כלי הרמה [כלים] (תשכ"ה)

סינון
העתק
כלים (תשכ"ה, 1965)
מִטְעָן מטען החומר הנטען
עֹמֶס עומס משקל המטען
העתק
העתק
כלים (תשכ"ה, 1965)
סִיבוּב הָעֲגוּרָן סיבוב העגורן תנועה סיבובית של העגורן להעברת המטען
העתק
כלים (תשכ"ה, 1965)
עַנְבָן* ענבן*
* במילון המקורי כתוב: עַנְּבָן
העתק
העתק
כלים (תשכ"ה, 1965)
לֵב לב של כבל

core core of rope
העתק
כלים (תשכ"ה, 1965)
מֶלְקָחַיִם* מלקחיים*
* במילון המקורי כתוב: מֶלְקָחַיִים
העתק
דלג למונחים