֵל בור מחלחל, בּוֹר שְׁפָכִים מְחַלְחֵל* בור שפכים מחלחל*
* במילון המקורי כתוב: בּוֹר שֳׁפָכִים מְחַלְחֵל
העתק
תברואה (תשי"א, 1951)
אֲבִיק רִצְפָּה* אביק רצפה*
* במילון המקורי כתוב: אֲבִיק רִצְפָה
העתק
תברואה (תשי"א, 1951)
אֹרֶךְ הַפָּרוּס* אורך הפרוס*
* במילון המקורי כתוב: אֹרֶךְ הַפָּרוּשׂ
העתק
תברואה (תשי"א, 1951)
הִידְרַנְט* הידרנט*
* במילון המקורי כתוב: הִדְרַנְטְ
העתק
תברואה (תשי"א, 1951)
קָמָץ רְחַב רֶגֶל* קמץ רחב רגל*
* במילון המקורי כתוב: קָמֵץ רְחַב רֶגֶל
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
תברואה (תשי"א, 1951)
אָחוֹד אחוד ר' אָחוֹדוֹת
העתק
תברואה (תשי"א, 1951)
תַּלְחִים תלחים תַּכְשִׁיר הַלְחָמָה אוֹ רִתּוּךְ
העתק
העתק
תברואה (תשי"א, 1951)
עֲבִיט שְׁפָכִים* עביט שפכים*
* במילון המקורי כתוב: עֲבִיט שֳׁפָכִים
העתק
תברואה (תשי"א, 1951)
כִּיּוֹר מִטְבָּח, מִשְׁטַף מִטְבָּח
העתק
העתק
העתק
העתק
תברואה (תשי"א, 1951)
גִּשּׁוּת גישות הִתְרוֹקְנוּת הַמַּחְסוֹם
העתק
תברואה (תשי"א, 1951)
העתק
העתק
העתק
העתק
דלג למונחים