כלי הרמה (תשכ"ה)

סריקות   

הקדמה - מונחי המכונות

א. כלי הרמה

 

פרק זה מן המילון למונחי מכונות וחלקיהן נדון ואושר במליאת האקדמיה בישיבה ס"ז מיום ו' בניסן תשכ"ה (8 באפריל 1965; זיכרונות האקדמיה, כרך י"ב).

חברי הוועדה שדנה במונחים אלו, היו האדונים ג' אורדיאן, ג' ארנסט, א' גולדפרב, ד' זיפר, ק' נווט, אברהם קריב, מ' שטרן, וכמזכיר הוועדה שימש הא' אורי אסטרחן. את ההצעה הראשונה של רשימת מונחים זו הכין הא' ז' סגל, ועליה ועל החוזרים, שהציעה בהם הוועדה את קביעותיה, העירו בכתב האדונים שרגא אירמאי, עלי איתן, ז' ארנסט, יהודה בורלא, זאב בן-חיים, י' בן-נון, גדעון הנמן, מאיר ולנשטיין, מ' זיידל, דניאל לייבל, ח' לסקוב, שלמה מורג, שמשון מלצר, ק' נווט, ז' סגל, א' פרידמן וס' שונמן. לפני הבאת המונחים לאישור המליאה הם נדונו ואושרו בוועדת האישורים מטעם הוועדה המרכזית למונחי הטכניקה, המשותפת לאקדמיה ולטכניון. חברי ועדת האישורים הם האדונים ש' אירמאי, ע' איתן, י' בן-נון, ומזכירה הא' א' אסטרחן.

 

* * *

 

ביום ב' במרחשוון תשכ"ז (16 באוקטובר 1966) חתם שר החינוך והתרבות זלמן ארן על הודעה שמונחי המכונות: א. כלי הרמה אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 1312, י"ג במרחשוון תשכ"ז (27 באוקטובר 1966).

הרשימה התפרסמה בזיכרונות האקדמיה יב (תשכ"ה), עמ' 61–64.